$
בורסת ת"א

בלעדי ל"כלכליסט": פסגות מתנגד לשכר של סטפק בדש-מיטב

בית ההשקעות, בניהולו חגי של בדש, צפוי להצביע נגד אישור שכרם של צבי ואבנר סטפק במסגרת מיזוג דש ומיטב. אנטרופי המליצה לאשר את המיזוג וכן את הסכם העסקת בעלי השליטה

רחלי בינדמן 06:5724.09.12

חברת הייעוץ אנטרופי ממליצה לגופים המוסדיים המחזיקים במניות דש איפקס לאשר את עסקת המיזוג בין בית ההשקעות דש איפקס לבית ההשקעות מיטב וכן לאשר את השכר של בעלי השליטה במיטב, בני משפחת סטפק, ובעל השליטה בדש איפקס, אלי ברקת (שצפוי לכהן כיו"ר בית ההשקעות הממוזג).

 

לידי "כלכליסט" הגיעה חוות הדעת של אנטרופי המדווחת בראשה כי דש ומיטב נמנים עם לקוחותיה אך "אין בכך כדי להשפיע בכל צורה על שיקולינו המקצועיים", ומסבירה כי היתרונות בביצוע העסקה גובירם על חסרונותיה.

 

עוד נודע ל"כלכליסט" נודע כי בית ההשקעות פסגות שלא משתמש בשירותיה של אנטרופי, ומנוהל על ידי חגי בדש, יצביע בעד אישור המיזוג אך יתנגד לשכרם של בני משפחת סטפק. פסגות ומיטב יושבים יחד בנציגות האג"ח של אמפל ומובילים בשותפות ובתיאום קו מיליטנטי כנגד בעל השליטה, יוסי מימן כשבאחרונה הוציאו הודעה משותפת לעיתונות בנושא.

מה דעתך על מניית מיטב דש:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

צבי סטפק, שצפוי לשמש כיו"ר בית ההשקעות דש (החברה־הבת של דש איפקס) לאחר המיזוג מבקש שכר שנתי בעלות של 1.62 מיליון שקל וכן מענק שנתי הנגזר מהרווח התזרימי של הגוף הממוזג, כאשר עד רווח תזרימי של 90 מיליון שקל לא יקבל דבר.

 

בכל מקרה, תקרת התגמול הכוללת של סטפק לא תעלה על הנמוך מבין 3.75 מיליון שקל בשנה או על התקרה המתקבלת ממכפלת 50 בעלות המעביד הממוצעת לשנה של העשירון התחתון של עובדי הקבוצה. באנטרופי מציינים כי מתחשיב שערכה לביצועים הנוכחיים של שתי החברות עולה כי הסף שנקבע למענק הנו מ'חוץ לכסף' מאחר שהרווח השנתי התזרימי של שתי החברות יחד, על בסיס נתוני המחצית הראשונה של 2012 עומד על 77 מיליון שקל בלבד.

 

אבנר סטפק, בנו של צבי שצפוי לשמש כסגן יו"ר בית ההשקעות הממוזג, מבקש שכר בעלות שנתית של שכר שנתית של 1.38 מיליון שקל וכן מנגנון מענק דומה לזה של אביו.

 

חגי בדש (מימין), מנכ"ל פסגות וצבי סטפק, מייסד מיטב חגי בדש (מימין), מנכ"ל פסגות וצבי סטפק, מייסד מיטב צילום: עמית שעל

 

חשוב להדגיש שאבנר וצבי סטפק מקדישים היום את מרב זמנם לטובת בית ההשקעות מיטב וכי השכר שהם מבקשים לא נחשב לגבוה וכולל תקרה שמותאמת לשכר הנמוך בארגון.

 

 

מנגד, בבית ההשקעות דש הוטחה בשנים האחרונות ביקורת חריפה, שכן בכיריו משכו שכר בעלויות גבוהות. למעשה, מטרה מרכזית של המיזוג היא לחסוך בעלויות שכר, מפני שמיזוג בתי ההשקעות צפוי להביא לפיטורי עובדים רבים.

 

בעלי המניות יספגו דילול

 

במסגרת עסקת המיזוג, ירכוש דש איפקס את מלוא מניות במיטב, ובתמורה יקצה למשפחת סטפק מניות של החברה הממוזגת. בנוסף, אמור דש לחלק דיבידנד חריג שאינו עומד במבחני החלוקה וכן לבצע מספר עסקאות במניות החברה בין קבוצת השליטה החדשה שתשקף את יחסי המיזוג. במסגרת עסקאות אלה צפוי צבי סטפק להשקיע כ־145 מיליון שקל.

