$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

האם מנכ"לות בנק למשכנתאות אינה נחשבת ניסיון מספק?

מחר יידרשו המוסדיים לבחור חמישה דירקטורים מתוך תשעה מועמדים אפשריים. שניים מהנבחרים חייבים ניסיון בנקאי כפי שהוגדר על ידי בנק ישראל. אנטרופי דיווחה כי רק דוד ברודט, יו"ר דרקטריון הבנק המכהן ויואב נרדי מחזיקים פורמאלית בניסיון הנדרש

רחלי בינדמן 08:3422.10.13

חברת הייעוץ אנטרופי סקרה והציגה עבור הגופים המוסדיים את המועמדים לדירקטוריון בנק לאומי. אנטרופי מציינת כי מהבדיקה עולה כי רק שני מועמדים - דוד ברודט המכהן כיו"ר הבנק ועומד בפני כהונה שניה וכן יואב נרדי, עונים להגדרה היבשה של ניסיון בנקאי בהתאם להגדרת בנק ישראל. אתי לנגרמן, מי שכיהנה כמנכ"ל בנק דיסקונט למשכנתאות - לפי אנטרופי היא בעלת ניסיון בנקאי אך לא בהכרח כזה שעונה להגדרות היבשות של הבנק.

 

מחר יידרשו המוסדיים לבחור חמישה דירקטורים מתוך רשימה של תשעה מועמדים אפשריים וכן עוד שני דירקטורים חיצוניים. אנטרופי, המספקת המלצות למוסדיים ביחס לאופן הצבעה באסיפות כלליות, ציינה בפני הגופים המוסדיים המשתמשים בשירותיה כי בהתאם להוראות בנק ישראל, על חמישית מחברי הדירקטוריון להיות בעלי ניסיון בנקאי.

 

בעל ניסיון בנקאי ייחשב כמי שכיהן במשרה בכירה בתאגיד בנקאי, או מי שאישר המפקח על הבנקים כבעל ניסיון מקביל. משכך, מסבירה אנטרופי, לפחות שניים מהמועמדים לדירקטוריון חייבים להיות בעלי ניסיון בנקאי, תנאי שמתקיים לנוכח הניסיון שמחזיקים בו דוד ברודט ויואב נרדי. אולם, לגבי יתר המועמדים מוסיפה אנטרופי כי "אף שישנם מועמדים נוספים בעלי ניסיון בנקאי בפועל, אלה, כפי הנראה, אינם עונים להגדרה היבשה של בנק ישראל על מהו ניסיון בנקאי".

 

לאחר הקדמה זו, מפרטת אנטרופי לגבי כל אחד מהמועמדים את עמדתה. לגבי המועמד משה דברת, קובעת אנטרופי, אינו עומד בהגדרות בנק ישראל, אך מציינת כי הוא מכהן כדירקטור בבנק כבר שש שנים. מעניין כי אנטרופי גם לא לגמרי משוכנעת לגבי הניסיון הבנקאי של יואב נרדי, שכן היא כותבת "להבנתנו, ייתכן כי הוא עומד בהגדרה, נוכח כהונתו בעבר כמשנה למנכ"ל בנק ירושלים בשנים 1995–2010. יצוין כי הנו מכהן כדירקטור בבנק לאומי זה שלוש שנים". גם המועמדים אביה אלף, נורית סגל, פינחס בראל בוכריס ושי חרמש אינם עונים להגדרה היבשה של בנק ישראל.

 

לא משוכנעים

התייחסות נוספת היא לגבי אתי לנגרמן, שכיהנה כמנכ"לית בנק דיסקונט למשכנתאות בשנים 2008–2012. כותבים באנטרופי: "להבנתנו, ייתכן כי היא עומדת בהגדרה, בשל כהונה במשרה בכירה בתאגיד בנקאי, אם כי בעל פעילות נישתית".

 

לגבי המועמדים לתפקיד הדירקטור החיצוני, מציינים לגבי המועמדת גבריאלה שלו נכתב: "להבנתנו, היא אינה נכנסת לתחולת ההגדרה היות וקיימת לה כהונה מצטברת של פחות מעשר שנים כדירקטורית בבנק (מכהנת כדח"צית בבנק לאומי מאז פברואר 2011 וכיהנה כחמש שנים כדירקטורית בבנק הפועלים - ר"ב)". ביחס למועמד השני לתפקיד דירקטור חיצוני, אבי בזורה, מציינים באנטרופי כי "להבנתנו לבזורה ניסיון בנקאי נוכח כהונתו בעבר כמנכ"ל בנק ירושלים.

