$
בורסת ת"א

הלוליינות הפיננסית של סקיילקס: התוכנית החדשה של בן־דב

החברה תנסה להנפיק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של עד 150 מיליון שקל ולדחות את פירעון אג"ח 1 מהשנה הבאה ל-2018; הצעדים מגיעים במקביל להסכם להלוואה של 200 מיליון שקל מקרן ויולה

אסף גילעם 08:4826.05.13

סקיילקס מחפשת מקורות נוספים כדי לעמוד בתשלום האג"ח. חברת האחזקות שבשליטת אילן בן־דב הודיעה על שני מהלכים: ראשית, החברה מעוניינת להנפיק סדרת אג"ח חדשה (י') בהיקף של עד 150 מיליון שקל שתובטח בשעבוד חלק מאחזקות סקיילקס בפרטנר. שנית, סקיילקס רוצה לשנות את תנאי האג"ח להמרה מסדרה 1, ולדחות את הפירעון שלהן מהשנה הבאה ל־2018. 

לפי פרטי המהלך, המוגדר כ"ארגון הון החברה", תציע סקיילקס אג"ח חדשות מסדרה י' שייהנו משעבוד על עד 10 מיליון מניות פרטנר (השוות כיום 231 מיליון שקל) כולל הדיבידנד בגינן. בנוסף יקבלו מחזיקי האג"ח זכויות חוזיות לקבל במזומן עד כ־115 מיליון שקל מהתשלום הצפוי מחברת ס.ב. טלקום של חיים סבן, שרכשה מסקיילקס את השליטה בפרטנר.

 

נאמן האג"ח יוכל לשחרר את השעבוד על המניות אם שוויין יעלה על 150% מיתרת החוב. האג"ח יישאו ריבית של 9% והחברה תפרע את הקרן בתשלום אחד בינואר 2018, אך אם תקבל את התשלום מסבן תוכל לבצע פירעון מוקדם. האג"ח, שיוצעו לגופים מוסדיים בלבד, יירשמו למסחר ברצף מוסדיים, ולאחר כשנה למסחר הרגיל. עם הרישום למסחר הרגיל יירד שיעור הריבית באחוז.

 

דחיית פירעון ב־4 שנים

 

במקביל הודיעה סקיילקס שבכוונתה לתקן את שטר הנאמנות של האג"ח להמרה מסדרה 1. הסדרה היא בהיקף 178 מיליון שקל (בניכוי האג"ח המוחזקות על ידי החברה־הבת סקיילקס פיננסים), ולמחזיקים בה זכות לפדיון מוקדם בספטמבר 2014. סקיילקס מעוניינת להימנע מכך ולדחות את זכות הפדיון לאפריל 2018.

 

בתמורה מציעה סקיילקס למחזיקים שעבוד שני על מניות פרטנר לטובת מחזיקי אג"ח י' (הסדרה החדשה). עם שחרור המניות משעבוד לטובת סדרה י' (בעקבות קבלת התשלום מסבן) ישועבדו המניות בשעבוד ראשון לטובת סדרה 1. בנוסף, שיעור הריבית של האג"ח יוכפל — מ־4% ל־8%, ויישאר כך עד רישום השעבוד הראשון לטובת סדרה 1. בנוסף, סקיילקס תנפיק למחזיקים 1.4 מיליון מניות, המהוות כ־5% מההון בדרך של הנפקת זכויות.

 

משום שכ־10% מסדרה 1 מוחזקים על ידי אילן בן־דב עצמו, תיקון שטר הנאמנות כפוף (מעבר לאישור מחזיקי האג"ח) גם לאישור אסיפת בעלי המניות ברוב של בעלי המניות הלא נגועים.

 

 

עדכון ההלוואה מוויולה

 

בדיווח לבורסה הסבירה הנהלת סקיילקס כי היא פועלת להשלמת המהלכים בהקדם האפשרי. השלמתם תביא "ליצירת תזרים מזומנים התומך בשימושים הצפויים של החברה בשנתיים הקרובות, בהתאם לדו"ח תזרים המזומנים החזוי שאותו פרסמה".

 

המהלך שמנסה הנהלת החברה לקדם תלוי במספר רב של אישורים חיצוניים (הסכמת מחזיקי האג"ח לתיקון, היענות המוסדיים להצעה ועוד), ובמקביל מדגישה החברה כי היא "תלויה גם בחלוקות דיבידנד על ידי פרטנר שתאפשר פירעון מוקדם של אג"ח סדרה י' (התשלום מסבן מותנה בדיבידנד מפרטנר - א"ג)". המהלך מגיע על רקע הסכם ההלוואה שעליו חתמה החברה עם קרן ויולה. סקיילקס והחברה־האם סאני, שמצויה בהסדר חוב, חתמו על הסכם עקרונות עם ויולה לקבלת הלוואת חילוץ. השלמת ההלוואה תלויה בבדיקת נאותות לסקיילקס על ידי ויולה, בחתימת סקיילקס על תנאים מגבילים להלוואות אחרות, בהתניות פיננסיות נוספות ובחתימה על הסדר חוב עם בעלי החוב בסאני להסדרת חובות של 220 מיליון שקל. כמו כן, ההלוואה של ויולה מותנית בהשלמת מהלכי הנפקת האג"ח של סדרה י' החדשה ושינוי התנאים של האג"ח.

 

אילן בן דב אילן בן דב צילום: אוראל כהן

 

כעת פרסמה סקיילקס עדכון להסכם ההלוואה: ויולה תעניק לסקיילקס הלוואה של 200 מיליון שקל שתישא ריבית שנתית של 7% ותיפרע בתשלום אחד ב־2017. ויולה תהיה זכאית למענק של 3% מסכום ההלוואה שישולם לה במועד העמדתה ותשלום נוסף של 2% מסכום ההלוואה שישולם במועד סיומה. סקיילקס תהיה רשאית להאריך את ההלוואה לתקופה נוספת של שנתיים, ואם אכן כך יקרה, יינתנו לוויולה ביטחונות שלא יפחתו מ־120% מהחוב ובסיום יגדל היקף המענק במועד התשלום ב־3% נוספים, ל־5%.

 

100 מיליון שקל מההלוואה יופקדו בחשבון נאמנות שישועבד לטובת ויולה. סקיילקס תהיה זכאית לשחרר כספים מן החשבון בתמורה לשעבוד של מניות פרטנר בהיקף דומה. סקיילקס תעניק לוויולה גם מניות של סקיילקס עצמה בהיקף של 15%. בגרסת ההסכם הקודמת ויולה קיבלה רק אופציות למניות.

מה דעתך על מניית סאני תקשורת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

לדו"חותיהן של סאני וסקיילקס צורפה ב־2012 הערת "עסק חי". סקיילקס, שהפסידה בשנה החולפת 851 מיליון שקל, ספגה הערה זו לראשונה בשל גירעון של 281 מיליון שקל בהון העצמי והחלטתה של פרטנר שלא לחלק דיבידנד בגין רווחי 2012. סאני סיימה את 2012 בהפסד של 716 מיליון שקל ונמצאת במצב של חדלות פירעון, כשבקופתה אין מזומנים. עסקאות אלה אמורות להספיק לסקיילקס לעמוד בתשלומי האג"ח בשנה הקרובה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x