$
בורסת ת"א

בעלי אג"ח אי.די.בי אחזקות רוצים 5% מאי.די.בי פתוח

קבלת המניות, הזרמה של 100 מיליון שקל והעברה של 10% נוספים ממניות אי.די.בי אחזקות למחזיקי האג"ח עשויות להביא להסכמה על הסדר חוב בחברה. הנהלת אי.די.בי במכתב לנאמני אג"ח של אי.די.בי פתוח: "אתם הולכים כסומים אחר הנציגות"

גולן חזני 07:4317.02.13

התקדמות במגעים להסדר חוב בין אי.די.בי אחזקותלנציגות מחזיקי האג"ח שלה. מקורבים למו"מ טענו בסוף השבוע כי צעד נוסף של בעל השליטה נוחי דנקנר, בצורת הזרמה של כ־100 מיליון שקל נוספים לאלה שהגישה אי.די.בי אחזקות בהצעה המשופרת ביום רביעי, וכן 10% נוספים ממניות החברה שיעברו למחזיקי האג"ח, עשוי לסלול את הדרך לחתימה על הסדר. מדובר בהזרמה משמעותית, ולא ברור אם דנקנר יוכל לגייס מזומנים נוספים. 

ל"כלכליסט" נודע כי בפגישה בין החברה לנציגות דרשה האחרונה להפקיד בידי המחזיקים 5% ממניות אי.די.בי פתוח. אלא שקבלה של מניות אלה כעת איננה מעשית - המשמעות היא הפיכתה של אי.די.בי פתוח לחברה ציבורית באופן מיידי, צעד שבקבוצת אי.די.בי אינם מוכנים לו. בשל סיבה זו ביקשה הנציגות להפקיד את אותם 5% ממניות אי.די.בי פתוח בידי נאמן, תוך התחייבות להעבירן למחזיקים עם הנפקה עתידית של החברה. באי.די.בי אחזקות שוקלים את ההצעה. על פי ההצעה החדשה שהוגשה, המחזיקים יקבלו ביום חתימת ההסדר 325 מיליון שקל במזומן, שיחולקו על פי הסכמת הנציגות בין כלל הסדרות. שווי כל האג"ח של החברה שנסחרות כיום בשוק נמוך מסכום זה.

 

את המזומן מתעתדת אי.די.בי אחזקות לקבל כהזרמה של 200 מיליון שקל מיידית מהחברה־האם גנדן, כחלק מההזרמה של אדוארדו אלשטיין, וכן להשתמש במרבית הכסף (כ־200 מיליון שקל) שנמצא בקופה. יתרת הסכום בקופה תשמש לתשלום ריביות.

 

 

בנוסף מוכנה אי.די.בי אחזקות להתחייב להזרמה של 110 מיליון שקל נוספים — 50 מיליון שקל בעוד שלוש שנים ו־60 מיליון שקל בעוד ארבע שנים — לקופת החברה. מדובר למעשה בהזרמה של 350 מיליון שקל. 40 מיליון שהוזרמו כבר, 200 מיליון שיוזרמו מיד, ו־110 מיליון נוספים בתשלומים דחוים. המחזיקים ביקשו כאמור הזרמה של 600 מיליון שקל, אולם על פי הערכות יסתפקו ב־450 מיליון שקל.

 

אי.די.בי אחזקות גם הגדילה את מרכיב המניות בהצעה, מ־10% ממניות אי.די.בי אחזקות ל־15%. המחזיקים מעוניינים, כאמור, בנתח גדול יותר, ועל פי הערכות נתח של 25% ממניות החברה עשוי להוביל להסדר.

 

בנוסף הציעה אי.די.בי אחזקות להחליף את חמש סדרות האג"ח הקיימות של 1.75 מיליארד שקל - שנסחרות בשווי של 300 מיליון שקל - בשתי סדרות חדשות בשווי ש

ל 1.25 מיליארד שקל.

 

אלשטיין אמור להגיע לישראל השבוע, אולם הוא לא מתוכנן להיפגש עם מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. מקורבים לחברה טוענים כי אלשטיין כבר "מוכן עם הכסף" ורק ממתין לחתימת ההסדר. הבוקר תיערך פגישה של נציגות אי.די.בי אחזקות כדי לנסות ולייצר התקרבות נוספת, כשהדעה בקרב הנציגות היא כי ההצעה של אי.די.בי אחזקות טובה מזו של נציגות פתוח.

