$
בורסת ת"א

לאחר שנמחקה מהמסחר: אלעד קנדה אישרה הלוואה לאלעד US

ההלוואה היא על סך 100 מיליון דולר. הדירקטוריון: הוצג תזרים מזומנים חזוי שהראה כי ההלוואה לא צפויה לפגוע בחברה

גיא בן סימון 23:1614.01.13

דירקטוריון אלעד קנדה אישר הערב (ב') מתן הלוואה של 100 מיליון דולר לטובת אלעד US מקבוצת אלעד גרופ.

 

לאחר מספר הצעות רכש מטעם בעל השליטה יצחק תשובה, נמחקה אתמול אלעד קנדה מהמסחר בבורסת תל אביב. לפיכך, הוראות חוק החברות הישראלי אינן חלות עוד על החברה ולכן לא היה צורך באישורים לעסקה בין שתי החברות שבשליטת בעל השליטה תשובה.

מנימוקי הדירקטוריון של אלעד קנדה עולה כי ההלוואה לא פוגעת בטובת החברה וכי אין חשש סביר שההלוואה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייביותיה, או באמות המידה החלות עליה או אילו מהעילות לפירעון מיידי שבשטר הנאמנות לאגרות החוב.

 

עוד עולה מנימוקי הדירקטוריון, כי "ההלוואה אושרה לאחר שהוצג בפניו תזרים מזומנים חזוי לשנתיים הבאות, ולאחר שנידונו חלופות אפשריות ברמות סיכון דומות להשקעת עודפי המזומנים שנצברו בחברה".

 

אלעד קנדה אלעד קנדה צילום: עמית שעל

 

 

ההלואה תוענק על ידי החברה הבת של אלעד קנדה ותישא ריבית של 6% שתשולם מדי חודש. יתרת ההלוואה (קרן וריבית) ניתנת לפירעון מוקדם בכל עת ללא עמלת פירעון. ההלוואה תובטח בערבות של החברה האם אלעד גרופ ותועמד במספר תשלומים שיינתנו לפי צורך במהלך 2013. מועדן הפירעון של כל אחד מהתשלומים יהיה בתוך שנה ממועד החתימה על ההסכם.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x