$
בורסת ת"א

נאוסיטי מציעה להזרים 45 מיליון שקל לדוראה תמורת 70% מהמניות

מחזיקי האג"ח של דוראה ובעלי המניות הקיימים יקבלו את יתרת מניות החברה. סדרות האג"ח של דוראה יאוחדו לסדרה אחת שתישא ריבית שנתית של 4.5%

שהם לוי 12:2431.07.11

קבוצת נאוסיטי, העוסקת בפעילות ייזום נדל"ן במזרח אירופה הציעה לבצלאל איגר, מנכ"ל ובעל השליטה בדוראה להזרים 45 מיליון שקל תמורת 70% מהמניות, כשיתרת מניות החברה תתחלק בין מחזיקי האג"ח ובעלי השליטה הנוכחיים. נאוסיטי מעדכנת כי איגר כבר הביע הסכמה עקרונית להצעתה וכן הגיעה להבנות והסכמות עימו לגבי מעמדו, תפקידו ותנאי העסקתו לאחר ההסדר.

 

נאוסיטי מציינת כי נכון למועד ההצעה עומד הונה העצמי על 136 מיליון שקל. במסגרת הצעתה לרכוש את דוראה מציעה נאוסיטי במסגרת הסדר האג"ח של דוראה  להמשיך ולהפעיל, לפתח ולהצמיח את החברה במתכונת הנוכחית, תוך ניצול הסינגריה בין החברות.

 

במסגרת מתווה רכישת השליטה בדוראה מציעה נאוסיטי לאחד את כל איגרות החוב שלה לסדרה אחת והיא תפרע סך כולל של 15 מיליון שקל כפירעון חלקי של הסדרה החדשה.

 

נאוסיטי מתכוונת גם להקצות מחזיקי איגרות החוב של החברה מניות שתהווינה, לאחר השלמת ההסדר 20% מההון המונפק והנפרע שלה. מניות דוראה הקיימות כיום יחד על ידי בעלי המניות הנוכחיים יהוו לאחר השלמת ההסדר 10% מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא.

 

כתוצאה מההסדר ומכל ההשלכות הנובעות מהסדר הנושים הונה העצמי של דוראה לפני ההשקעה של נאוסיטי יסתכם ב-30 מיליון שקל. לאחר ההשקעה של נאוסיטי יעמוד ההון העצמי שלה על 75 מיליון שקל.

 

במסגרת הסדרה החדשה שתומר לבעלי האג"ח הקיימים בדוראה תהיה ריבית בשיעור שנתי של 4.5% והסדרה החדשה תפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, החל מתום שלוש שנים וחצי ממועד השלמת העסקה.

 

פעם בהסדר, היום הרוכשת

 

נאוסיטי השיגה רק נובמבר 2009 את הסכמת בעלי האג"ח שלה למתווה הסדר החוב שהציעה.

 

בעלי השליטה בנאוסיטי - היו"ר אהוד בן ש"ך, המנכ"ל יואב מורן, סבי בר-נוי ואדי ארדיטי - הזרימו אפקטיבית אל החברה סכום של כ-166 מיליון שקל.

 

אז הוקצו לבעלי האג"ח של נאוסיטי מניות שיהוו 35% מהון מניותיה של החברה לאחר ההסדר, כך ששיעור אחזקותיה של בעלי השליטה יירד מ-100% ל-65%. לאחר השלמת ההסדר רשמה נאוסיטי את מניותיה למסחר בבורסה, כך שהן הפכו לנכס סחיר - נקודה מהותית מבחינתם של המשקיעים המוסדיים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x