$
בורסת ת"א

גיורא עופר נפרד מדיסקונט עם צניחה של 53% ברווח הנקי ל-158 מיליון שקל

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מתיק האשראי עמד ברבעון על 0.89% - הגבוה במערכת הבנקאית. "קיים תרחיש שהבנק לא יעמוד ביעד הון ליבה של 7.5% בסוף 2010"

תומר זלצר 10:3331.08.10

בנק דיסקונטדיווח הבוקר (ג') על תוצאותיו הכספיות לרבעון השני של 2010. הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 158 מיליון שקל – ירידה של 53% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני משקף תשואה להון של 6.3% (על בסיס שנתי). בניכוי רווח חד-פעמי של 30 מיליון שקל, עמד הרווח הנקי מפעולות רגילות ברבעון השני על 128 מיליון שקל – ירידה של 62% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

במחצית הראשונה של 2010 מציג דיסקונט רווח נקי של 301 מיליון שקל – ירידה של כ-37% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במחצית הראשונה של 2010 עמדה על 6% (על בסיס שנתי) לעומת 11% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מה דעתך על מניית דיסקונט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

יחס הלימות ההון של דיסקונט עמד בסוף יוני על 12.5% ויחס הון הליבה עמד על 7.2%. המפקח על הבנקים רוני חזקיהו הציב בפני הבנקים יעד הלימות הון ליבה מינימלי של 7.5% בסוף 2010.

 

בדו"חות דיסקונט נכתב כי "הדירקטוריון דן בתוכנית שהוגשה לו אשר כוללת יעד יחס הון ליבה לסוף שנת 2010, וכן מתווה עולה לשנים 2011-2012. התוכנית שהוגשה לאישור הדירקטוריון מושתת על בחינתם של מספר תרחישים, שתוצאת חלק מהם היא שבסוף 2010 הבנק עלול לא לעמוד ביעד שנדרש. התוכנית מוגשת בימים אלה לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ודיסקונט פועל על מנת לגבש מתווה מוסכם עם הפיקוח לעמידה ביעד".

 

מנכ"ל בנק דיסקונט גיורא עופר ציין כי "הירידה בתוצאות, בהשוואה לתקופה המקבילה, מקורה בעיקר בשינויים ברווח מחברות כלולות, השפעת השווקים על תשואת תיק ההשקעות ורווחי קופת הפיצויים. אנו חווים האטה בצמיחה המושפעת מהסביבה העסקית המקומית והגלובלית, ולמרות זאת הקבוצה ממשיכה להציג הכנסות מימון חזקות בעיקר בתחום הבנקאות הקמעונאית, וכן שמירה על רמת הכנסות תפעוליות גבוהה".

 

ההפרשה לחובות מסופקים עמדה ברבעון השני על 261 מיליון שקל – עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תיק האשראי לציבור עמד בסוף יוני 2010 על כ-117 מיליארד שקל – בדומה לסוף יוני 2009. שיעור ההפרשה עמד על 0.89% מתיק האשראי – השיעור הגבוה ביותר במערכת הבנקאית ברבעון השני.

 

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני עמדו על 1.36 מיליארד שקל – עלייה של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות (הוצאות ביחס לסך ההכנסות) של דיסקונט במחצית הראשונה של 2010 עמד על 78.6% - היחס הגרוע ביותר במערכת הבנקאית.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x