$
בורסת ת"א

בעקבות תיקון 16: כת"ב דיווחה על סיום הסכם השירותים עם כלל תעשיות

בנוסף דיווחה היום החברה על מעבר לרווח נקי של 230 מיליון שקל בעיקר עקב מימוש האופציה של טבע להשקעה בקיורטק

שי סלינס 11:5420.11.11

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בניהולו של ראובן קרופיק דיווחה היום (א) על דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2011 והציגה מעבר לרווחיות וזאת כתוצאה מעסקת מכירות הזכויות בקיורטק לטבע. כמו כן דיווחה החברה על סיום ההתקשרות בהסכם השירותים בינה לבין כלל תעשיות מחודש מאי 2007. סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף בתוך חצי שנה מהיום ומהחברה נמסר כי היא נערכת לגיבוש והפעלת חלופות מתאימות. החברה היתה אמורה לאשר מחדש את הסכם השירותים עם כלל תעשיות עד ה-15 בנובמבר לפי תיקון 16 לחוק החברות.

 

יצוין, כי היועצת המשפטית של החברה ומזכיר החברה, המעניקים לחברה שירותים מכוח הסכם השירותים, הביעו את הסכמתם להיות מועסקים ישירות על ידי החברה בסיום הסכם השירותים.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של השנה עמד על 230 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 22.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2010.

 

המעבר לרווח ברבעון נבע בעיקר כתוצאה מגידול ברווח ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים בסך של 238.2 מיליון שקל, כתוצאה מהרווח שרשמה החברה בעקבות מימוש האופציה של טבע להשקעה בקיורטק בשווי של 268 מיליון שקל.

 

בידי החברה אמצעים נזילים של 211 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הכוללים מזומנים ושווי המזומנים, השקעה בתיק אג"ח וני"ע סחירים זמינים, וזאת לעומת 165 מיליון שקל בתחילת השנה.

 

בסך הכל השקיעה החברה מתחילת השנה כ-30 מיליון שקל בחברות הפורטפוליו הקיימות שלה, כאשר מרבית הסכום הושקע באנדרומדה ובדי-פארם.

 

כת"ב הינה חברת החזקות הפועלת בתחום של השקעה בחברות בתחום מדעי החיים. בעלי המניות העיקריים בחברה הינם כלל תעשיות (57%) שהינה חברה בשליטה של אי.די.בי וטבע (14%).

בטל שלח
    לכל התגובות
    x