בורסת ת"א

דיסקונט ניו יורק: ירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון הראשון ל-7.2 מיליון דולר

התשואה על ההון ירדה ל-4.2% בהשוואה ל-7.7% ברבעון המקביל אשתקד; שיעור הלימות ההון ירד ל-13.8% בהשוואה -15.9% בעיקר עקב חלוקת דיבידנד ברבעון הרביעי של 2011

מעין מנלה 10:5806.05.12

דיסקונט ניו יורק שבשליטה מלאה של בנק דיסקונט סיים את הרבעון הראשון של השנה עם ירידה של 50% ברווח הנקי ל-7.2 מליון דולר. בהשוואה לרבעון הרביעי של 2011 חלה עלייה של 8% ברווח הנקי.

 

מה דעתך על מניית דיסקונט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

את הקיטון ברווח הנקי מסביר הבנק בעיקרו בקיטון בהכנסות המימון בסך 6.7 מיליון דולר, קיטון בהכנסות התפעוליות בסך של 1.7 מיליון דולר ובגידול בהוצאות התפעוליות בסך של 8.1 מיליון דולר. הגידול ברווח הנקי בהשוואה לרבעון הקודם הסביר הבנק, נובע בעיקר מקיטון בהוצאות להפסדי אשראי בסך של 2.4 מיליון דולר, גידול בהכנסות התפעוליות בסך של 2.3 מיליון דולר וגידול ברווח ממכירת ניירות ערך בסך של 8.6 מיליון דולר.

 

שיעור התשואה על ההון שהתקבל ברבעון הראשון של שנת 2012 הינו 4.2% בהשוואה ל- 3.6% ברבעון הקודם ו- 7.7% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הלימות ההון נכון לסוף הרבעון הינו 13.8% בהשוואה לשיעור של 14.6% בסוף הרבעון הרביעי ו- 15.9% בסוף הרבעון הראשון בשנה שעברה. את הירידה בשיעור הלימות ההון מסביר הבנק בעיקר בחלוקת דיבידנד במהלך הרבעון הרביעי של 2011, ובפירעון כתבי התחייבויות נדחים, בסך של 75 מיליון דולר, במהלך הרבעון הראשון של 2012.

 

ההון העצמי בסוף הרבעון הראשון (31 במרץ 2012) הסתכם ב-691 מיליון דולר, ירידה של 10.7% בהשוואה לרבעון המקביל. הירידה, מסביר הבנק, נובעת מחלוקת דיבידנד בסך 100 מיליון דולר לחברה האם, חברת ההחזקות דיסקונט בנקרופ, במהלך הרבעון האחרון של 2011 . היקף הנכסים לסוף מרץ 2012 הסתכם ב-9.5 מיליארד דולר - עלייה של 0.6% בהשוואה לרבעון הקודם ועלייה בשיעור של 4.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x