$
בורסת ת"א

מגדל מתכננת גיוס אג"ח של מיליארד שקל לחיזוק ההון העצמי

מדובר בגיוס של כתבי התחייבות במסגרתם מחזיקי החוב מסכימים שהמבוטחים של חברת הביטוח יקבלו את הכסף לפני מחזיקי החוב

גיל קליאן 09:1730.12.14

מגדל הודיעה אמש (ב') כי תפעל לגיוס אג"ח של מיליארד שקל, כאשר כוונת החברה היא שהחוב החדש יוגדר כ"הון משני מורכב" על ידי הפיקוח על הביטוח. החברה לא דיווחה על מועד הגיוס, הריבית המתוכננת או כל פרט נוסף על האג"ח החדשות.

 

החברה ציינה כי "יובהר, כי ביצוע הגיוס כפוף, בין היתר, לקבלת אישור המפקח על הביטוח לצורך הכרה באגרות החוב שיגויסו כהון משני מורכב ולדירוג אגרות החוב בידי חברה מדרגת וכן עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים נוספים, בתלות במבנה הגיוס שייבחר. כן יודגש, כי מבנה הגיוס טרם גובש סופית, כי אין כל ודאות כי הגיוס יצא אל הפועל, כי סכום הגיוס בפועל, אם וככל שיבוצע, עשוי להיות שונה מהותית מהסכום המצוין לעיל, וכי אין בדיווח זה בכדי להוות התחייבות כלשהי לביצוע הנפקת אגרות החוב".

מה דעתך על מניית מגדל ביטוח:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

הון משני הוא בעצם רובד שני להון העצמי המוכר של חברת הביטוח. חברות ביטוח נדרשות להון עצמי מינימלי במקרה של התממשות סיכונים שעלולים להביא לקריסת החברה. למעשה, הפיקוח על הביטוח מנסה להבטיח כי גם בתרחישי קיצון בה חברת הביטוח תידרש לעמוד בתשלומים גדולים - היא תצליח לפרוע אותם.

 

כיצד אג"ח יכול להיחשב כהון עצמי? התשובה היא תנאי האג"ח. כשמדובר בהון משני, מדובר למעשה בגיוס של כתבי התחייבות נדחים. כתבי התחייבות נדחים הם סוג של איגרות חוב שחברת הביטוח מנפיקה (בדרך כלל למשקיעים מוסדיים) ושהתנאי היחיד שהופך אותם לשונים מאג"ח הוא שהמלווים מסכימים לקבל את כספם רק כל זמן שהמבוטחים של חברת הביטוח יהיו קודמים להם, כך ניתן להכיר בכתבי ההתחייבות כחלק מההון העצמי שנועד להבטיח פרעון התחייבויות למבוטחים בתרחישי קיצון.

 

שלמה אליהו שלמה אליהו צילום: יח"צ

בטל שלח
    לכל התגובות
    x