• תפריט
בורסת ת"א

"התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח הביאה להתחזקות הדולר אחרי יולי 2008"

כך עולה ממחקר שנעשה בחטיבת המחקר בבנק ישראל, שבחן את השפעת התערבותו של בנק ישראל בשוק המט"ח על שער החליפין

כתב כלכליסט 16:1805.09.10

שינוי המדיניות של בנק ישראל בשוק המט"ח בחודשים מרץ 2008, יולי 2008 ואוגוסט 2009 הביא לפיחות בשער החליפין. ההשפעה הנאמדת החזקה ביותר על שער החליפין היתה באוגוסט 2008, לאחר הרחבת התערבות בנק ישראל. כך עולה ממחקר שערך אביחי שורצקי מחטיבת המחקר בבנק ישראל, אשר בחן את השפעת

התערבותו של בנק ישראל בשוק המט"ח על שער החליפין הנומינלי שקל/דולר.

  

בחינת השפעת הרכישות נעשתה על ידי השוואת תחזית לשער החליפין הנגזרת ממודל כלכלי-סטטיסטי, לשער החליפין בפועל בתקופת ההתערבות. קודם לביצוע ההשוואה נבחן טיב התחזיות של המודל האמור ונמצא כי הוא מניב תחזיות טובות (בהינתן הערכים בפועל של המשתנים האקסוגניים במודל).

 

עוד עולה מתוצאות העבודה, כי ההשפעה הנאמדת החזקה ביותר על שער החליפין היתה בתקופה שלאחר יולי 2008, עם הרחבת הרכישות – אז סטיית שער החליפין בפועל מערכו החזוי היתה גבוהה מ-10%.

 

בסוף שנת 2008 החלה להצטמצם השפעת בנק ישראל על שער החליפין, ובמהלך המחצית הראשונה של שנת 2009 נסגר הפער בין רמת שער החליפין בפועל לרמתו הצפויה ללא התערבות בנק ישראל.

לכתבות נוספות בנושא שוק ההון 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x