$
בורסת ת"א

הפניקס: עלייה של 8% ברווח הכולל ברבעון השלישי ל-133 מיליון שקל

עיקר העליה מיוחסת לעליות בשוק ההון שהתבטאו בתחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח, שפיצו על ירידה בתחומי הביטוח הכללי, הבריאות והפיננסים

אסף גילעם 11:4426.11.13
חברת הביטוח הפניקס מקבוצת דלק מפרסמת דו"חות חיוביים הבוקר. הרווח הכולל של הקבוצה ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-133 מליון שקל - עלייה של 8% לעומת הרבעון הקודם.

 

בפניקס מסבירים כי העלייה ברווח הכולל נבעה בעיקרה משיפור ברווחיות הביטוחית, בעיקר בענפי הפרט, מהתחלת גביית דמי ניהול משתנים בפוליסות עד שנת 2003, מעסקת ביטוח משנה בתחום ביטוח בריאות וכמובן מתשואות חיוביות בשוק ההון. מנגד חל קיטון ברווח הכולל ברבעון השלישי של 13 מליון שקל בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים.

 

תחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח המושפע בעיקר מהביצועים של שוק ההון הוא זה שהוביל לשיפור בתוצאות הרבעון. הרווח הכולל לפני מס בתחום ברבעון השלישי הסתכם ב-103 מליון שקל, לעומת 25 מיליון שקל בלבד ברבעון הקודם. התוצאות הושפעו בעיקר מהתשואות הטובות שהושגו על ידי החברה ומגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.

 

מנגד, הרווח הכולל לפני מס של בפעילות ביטוח הבריאות של הפניקס נחלשה ברבעון השלישי והסתכמה ב-32 מיליון שקל – ירידה של 20% לעומת הרבעון הקודם. ירידה ניכרת התרחשה גם בתחום הביטוח הכללי, שם הסתכם הרווח הכולל לפני מס ב-88 מיליון שקל, ירידה של יותר מ-25% לעומת הרבעון הקודם.

 

גם בתחום השירותים הפיננסיים המרוכז גם באקסלנס הסתכם הרווח הכולל לרבעון השלישי בכ- 16 מיליון שקל, ירידה קלה לעומת הרבעון הקודם, אז רשמה רווח כולל לפני מס של 18 מיליון שקל.

 

סך הכל הסתכם הרווח הכולל לפני מס מתחומי פעילות החברה ב-239 מיליון שקל, עלייה של 19% לעומת הרבעון הקודם.

 

אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס צילום: אבי ולדמן

 

גידול בפעילות הפנסיה

בפעילות הפנסיה גדל היקף הנכסים המנוהלים לסוף הרבעון השלישי ב-19% מתחילת השנה והסתכם ב-8.3 מיליארד שקל. הודות לכך, דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה לרבעון השלישי של שנת 2013 הסתכמו ב-396 מיליון שקל - גידול זהה בשיעור של 19%.

 

מה דעתך על מניית הפניקס:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
היקף הנכסים המנוהלים של קופות הגמל שבניהול הקבוצה בסוף הרבעון הסתכם ב-22 מיליארד שקל, עלייה של מיליארד שקל מתחילת השנה. פעילות הגמל מתבססות התוצאות בעיקר על פעילותה של אקסלנס בתחום הגמל. הרווח הכולל לפני מס לרבעון השלישי לשנת 2013 הסתכם ב-10 מיליון שקל, עלייה קלה לעומת הרבעון הקודם, אז הסתכם ב-9 מיליון שקל. מנגד, דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל רבעון השלישי הסתכמו ב-326 מיליון שקל ירידה של 1.5% לעומת הרבעון הקודם.

 

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קבוצת הפניקס (משתתף, נוסטרו, פנסיה, גמל ושירותים פיננסיים) גדל ב-13% סך הכל מתחילת השנה והסתכם בסוף הרבעון השלישי בסך של כ-137 מיליארד שקל. בסוף הרבעון השליש עמד ההון המיוחס לבעלי מניות ב-3.2 מיליארד שקל כשעודף ההון של הפניקס ביטוח מעל להון הנדרש הסתכם במיליארד שקל.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x