$
בורסת ת"א

הרווח של סונול ודלק ישראל מתחנות התדלוק: 0 שקלים

הרבעון הראשון שלאחר הפחתת מרווח השיווק חושף ירידה של 116 מיליון שקל ברווחי החברות מהתחנות - 50% לעומת הרבעון המקביל

יניב רחימי 08:0427.03.12

הדו"חות הכספיים שפרסמו חברות הדלק לשנת 2011 חושפים את הפגיעה הקשה שספג הענף עקב כניסתו לתוקף של הצו להפחתת מרווח השיווק.

 

ברבעון הרביעי, הרבעון המלא הראשון מאז הופחת מרווח השיווק, נחתך הרווח התפעולי המצרפי בתחום התדלוק והמסחר של חמש החברות הגדולות ב־116 מיליון שקל (או 50%) לעומת הרבעון המקביל. אף שמדובר בירידה דרסטית, היא היתה יכולה להיות חדה עוד יותר, אלמלא היה כולל מגזר התדלוק את חנויות הנוחות, שהציגו ברבעון הרביעי עלייה ברווח הגולמי.

 

 

המהלך להפחתת מרווח השיווק וההחלטה ליישם אותו באופן מיידי ובצעד אחד הפתיעו את חברות הדלק. אולם עצם ההפחתה לא נפלה כרעם ביום בהיר על החברות בענף. כבר ב־2008 החלה בדיקת גובה מרווח השיווק וטיוטת הדו"ח, המציגה את המנגנון החדש, פורסמה כבר בפברואר 2011. נראה שרוב החברות בחרו לטמון את ראשן בחול. התחרות הפרועה בתחנות הדלק המשיכה גם כשהיה ברור שמרווח השיווק צפוי להיפגע וחברות הדלק העניקו הנחות ענק לציי הרכב ולשלם מחירים מופרזים על רכישת תחנות.

 

עם פרסום הצו להפחתת מרווח השיווק בסוף אוגוסט אשתקד, העריכו חברות הדלק בדיווחים ששידרו לבורסה שהצו צפוי להשפיע לרעה באופן מהותי עליהן ועל תוצאות פעילותן. בעתירה שהגישו חברות הדלק לבג"ץ נטען כנגד תקפות וסבירות הצו שלהערכת החברות בענף אף צפוי להעביר חלק מהן להפסד. ואכן, הדו"חות מלמדים שהפחתת מרווח השיווק פגעה בכל החברות בענף, אולם הנזק שהסבה משתנה בין חברה לחברה.

 

פז נפט הציגה יציבות יחסית בתוצאותיה הכספיות במגזר ברבעון הרביעי, תוך שהיא סופגת ירידה ברווח התפעולי של 13% בלבד. התוצאות הטובות בהשוואה לשאר חברות נובעות מהיתרון של פז במספר התחנות שבבעלותה וכפועל יוצא מכך, היא מושפעת במידה פחותה מעליית דמי השכירות שאפיינה את הענף בשנים האחרונות. נוסף לכך, מגזר התדלוק והמסחר בפז כולל את תחום השיווק הישיר של דלקים ללקוחות מוסדיים שלא הושפע מהפחתת מרווח השיווק.

 

לעומתה, דור אלון, שרשמה ירידה של 61% ברווח התפעולי במגזר תחנות הדלק והמסחר, היתה יכולה להיפגע עוד יותר אלמלא התוצאות החיוביות של חנויות הנוחות שבבעלותה. הנפגעות העיקריות הן סונול ודלק ישראל שהציגו ברבעון הרביעי שורת רווח מאופסת בפעילות התדלוק.

 

ברבעון הרביעי הורדת מרווח השיווק באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה, בעוד שמהלכי ההתייעלות של חברות הדלק טרם הגיעו לכדי מיצוי. חלק מההנחות לציי הרכב ולמועדוני הלקוחות ייכנס לתוקף רק במהלך 2012, המאמצים מול בעלי התחנות להורדת שכר הדירה טרם הסתיימו, וגם בתחום כוח האדם לא נאמרה המילה האחרונה. המשך יישום מהלכי ההתייעלות צפוי להביא לכך שהרבעון האחרון של 2011 ייזכר כנקודת השפל במגזר תחנות התדלוק והמסחר, לפחות עד לשינוי הרגולטורי הבא.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x