$
בורסת ת"א

רוזבאד לא עומדת בתנאי הלוואה של 210 מיליון שקל למימון נכס בגרמניה

החברה מקיימת מו"מ למכירת האחזקות בשותפויות המחזיקות נכסים בגרמניה לבנק המלווה או לגורם מטעמו. החברה מציינת כי ייתכן מצב בו השותפות המחזיקה בנכסים עבור החברה תיאלץ להכריז על פשיטת רגל

שהם לוי 22:2631.10.11

קבוצת הנדל"ן רוזבאד דיווחה הערב (ב') לבורסה בתל אביב כי היא אינה עומדת בתנאיה של הלוואה שיתרתה היא 210 מיליון שקל שקיבלו שותפויות מאוחדות של החברה (80%). הדיווח של החברה מגיע בעקבות פניית סגל רשות ניירות ערך בעניין סוגיית דיווח שהוא מהותי.

 

במהלך הרבעון השלישי שילמה שותפות בה מחזיקה רוזבאד ב-80% מהזכויות תשלומי קרן וריבית בסכומים חלקיים, דבר המהווה הפרה של הסכם ההלוואה ומאפשר לבנק המלווה לפרוע את ההלוואה במועד שונה מהנקוב בהסכם ואף באופן מיידי.

 

בנוסף ציינה רוזבאד כי השותפויות הלוות לא עומדות ביחסי הכיסוי להלוואה הקבועים בהסכם ההלוואה. יחס כיסוי מוגדר על ידי החברה כיחס בין התזרים הנקי הצפוי מפעילות הנכסים לבין התשלומים הצפויים לבנק המממן במסגרת הסכם ההלוואה.

 

קבוצת רוזבאד פועלת במספר מישורים, בתאום עם הבנק המלווה, על מנת להגיע להסדר בעניין זה. בהמשך להסכם עקרונית עם הבנק המלווה, מתקיים משא ומתן למכירת האחזקות בשותפויות שנטלו את ההלוואה מהבנק המלווה, או לגורם מטעמו.

 

החברה מציינת כי הבנק המלווה לא דרש מהשותפויות הלוות שינוי בתנאי הפירעון של ההלוואה. הבנק המלווה מצידו שלח מכתב לשותפויות הלוות לפיו הוא פועל למימוש זכויותיו עד ל-7 בדצמבר 2011.

 

אם השותפויות הלוות לא יגיעו להסכמה עם הבנק המלווה, או אם הן תידרשנה על פי החוק הגרמני הן עלולות להיכנס לתהליך של פירוק והבנק המלווה עלול לממש את השיעבודים. ההלוואה שהעניקו השותפות היא מסוג נון ריקורס, כך שהבנק המלווה יכול לקחת מהן את הנכסים בתמורה לסילוק מלא של ההלוואה.

 

נכון לתום הרבעון השני הנכסים המשמשים כבטוחה להלוואה רשומים בספרי רוזבאד בסך של 194 מיליון שקל, לעומת הלוואת נון ריקורס שלמ 210 מיליון שקל, כך שלשותפויות הלוות קיים גירעון בהון העצמי. קבוצת רוזבאד מציינת כי אי עמידה בתנאי ההלוואה אינה משפיעה לרעה על יתר ההלוואות שהועמדו לחברה.  

בטל שלח
    לכל התגובות
    x