$
בורסת ת"א

"גיזה מצדיקה את הדיבידנדים בבזק בשל אינטרסים צולבים"

בעל אג"ח של בזק הצטרף לתביעה לאסור את הדיבידנד המיוחד בטענה לניגוד עניינים של פירמת הייעוץ, משום שייעצה לאלוביץ' ברכישת השליטה בבזק. מחזיק האג"ח מבקר גם את המשקיעים המוסדיים ש"לא נקפו אצבע, לאור הריכוזיות במשק"

רחלי בינדמן 07:3621.08.11

חברת ע.ל.א.ן מרחצאות המחזיקה באג"ח של בזק, הגישה ביום חמישי בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב להצטרף להליך שפתח מחזיק אג"ח אחר הדורש למנוע מבזק לבצע חלוקת דיבידנד. החברה, המיוצגת על ידי עו"ד רנן גרשט ואופיר נאור, טוענת כי בזק מעוניינת לבצע את הפחתת ההון שתאפשר משיכת דיבידנד

במשך כמה שנים, כדי לאפשר לבעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', להחזיר את החוב שלקח לצורך רכישת השליטה ב־2009.

 

לטענת מחזיק האג"ח, עד כה, ערב כל משיכת דיבידנד היה על דירקטוריון בזק להעריך - על בסיס חוות דעת מקצועית מעודכנת - האם החלוקה עומדת במבחנים הקבועים בחוק. לטענתו, מאז שהוגשה הבקשה לאישור חלוקת הדיבידנדים בראשית השנה המשיכה בזק להתמנף ולגייס חובות מהבנקים ומשוק ההון. כמו כן, היא אף זכתה לאיתות אזהרה מצד חברת דירוג האשראי מידרוג, שלפיו אם לא תאומץ מדיניות דיבידנד שמרנית ומצומצמת ולא יחול שינוי ביחסי היקף החוב של בזק, יש סכנה להורדת דירוג החוב של החברה.

 

הבקשה טוענת גם כי לחברת הייעוץ הכלכלי גיזה־אבן־זינגר, שנשכרה על ידי בזק כמומחה עצמאי לספק הצדקה להליך הפחתת ההון וחלוקת הדיבידנדים, יש ניגוד עניינים מובנה בפרשה, בשל העובדה כי היא שימשה כיועץ פיננסי של קבוצת יורוקום ושאול אלוביץ', במסגרת הליך רכישת השליטה בבזק, והכינה עבורם באותה עת תחזיות שהוצגו לבנקים שמימנו את רכישת השליטה: "גיזה קשורה בעבותות לבעל ת השליטה יורוקום המייחלת לחלץ דיבידנד מבזק". באופן אבסורדי, נטען בתביעה, אותה גיזה שעל בסיס חוות דעתה העניקו הגורמים המממנים את עסקת בזק אשראי לבעל השליטה, מסבירה כעת כי הפחתת הון דרושה כדי שהגורמים מממנים יזכו להחזר ההלוואות מאותו בעל שליטה. כלומר, לכאורה כדי שחוות הדעת שסיפקה גיזה לבנקים המממנים לקראת הרכישה, שלפיה ליורוקום יהיו יכולות לפרוע את החוב, לא תהפוך מופרכת, יש להם אינטרס לאפשר את חלוקת הדיבידנד כעת.

 

מחזיק האג"ח קורא לבית המשפט להעדיף שיקולים של מדיניות ציבורית שבבסיסה ריסון חברות בעלות חוב עתק ממדיניות חלוקת דיבידנדים אגרסיבית. המחזיק אף קורא תיגר נגד הגופים המוסדיים שנמנים אף הם בקרב מחזיקי האג"ח של בזק, שלכאורה לא נקפו אצבע למניעת החלוקה המסכנת את יכולת החזר החוב שלהם. "באופן מצער הגופים המוסדיים נמנעים על פי רוב לעשות מלאכה זו, בפרט כאשר מנגד ניצב בעל הון של ממש, וזאת בין היתר לאור הריכוזיות במשק הישראלי והאינטרסים הצולבים".

 

בתגובה נמסר מגיזה זינגר אבן כי "אסטרטגיית ומבנה מימון רכישת השליטה בבזק, כפי שנבנו ע״י גיזה זינגר אבן, בעת הרכישה, כלל לא הסתמכה על הפחתת הון או כל חלוקת דיבידנד מיוחד מבזק. מימון הרכישה הסתמך על עוצמת נכס הבסיס (מניות השליטה בבזק) ועל תזרימי המזומנים השוטפים הצפויים לנבוע ממנו, בדרך של חלוקת דיבידנד רגילה, בהתאם למדיניות של בזק, טרום הרכישה. הטענה לניגוד עניינים עם חוות הדעת היא מופרכת מיסודה".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x