 

חיים גבריאלי, מנכ"ל אי.די.בי חיים גבריאלי, מנכ"ל אי.די.בי צילום: יריב כץ

 

חברי הנציגות של אי.די.בי אחזקות הגיעו ביום חמישי לאסיפת המחזיקים של אי.די.בי פתוח, שם הוצע להם לחבור יחד כדי לפתוח בהליכים נגד אי.די.בי. הנציגות של פתוח, שכוללת את נציגי קרן יורק, פסגות והפניקס, הציעה לנציגות אי.די.בי אחזקות הזרמה של 50 מיליון שקל ו־5% ממניות אי.די.בי פתוח, בנוסף ל־200 מיליון השקלים שבקופת אי.די.בי אחזקות. בשלב זה הופסק המו"מ מול נציגות אי.די.בי פתוח.

 

במקביל עושה דנקנר מאמצים להמשיך את תהליך מכירת השליטה בכלל ביטוח לכור, ובנוסף הוא מעוניין למכור 15%–20% ממניות כלל ביטוח לקרן זרה. ל"כלכליסט" נודע כי מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן אמר בפגישה עם מנהלי החברה כי הוא היה מיוזמי הרעיון, כדי להביא לתג מחיר חיצוני לחברה ולהקל על העסקה.

 

בתוך כך שיגרה אי.די.בי, באמצעות עו"ד אמיר ברטוב, מכתב לנאמני הסדרות באי.די.בי פתוח, שבו תקפה את נציגות החברה. "הנציגות (באי.די.בי פתוח - ג"ח) מתנהלת כשולח ולא כשלוח, עם אג'נדה משלה שחורגת מאמות המידה של שטרי הנאמנות. מרגע שהפקדתם את ענייניכם בידי הנציגות המשותפת, אתם הולכים כסומים אחריה. זאת ועוד, ספק אם אתם רשאים להאציל לנציגות סמכות שהוענקה לכם בחוק מכוח היותכם נאמנים, כשהנציגות אינה כפופה לכללים החלים עליכם".

 

עוד נאמר במכתב כי "לא ברור לנו מניין אתם שואבים את הסמכויות המורחבות שאימצתם לעצמכם לאחרונה, לרבות בשיתוף צדדים שלישיים ובפרט בשיתוף הנציגות המשותפת של מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות. שטרי הנאמנות, שמכוחם אתם פועלים, לא הקנו לכם סמכות שכזו.

 

"עוד קובעים שטרי הנאמנות כי הנאמן 'אינו רשאי להתערב בהנהלת עסקי החברה או ענייניה'. אנו מבקשים להזכירכם כי מדובר בחברה שעד כה עמדה בכל התחייבויותיה והיא ודאי תעמוד בהן גם בזמן הקרוב, ולכן על פניו נראה כי פעולות הנציגות — 'שלוחתכם' — חורגת ומהווה הפרה של הוראות שטר הנאמנות", ציין ברטוב במכתב, והוסיף כי "החברה לא תהסס לנקוט כל הליך לשם הגנה על זכויותיה אם פעולותיכם יגרמו לה נזקים".

 

עו"ד איל רוזובסקי המייצג את נציגות אי.די.בי פתוח אמר כי המשפט "החברה תעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב", מהווה למעשה הודאה של אי.די.בי בעובדה שבאי.די.בי פתוח קיימת בעיה וכי היא איננה חברה סולבנטית.

 

בתוך כך נודע כי ביום שישי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תגובתו של עו"ד אופיר נאור לתשובת אי.די.בי בנוגע לחלוקת הדיבידנדים בחברה. נאור טוען כי רוב חברי הדירקטוריון באי.די.בי שהשתתפו בישיבות הדירקטוריון שאישר את חלוקת הדיבידנדים הם בעלי השליטה או מקורבים אליהם ונסיבות אילו מטילות צל כבד באשר לשיקול דעתם. "בכל שלוש השנים שבהן חולקו דיבידנדים בשיעור של 1.8 מיליארד שקל לא עלו שאלות בישיבות הדירקטוריון בנוגע לכך, למעט מקרה בודד", נטען בתגובה. 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x