 

באנטרופי מציגים את הסיכונים הכרוכים בעסקת המיזוג ובהם "הדילול המשמעותי שאותו סופגים בעלי המניות מקרב הציבור", העובדה שהערכת השווי שעל בסיסה נקבע שווי מיטב לצורך העסקה הוזמנה על ידי בעלי השליטה ולא מטעם בעלי המניות", כוונתה של החברה "לקחת הלוואות בהיקף של 370-295 מיליון שקל, שישמשו לפירעון הלוואות לטווח קצר וריביות על הלוואות לזמן ארוך שעלולה לאלץ את החברה להבטיח אותן בשעבודים לטובת הגורם המממן - מה שעשוי להחליש את גמישותה הפיננסית" וכן מצב שבו "חלק ניכר מהכנסות החברה הממוזגת נשענות על קופות גמל, שסובלות מפידיונות, ומקרנות נאמנות הסובלות מתנודתיות גבוהה ברווחיותן".

 

סיבות נוספות לדאגה לפי אנטרופי הן ש"ההון העצמי של החברה הממוזגת נשען בעיקר על נכסים בלתי מוחשיים, לעומת המצב הקיים שבו לדש יש מזומנים בהיקף משמעותי". כמו כן רכישת מניות דש איפקס על ידי בני משפחת סטפק, כך לפי אנטרופי, נעשית תוך עלייה במינוף האישי - מה שעשוי להביא ללחץ על חלוקת דיבידנדים מצד החברה, ובכך עשוי להחליש את מבנה ההון שלה בעתיד. לבסוף, מציינים באנטרופי כי "רכישת המניות על ידי בעלי מיטב אינה כוללת את הציבור שאינו נהנה מהפרמיה הגבוהה המשולמת לאלי ברקת תמורת המניות הנרכשות ממנו במסגרת העסקה".

 

מנגד, מה שמטה את הכף לטובת אישור העסקה מבחינת אנטרופי הוא טענתה ש"מדובר בהכנסת חברה כמו מיטב, עם תזרים חזק, שגם ללא יתרונות הסינרגיה עשויה להוסיף הכנסות של מעל 300 מיליון שקל ו־EBITDA של 100 מיליון שקל". בנוסף, טוענים בחברת הייעוץ כי "במיזוג נוצר בית ההשקעות השני בגודלו בישראל עם היקף נכסים של 100 מיליארד שקל".

 

יתרונות נוספים המוצגים הם "כניסה לדש של שכבת מנהלים בעלת מוניטין וניסיון רב הן בשוק ההון והן בתחום המיזוגים" - כשהכוונה היא לכניסתם של בני משפחת סטפק לניהול הגוף הממוזג וכן של מינויו של מנכ"ל מיטב, אילן רביב, למנכ"ל הגוף הממוזג. לבסוף, מציינת לטובה אנטרופי את העובדה שרכישת המניות בין בעלי השליטה מבוצעת לפי שווי הגבוה פי שלושה מהשווי בבורסה, שמעיד על האמון שרוכשים בעלי השליטה של מיטב בשווי העתידי של הגוף הממוזג.

 

"הנתונים מוטים כלפי מעלה"

 

עם זאת, אנטרופי מעלה פקפוק מסוים בצפי של שני הגופים לכך שינהלו נכסים בהיקף של 100 מיליארד שקל. "להערכתנו יתכן שנתונים אלו מוטים כלפי מעלה, שכן לאחר תהליך המיזוג תתכן זליגת כספים לגופים מתחרים מתוך רצון הלקוחות והיועצים לגיוון בין ספקי שירותי ניהול השקעות. להערכתנו, המוצרים שעשויים להיפגע הנם קרנות הנאמנות (בעיקר על ידי העברות מצד יועצי השקעות בבנקים) תעודות סל, על ידי יועצי השקעות וגופים מוסדיים ואולי אף במוצרי הגמל והפנסיה, שם מציגה דש נתונים חלשים בתוצאות ובגיוסים זה זמן מה".

 

בדש ובמיטב סבורים כי הגוף הממוזג צפוי להציג EBITDA של 268 מיליון שקל כבר ב־2013 ומעל 300 מיליון שקל ב־2014, וזאת לאור יתרונות הסינרגיה שמוערכות בחיסכון של 100 מיליון שקל ובכללן חיסכון צפוי של 70 מיליון שקל בהוצאות שכר כתוצאה מכפל תפקידים בשני הגופים. באנטרופי, לעומת זאת, סבורים כי זליגת כספים לגופים מתחרים עלולה להביא ל־EBITDA ברמה נמוכה מזו שהוערכה. עוד מבהירים בחברת הייעוץ כי קיימת סבירות גבוהה שהחברה הממוזגת תבחר בשנה הבאה לממש את אופציית הרכישה לחלקו של מייקל דיוויס בתכלית תעודות סל בהיקף של 88 מיליון שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x