 

באנטרופי מציינים כי הם הפיצו שאלון למועמדים לדירקטוריון שמטרתו לקבל הבהרות ומידע נוסף באשר לניסיונם הבנקאי הפרקטי (כלומר לא התבססו רק על ההגדרות היבשות של בנק ישראל) שמהותן ניהול תאגיד בנקאי גדול בעל פעילות בנקאית מגוונת וייחודית ובעל פעילות בינלאומית, כזו הדומה לבנק לאומי. השאלון כלל את השאלה הבאה: האם קיים ניסיון/הכשרה בנושא ניהול סיכונים בתאגיד בנקאי לרבות סיכוני אשראי סיכוני השוק, סיכונים תפעוליים וסיכונים אחרים" וכן שאלה האם קיים ניסיון/הכשרה בתחום האשראי, היבטי שוק ההון, פעילות מסחר, ניהול נכסים ונוסטרו, בנקאות פרטית ובינלאומית, סליקה, עו"ש ועוד".

 

במסגרת האסיפה הכללית יידרשו בעלי המניות לאשרר גם החלטה שהתקבלה בעבר על מינויו של חיים סאמט לדירקטור חיצוני בבנק, וזאת לאחר שהתברר כי בשל טעות שבתום לב, לא דיווח סאמט לבנק קודם מינויו על עסקת הלוואה שלקח מהבנק למטרת רכישת נכס מקרקעין. מדובר בעסקת הלוואה שחתם סאמט עם בנק אחר ושב־2004 הוסבה יתרתה לבנק לאומי. ההלוואה נפרעה ביוני 2013. אנטרופי מציינת כי "בשל ספק שעשוי להתעורר באשר לאפשרות התקיימותם של קשרים עסקיים בין סאמט לבנק, נדרש האשרור האמור של המינוי, ואנטרופי ממליצה לאשרר את המינוי.

 

בדיווח משלים שהוציא לאומי אתמול לבורסה נכתב כי יתרת החוב של סאמט לבנק, נכון למרץ האחרון, עמדה על 3.66 מיליון שקל, כי ההלוואה נפרעה כסדרה ולא נערך כל שינוי בתנאיה. עוד דווח כי בהתאם להתחייבות סאמט בפני ועדת הביקורת באפריל 2013, הוא פרע את ההלוואה בפירעון מוקדם והעבירה לבנק אחר.

 

 צילום: אוראל כהן

 

מחליטה שלא להחליט

באנטרופי החליטו שלא להמליץ לבעלי המניות על חמשת המועמדים המועדפים עליהם, וההחלטה תצטרך להתקבל על ידי ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים. "לאור ייחודיות התהליך ומורכבות ההחלטה, אין אנו מציגים החלטה קונקרטית להמלצה על חמישה מועמדים מתוך תשעת המועמדים. למיטב הערכתנו, אנו סבורים כי כלל הדירקטורים הנם מועמדים כשירים להתמנות כדירקטורים לדירקטוריון הבנק. עם זאת, אנו סבורים כי על בעלי המניות מוטלות חובות רחבות בבואם להצביע בעד זהות המועמדים מטעמם, בפרט לאור העובדה שהבנק מוגדר כנעדר גרעין שליטה, מה שמגביר את חובת הזהירות של בעלי המנית בתהליך המינוי".

 

באנטרופי רומזים על העדפתם למועמדים מסוימים: "מורכבותו, ייחודיותו ומרכזיותו של לאומי מחייבות התחשבות בקיומם של מומחיות וניסיון בנקאי בבנק, בארגון עסקי או במערכת ארגונית אחרת, שהנם בעלי רמת מורכבות דומה, כקריטריון מהותי בבחירת הנציגות לדירקטוריון הבנק. זאת בהתחשב בתחומי אחריותו וסמכותו הרחבים של דירקטוריון הבנק לקיום מסגרת נאותה של ממשל תאגידי ועמידה ביעדיו העסקיים של הבנק".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x