$
בורסת ת"א

מידרוג מותירה את דירוג כלל פיננסים ללא שינוי

כתוצאה ממכירת הפעילויות נותרה החברה עם התחייבויות אג"ח של כ-261 מיליון שקל וללא פעילות עסקית משמעותית

ערן סוקול 18:5109.01.14

חברת הדירוג מידרוג הודיעה היום (ה') כי היא מותירה את דירוג כלל פיננסים על Baa1 ב-Credit Review ללא כיוון וודאי. כאשר כתוצאה ממכירת פעילויות החברה, נותרה כלל פיננסים עם התחייבויות אג"ח של כ-261 מיליון שקל וללא פעילות עסקית משמעותית.

עם השלמת עסקת המכירה של כלל בטוחה קיבלה החברה, בניהולו של יורם נוה כ-239 מיליון שקל וכ-26 מיליון שקל נוספים הופקדו בנאמנות לצורך הבטחת תשלום יתרת התמורה, אשר תיקבע בהתאם להון של כלל בטוחה ליום השלמת העסקה. כאשר נכון לסוף הרבעון השלישי של 2013, יתרת המזומנים בקופת החברה עמדה על כ-200 מיליון שקל, זאת בנוסף להשקעות לזמן קצר בשווי כ-76 מיליון שקל.

 

בדצמבר מכרה החברה את מלוא הונה המונפק של כלל פיננסים בטוחה לבנק ירושלים, ואת מלוא החזקותיה של החברה בכלל פיננסים חיתום, לחברת מיד-צח בע"מ.

 

בעלת המניות בחברה בוחנת מספר חלופות להמשך דרכה של כלל פיננסים. חברת הדירוג מידרוג מודיעה כי "תמשיך ותעקוב אחר פעולות החברה, לרבות שימושים אפשריים בתמורת המכירה".

 

יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים צילום: עמית שעל

 

לפני כן, באפריל 2013, מכרה כלל בטוחה את פעילות ניהול התיקים ואת מלוא החזקותיה בכלל ניהול קרנות נאמנות, להראל פיננסים. בנוסף, בדצמבר 2012, מכרה החברה את טיטניום (חברת ניהול השקעות בארה"ב).

 

כלל פיננסים בע"מ הינה חברה פרטית אשר פעלה בעבר בעיקר כחבר בורסה ובתחום הברוקראז'. החברה מוחזקת במלואה ע"י כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, חברה ציבורית הנשלטת ע"י אי.די.בי חברה לפיתוח (55%) ומהווה את זרוע ההשקעות של אי.די.בי בענף ביטוח ופיננסים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x