$
המלצות ואזהרות

הערת "עסק חי" לסאני: חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויות

כך מציינים רואי החשבון של החברה בדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון ומדגישים שלחברה נכס בשווי 213 מיליון שקל מול התחייבויות בנקאיות של 277 מיליון שקל

שהם לוי 08:3101.06.12

המשקיעים באג"ח של סאני שפרסמה אמש את הדוחות הכספיים לא ציפו שזה יקרה כל כך מהר, אך רואי החשבון של חברת ההחזקות של אילן בן דב לא המתינו להפסדים גדולים והחליטו להצמיד לדוחות הכספיים של החברה הערת "עסק חי". 

 

"לאור הירידה החדה בשווי השוק של סקיילקס בשבועות

האחרונים, חלה פגיעה ממשית ביכולת החברה להעמיד למחזיקי החוב את הביטחונות הנדרשים לצורך פירעון החוב", נכתב. בנוסף, סאני לא עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה. בשורה התחתונה, אין לסאני יכולת לשעבד נכסים לטובת מחזיקי האג"ח.

  

המשמעות היא שרואי החשבון של סאני מעלים ספק רב בדבר יכולת החברה להמשיך ולהתקיים וביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים של סאני, השולטת בסקיילקס, יש לה נכס בשווי 233 מיליון שקל למול התחייבויות של 277 מיליון שקל לבעלי האג"ח לבנקים.

  

נכון לתום הרבעון מסתכם ההון העצמי של החברה ב-341 מיליון שקל, אך סאני מציינת כי אינה יכולה להעריך נכון למועד פרסום הדוחות את השווי הכלכלי של פרטנר ואת שווי פעילות סקיילקס. לצורך כך, סאני תזמין הערכת שווי ממעריך ששווי חיצוני. במקביל מזהירה סאני כי קיימת אפשרות שהסכם ההפצה בין סקיילקס לסמסונג ייפקע ב-31 בדצמבר 2013 ולא יחודש.

 

החל מה-1 בינואר 2012 שילמה החברה למחזיקי איגרות החוב 69 מיליון שקל בגין קרן וריבית, ופרעה הלוואות לבנק בהיקף של 28 מיליון שקל. בנוסף, ביצעה החברה מכירה של שני נכסי נדל"ן שבבעלותה תמורת 23 מיליון שקל, נטו לאחר מס. יתרת החוב הבנקאי של סאני, נכון למועד פרסום הדוחות (31 במאי) הוא 27.2 מיליון שקל, כאשר מסגרת האשראי הכוללת שאושרה לחברה עומד על 30 מיליון שקל.

  

נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה סאני ב-22 מיליון מניות של סקיילקס ו-2.17 מיליון מניות של פרטנר. הבנק שהעניק לחברה אשראי דרש ממנה לפרוע את חובה, אחרת הוא יעשה שימוש בבטוחה שהעניקה לו החברה, בדמות 1.4% ממניות פרטנר בהם היא מחזיקה. סאני מצידה מתכוונת לעשות שימוש ביתרת הכספים שינבעו מאותה מכירה, לצורך תשלום ריבית למחזיקי האג"ח.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x