$
בורסת ת"א

רשות ני"ע לא צפויה להתערב בחלוקת הרווחים בישראמקו

לפי עמדת הרשות, חלוקת רווחים בשותפות הגז אינה שונה מחלוקת דיבידנדים בחברה ציבורית: בעל השליטה הוא שמחליט עליה. אסיפת בעלי היחידות שיזם חיים צוף נדחתה בעשרה ימים בשל הבהרות שהוא נדרש לספק לחברת הייעוץ אנטרופי

רחלי בינדמן וליאור גוטמן 08:0221.01.15

אסיפת בעלי היחידות של שותפות הגז והנפט ישראמקו, שהיתה אמורה להתקיים לקראת סוף החודש, נדחתה ל־8 בפברואר בעקבות מהלכי התנגדות שננקטים מצד המשקיעים. את קיום האסיפה יזם בעל השליטה חיים צוף, שמעוניין להביא לאישור את הצעתו לשנות את מנגנון חלוקת הרווחים, אלא שהוא נדרש לדחותה בשל הבהרות שהוא מדרש לספק לחברת הייעוץ אנטרופי.  

עד כה רווחי השותפות חולקו למשקיעים לפי הקריטריונים שנקבעו בהסכם השותפות, וכעת מבקש השותף הכללי, שבשליטת צוף, להשאיר את הרווחים בקופת השותפות לצורך מימון פיתוח מאגרי הגז. לטענתו, עדיף להשתמש ברווחים למימון ההוצאות העתידיות ולהימנע ממימון חיצוני.

 

מנגד, חיים דוידיאן, ממחזיקי יחידות השותפות, טוען כי צוף מעוניין לשמור את רווחי השותפות, שעשויים להגיע לכמיליארד שקל בשנה, כדי לגרוף אותם בדרך עקיפה לכיסו הפרטי.

 

דוידיאן פנה לרשות ני"ע כדי שזו תתערב בפרשה, אך לא בטוח שהמציאות המשפטית משחקת לטובתו. ראשית, ישראמקו כלל לא היתה צריכה להחיל על עצמה את כללי חוק החברות, אלא שהיא החילה על עצמה וולונטרית כללים אלו. בעצם החוק אינו מחייב אותה להביא לאישור עסקאות של בעלי עניין, כפי שדוידיאן הגדיר את מנגנון חלוקת הרווחים.

 

שנית, מדיניות חלוקת רווחים בשותפות זהה לזה שבחברה, כלומר חלוקת הרווחים היא פרי יוזמה עצמאית של בעל השליטה, ואין הוא מחויב לה. כפי שבעל מניות בחברה אינו יכול לעשות דבר אם בעל השליטה מחליט לא לחלק דיבידנדים, כך גם שותף מוגבל לא יכול לדרוש מהשותפות לחלק את רווחיה.

 

למעשה, מבחינת רשות ני"ע, חלוקת רווחים בשותפות כמוה כחלוקת דיבידנד בחברה, ולפיה כל שותף מקבל לפי חלקו בשותפות.

 

דוידיאן אמנם רומז לכך שהשותף הכללי מתכוון להשתמש ברווחים לצרכיו האישיים, אלא שמנגנוני התשלום שאושרו בהסכם השותפות אינם מאפשרים אופציה כזאת. מלבד זאת, רשות ני"ע תביא בחשבון את העובדה שהמפקח של השותפות ‑ שתפקידו, לפי פקודת השותפות, לדאוג לאינטרס של השותפים המוגבלים ‑ לא יצא נגד המהלך של השתוף הכללי.

 

עם הגופים המוסדיים המחזיקים בישראמקו נמנות חמש חברות הביטוח הגדולות, בדגש על מגדל, המחזיקה נכון לסוף ספטמבר 12% מהשותפות.

 

מאגר תמר, שבו שותפה ישראמקו מאגר תמר, שבו שותפה ישראמקו צילום: אלבטרוס

 

מהמשקיעים נמסר בתגובה: "תגובת הרשות לני"ע מפתיעה ומקוממת ומהווה תפנית ממדיניותה לעמוד לצד המשקיעים בסוגיה זו בדיוק כפי שעשתה רק לפני שנה כאשר שותפויות קבוצת דלק עמדו באותה סיטואציה.

 

"הרשות ישרה קו עם משרד המשפטים שיוזם חקיקה מוזרה שמשמעותה ביטול הסכמי השותפויות בכך שהיא יוצרת מבנה אנדרוגינוס שחציו שותפות וחציו חברה; התוצאה היא שהמשקיעים מאבדים כל שליטה על המנגנונים הייחודיים המגינים על זכויותיהם".

 

לטענת המשקיעים, אף אחד מהם לא מתנגד לביטול חלוקות לצורך מימון פרויקטים, אבל הם דורשים "לא להפוך סדרי עולם ולהפוך את השותף הכללי למחליט הבלעדי ולקבל פטור ממנגנוני הבקרה שעומדים כיום למשקיעים. קשה לראות את תמיכת המוסדיים במהלך".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x