$
FinTech 2015

שיכון ובינוי מצטרפת לדירוג מעלה לאחריות חברתית

שיכון ובינוי היא הראשונה מענף הבנייה שמצטרפת לדירוג. מדד מעלה כולל חברות המחוייבות לשקיפות, מדיניות סביבתית ותנאי העסקה הוגנים

מיקי גרינפלד 15:0009.06.15

שיכון ובינוימצטרפת לראשונה השנה לדירוג מעלה לאחריות תאגידית וזוכה לדירוג פלטינה - דירוג המשלב אותה במדד מעלה בבורסה. שיכון ובינוי, בניהולו של עופר קוטלר ובשליטת שרי אריסון, היא החברה הראשונה המצטרפת לדירוג מענף הבנייה. לצד קוטלר הוביל את המהלך יו"ר החברה משה לחמני.   

דירוג מעלה מתמקד בהיבטים שונים של פעילות החברה, ובכלל זה בענייני שקיפות, ממשל תאגידי, מדיניות סביבתית, הוגנות ההעסקה ויחסה לספקים. שיכון ובינוי במדד מעלה בבורסה.

 

מדד מעלה הושק לראשונה ב-2005, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד הינו כלי פיננסי המייצג את החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג מעלה, שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים.

 

מה דעתך על מניית שיכון ובינוי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

מדד מעלה מאפשר להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך הביצועים הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן. מדדים דומים נסחרים בלונדון ובניו יורק. השקעה במדד מעלה מתאפשרת באמצעות תעודת סל קסם מעלה.

 

הכניסה לדירוג היא ביטוי למהלך שהובילה שיכון ובינוי, שהגדיר את הקיימות כחלק מליבת העסקים שלה. במסגרת זו פרסמה החברה דו"ח אחריות תאגידית, שמציג מדדים על פעילות החברה בתחום האחריות התאגידית - מטביעת הרגל הפחמנית שלה, דרך מעגלי התעסוקה שהיא יוצרת וההשפעה של הפרויקטים שהיא בונה על החברה והסביבה.

 

משה לחמני יו"ר שיכון ובינוי משה לחמני יו"ר שיכון ובינוי

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x