$
בורסת ת"א

אלקטרה: שנה מוצלחת שווה בונוס של 4.94 מיליון שקל למנכ"ל

חברת הנדל"ן והתשתיות סיימה את 2014 עם עלייה של 12% בהכנסות ל-3.9 מיליארד דולר ועלייה בשיעור דומה ברווח התפעולי ל-209 מיליון דולר. עלות השכר הכוללת של המנכ"ל איתמר דויטשר הסתכמה ב-8.2 מיליון שקל

אורן פרוינד 14:4919.03.15

איתמר דויטשר, מנכ"ל חברת אלקטרה, חברת הנדל"ן והתשתיות מקבוצת אלקושבשליטת גרשון זלקינד, זכה למענק של 4.94 מיליון שקל בגין התוצאות של החברה לשנת 2014. דויטשר הביא את אלקטרה לגידול של כ-29% ברווח מפעולות נמשכות בשנת 2014 שעלה לכ-127.2 מיליון שקל.  

עלות שכרו הכוללת של דויטשר הסתכמה בשנת 2014 ב-8.2 מיליון שקל, הכוללת שכר בסיס של 2.09 מיליון שקל בשנה, אופציות בשווי של 1.055 מיליון שקל ואת המענק האמור.

 

מה דעתך על מניית אלקטרה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אלקטרה, הנסחרת בתל אביב בשווי של 1.6 מיליארד שקל, סיימה את שנת 2014 עם עלייה של כ-12% בהכנסותיה לכ-3.92 מיליארד שקל. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

 

הרווח התפעולי של אלקטרה בשנת 2014 עלה בכ-12% לכ-208.9 מיליון שקל, אולם בשורה התחתונה הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ירד ב-15% לכ-124 מיליון שקל. הירידה נבעה מהכנסה של 54.5 מיליון שקל שנרשמה בשנה שעברה מפעילות שהופסקה, סמגרת מכירת חברת דוויס הבלגית.

 

מבחינת החלוקה למגזרים, ההכנסות השנתיות במגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל עלה לכ-2.65 מיליארד שקל, גידול של כ- 15% בהשוואה ל-2013. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ- 25% לכ-121.7 מיליון שקל. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי בתחום  נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה בניה ופעילות המערכות האלקטרו מכניות.

 

במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל, בין היתר את הפעילות בתחום ה-Facility Management, נרשמו בשנת 2014 הכנסות בהיקף של כ- 1.01 מיליארד שקל, גידול של כ- 12%. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-101 מיליון שקל, לעומת כ-105 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת בין היתר מעדכון הפרשה בגין מלאי איטי של כ-5 מיליון שקל בתחום הסחר.

 

מגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הניב לחברה בשנת 2014 הכנסות בהיקף של כ-35.9 מיליון שקל, גידול שנתי של כ- 24.8%. הרווח התפעולי בשנת הדוח עלה לכ- 5.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עיקר ההכנסות נבעו מהכנסות דמי שכירות בגין נדל"ן מניב המיוחסות למגדל אלקטרה, שאחזקותיה בו נמכרו על ידי החברה.

 

הכנסות מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות בחו"ל הסתכמו בשנת הדוח בכ-235.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-298.5 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת מקיטון בהיקפי הפעילות של הקבוצה באירופה ומסיום מספר פרויקטים גדולים בניגריה. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-23.6 מיליון שקל, לעומת כ-28.5 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה נובעת, בין השאר, מרווח חד פעמי של כ-4 מיליון שקל שרשמה החברה בשנת 2013 מהכרה במוניטין שלילי שיוחס לכניסה לפעילות באנגולה.

 

איתמר דויטשר איתמר דויטשר צילום: עמית שעל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x