$
בורסת ת"א

הבורסה השעתה את המסחר במניית אלדן טק עקב אי בהירות במצב החברה

אתמול התפטר סמנכ"ל הכספים של החברה ונימק את המהלך בהחלטת בעלי האג"ח בחברה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי בשל חוסר במקורות נזילים

שהם לוי 13:5924.03.11

הבורסה בתל אביב החליטה להשעות את המסחר במניית אלדן טקעקב אי בהירות בנוגע למצב החברה. אתמול התפטרו שלושה דירקטורים בחברה וכן סמנכ"ל הכספים, זאב צור, בשל הרעה במצבה. החברה לא הצליחה באחרונה להגיע להסכמות עם בעלי האג"ח שלה  בנוגע לנוסח הסדר החוב כשאלה דרשו מימוש מיידי של נכסים לפירעון האג"ח, בעוד בעלי השליטה התנגדו.

 

הנכס היחיד בו מחזיקה אלדן טק הוא מניות רילון שלה מספר נכסי נדל"ן.

 

אלדן טק בניהולו ושליטתו של יוסף בודנשטיין, קיבלה השבוע פנייה מבעלי האג"ח בחברה שביקשו להעמיד את האג"ח שהם מחזיקים לפירעון מיידי. בידי החברה אין את האמצעים הנזילים כדי לשלם לבעלי איגרות החוב ועל פי מכתב ההתפטרות של שלושה דירקטורים בחברה היא לא תצליח להשלים את דו"חותיה הכספיים כדי לפרסם אותם במועד.

 

לאור מצבה הכספי של החברה היא החליטה לפטר את יניב בודנשטיין, בנו של בעל השליטה בשל שכרו החודשי שעמד על 12 אלף שקל, בעוד עלות שכרו החודשית עמדה על 17 אלף שקל. בודנשטיין לא קיבל מחצית משכרו לחודש ינואר ואת כל שכרו לחודש פברואר.

 

המשבר הפיננסי שהחריף ב-2008 פגע קשות בשווי נכסי אלדן טק והקשה עליה לממש נכסים. בינתיים ציינו חברי הדירקטורין במכתב ההתפטרות שלהם כי לחברה אין כספים לצורך המשך פעילותה וכן אין בידיה כספים מספיקים לצורך תשלום משכורות לעובדיה.

 

באחרונה עודדה הנהלת החברה מספר משקיעים שהיו מוכנים להשקיע בה כמו דן ללוז, לשעבר מנכ"ל מגדל שוקי הון, אך ניסיונות אלה לא הצליחו.

 

בחודש ינואר החליטה הבורסה להשעות את האג"ח של החברה מהמסחר, עקב העמדתן לפירעון מיידי על ידי בעלי האג"ח.

 

המכתב המלא של סמנכ"ל הכספים בחברה

מה דעתך על מניית טקטונה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

הריני להודיע על התפטרותי לאלתר מתפקידי כסמנכ"ל כספים בחברה ומייד לאחר פרסום הדוח התקופתי השנתי, מתפקידי כסמנכ"ל הכספים בחברת הבת רילון.

 

לאור מצבה הנוכחי של החברה בה בעלי אגרות החוב של החברה העמידו את חובם לפרעון מיידי, חוסר מקורות נזילים בידי החברה לביצוע תשלומים שוטפים של החברה להמשך תפקודה וכן אי יכולת החברה להשלים את הכנת דוחותיה הכספיים לשנת 2010, הנני נאלץ להודיע על סיום תפקידי בחברה ובחברת הבת רילון.

 

אעמוד לרשות החברה ומנהליה במהלך החודש הקרוב . אני מאחל לחברה, לבעלי מניותיה ולעובדיה הצלחה בהמשך דרכה. 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x