$
בורסת ת"א

כלל ביוטכנולוגיה תרשום רווח של 250 מיליון שקל מעסקת קיורטק

ההכרה ברווח מגיעה אחרי שרשות ניירות ערך הודיעה לחברה שלא תתערב בדרך הטיפול החשבונאית שהציעה

שהם לוי 12:0016.11.11

סופית: כלל ביוטכנולוגיה תוכל להכיר ברווח של 250 מיליון שקל בעקבות מימוש האופציה של טבע להשקעה בקיורטק, חברה בת של החברה, כך הודיעה היום החברה לבורסה בתל אביב. 

 

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה הודיעה בתחילת אוקטובר כי הושלמה העסקה  בדבר מימוש אופציה של טבע להשקעה בחברה הבת (37%) קיורטק.

 

כאמור בדיווחים הקודמים, החברה פנתה לרשות ניירות ערך בפנייה מקדמית באשר לאופן הטיפול החשבונאי בהשקעתה בקיורטק. בפנייה הציגה החברה את עמדתה לפיה, החל ממועד השלמת העסקה, אין לחברה השפעה מהותית בקיורטק וכי מאותו המועד תוצג ההשקעה בקיורטק כ"נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד". ב-15 בנובמבר 2011 הודיעה רשות ניירות ערך לחברה, כי היא לא תתערב בעמדה זו של החברה.
מה דעתך על מניית כלל ביוטכנו:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

החל ממועד השלמת העסקה, תוכר ההשקעה הנותרת בקיורטק על בסיס שוויה ההוגן, שנאמד למועד השלמת העסקה, בכ-72 מיליון דולר, בהתבסס על טיוטת הערכת שווי אותה קיבלה החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

 

ההחלטה של טבע התקבלה לממש את האופציה פחות משבוע לאחר פרסום התוצאות החיוביות המלאות של ניסוי קליני שלב 2 שערכה קיורטק ב-011-CT, מוצר הדגל של קיורטק לטיפול בלימפומה. התוצאות הראו כי הניסוי עמד ביעד הראשוני שלו והתוצאות הראו שיפור משמעותי בשרידות החולים ובהפחתת קצב התדרדרות המחלה.

 

כאמור, בעקבות סיווג חשבונאי זה, החברה תרשום בדוח רווח והפסד ברבעון השלישי של שנת 2011, רווח בסך של כ-250 מיליון שקל. הרווח חושב כהפרש בין השווי ההוגן של השקעת החברה בקיורטק לבין הערך בספרים של השקעת החברה בקיורטק ערב השלמת העסקה, זאת בהתחשב בשינויים בערכן של האופציות שניתנו לטבע.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x