• תפריט
בורסת ת"א

הלקוחות של פרטנר דיברו יותר אך שילמו פחות ברבעון השני

למרות זאת מדווחת החברה על קפיצה של 10.7% בהכנסות הרבעוניות, שעמדו על 1.7 מיליארד שקל. הרווח הנקי צמח ב-1.7% ל-293 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד של 290 מיליון שקל

גילעד נס 14:0830.08.10

במקביל לזעזוע בהנהלת החברה, ובהמתנה לפרסום תעריף דמי הקישוריות בסלולר, מפרסמת היום פרטנר את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, ומציגה הכנסות שיא ועליה של 1.7% ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה תחלק דיבידנד בסך 290 מיליון שקל (1.87 שקלים למניה), המהווה כ-99% מהרווח הנקי, שהסתכם ב-293 מיליון שקל. הדיבידנד יחולק ב-5 באוקטובר, כאשר היום הקובע לזכאות לו יהיה ה-20 בספטמבר.

מה דעתך על מניית פרטנר:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקל, עליה של 10.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בכ-9.2% והסתכם ב-474 מיליון שקל, והרווח לפני מס, ריבית והפחתות (EBITDA) הסתכם ב-646 מיליון שקל, עלייה של כ-12.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור ה-EBITDA ברבעון זה עמד על 38.5%, לעומת 37.9% ברבעון המקביל.

 

בפרטנר מדווחים כי הוצאות המכירה, השיווק ההנהלה והכלליות גדלו בשיעור של 17% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו בכ-200 מיליון שקל. בין השאר מיוחס הגידול ל"הוצאות הקשורות לתהליכים רגולטוריים", כלומר העסקת יועצים ואנשי מקצוע אחרים במסגרת המאבק ברפורמות הצפויות להתרגש על שוק הסלולר בחודשים הקרובים. בנוסף מציינת החברה כי הסכום נגזר גם מהוצאות שכר גבוהות יותר, המשקפות את הגידול בהיקף העסקים, ועליה בהפרשה לחובות מסופקים בתחומי מכירות מכשירים ושירותי התקשורת.

 

תזרים המזומנים הנקי הציג קפיצה של כ-50%, והסתכם בכ-350 מיליון שקל. את הצמיחה בתזרים ניתן להסביר בכך שברבעון המקביל עדיין השקיעה פרטנר בהקמת תשתית התקשורת לאספקת שירותי הטלפוניה הפנים ארצית וקישוריות האינטרנט, אולם השקעה זו תמה בשלהי 2009.

 

ירידה בהכנסה הממוצעת למנוי

 

פרטנר גייסה כ-28 אלף מנויים ברבעון זה, בדומה למספר המנויים שגייסה סלקום, ולעומת 23 אלף בפלאפון. בסוף הרבעון שירתה פרטנר כ-3.1 מיליון לקוחות, מתוכם כ-73% מנויי פוסט-פייד. לחברה היו בסוף הרבעון כ-1.4 מיליון מנויי דור שלישי.

 

ההכנסה הממוצעת למנוי ירדה ברבעון זה לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 149 שקלים לחודש לעומת 154 שקלים לחודש (ירידה של כ-3.2%). בחברה תולים את הירידה בהכנסה הממוצעת למנוי בעיקר בשחיקת תעריפי השיחות, וברישום ההכנסה הממוצעת ללקוח כשהיא מנוטרלת מהחזרים שמקבל לקוח הרוכש מהחברה מכשיר סלולרי, כך שהשוואה לעומת חברות אחרות הינה בעייתית בהיבט זה. עם זאת, מדובר בעליה לעומת הרבעון הראשון של השנה, בו נרשמה הכנסה ממוצעת ללקוח בסך 145 שקלים לחודש.

 

מספר דקות השיחה הממוצעות החודשיות של המנויים הציג עליה מ-364 דקות ל-368 דקות. שיעור הנטישה הרבעוני עלה ברבעון הנוכחי ל-5.1%, לעומת שיעור של 3.9% ברבעון המקביל אשתקד, ובחברה תולים את העליה בשיעור הנטישה בעיקר לעזיבה של לקוחות פרי-פייד (תשלום מראש) ולקוחות אחרים המצויים בהליכי גביה.

 

ההכנסות בשירותים הנייחים - בדומה לרבעון הקודם

 

ההכנסות משירותי התקשורת הסתכמו ברבעון זה בכ-1.4 מיליארד שקל, ורוב העלייה לעומת הרבעון המקביל (בשיעור של 3.3%) מיוחסת לגידול בבסיס המנויים של החברה והעלייה בצריכת שירותי התוכן והגלישה. ההכנסות משירותי התוכן והגלישה (ללא SMS) הסתכמו בכ-150 מיליון שקל, כ-10.7% מכלל ההכנסות משירותים. שירותי ה-SMS הציגו קפיצה של כ-38.2% לעומת הרבעון המקביל, וההכנסה מהם הסתכמה בכ-123 מיליון שקל, שהיוו כ-8.8% מכלל ההכנסות משירותים. צירוף הפעילויות הללו מעלה כי הכנסות פרטנר משירותי התוכן עמד ברבעון על כ-19.5% מכלל ההכנסות מהשירותים.

 

מגזר השירותים הנייחים של החברה הכפיל את ההכנסות שנרשמו בו, והללו הסתכמו בכ-25 מיליון שקל, אך נתון זה דומה לנתון שנרשם ברבעון הראשון של השנה (24 מיליון שקל). מגזר זה עדיין מציג הפסד גולמי, שאמנם הצטמצם בכ-79% לעומת הרבעון המקביל, אך הסתכם ב-3 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. המגזר הציג הפסד תפעולי בסך 12 מיליון שקל, לעומת 22 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

זינוק במכירות מכשירי הקצה

 

פרטנר מציגה זינוק של 76% בהכנסות ממכירת מכשירי קצה (טלפונים סלולריים, מודמים ונתבים) ל-271 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי למרות שנמכרו פחות מכשירים, הכמות הגדולה של מכשירי סמארטפון שנמכרו במחירים גבוהים ביחס לממוצע בעבר הניבה חלק גדול מהצמיחה בהכנסות אלו. בנוסף, ירידה בסעיף היוון המכשירים מ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-27 מיליון שקל ברבעון הנוכחי תרמה גם היא להגדלת ההכנסות שנרשמו ברבעון.

 

הוצאות המימון של החברה הוכפלו ברבעון זה לעומת המקביל לו, והגיעו לכ-73 מיליון שקל. בחברה מסבירים את העלייה בהוצאות המימון בתנודתיות שערי חליפין ועליה במדד המחירים לצרכן, שהביאו להפסדים במספר אפיקי מימון, כמו גם גידול בהוצאות תשלום הריבית בגין הלוואות שנטלה החברה לפני מספר חודשים במטרה למחזר את חובה הקיים.

 

דוד אבנר: "אני מברך את יעקב גלברד על מינויו למנכ"ל החברה"

 

מנכ"ל החברה, דוד אבנר, יעזוב את תפקידו ב-1 באוקטובר ויוחלף בידי יעקב גלברד, לשעבר מנכ"ל פלאפון ובזק, החבר כיום בדירקטוריון פרטנר. אבנר תולה את הגידול בהכנסות וב-EBITDA של החברה בגידול במאמצי השיווק ובמכירת שירותים מעבר לסלולר, כלומר טלפוניה פנים ארצית וקישוריות אינטרנט (ISP). על פי תוצאות החציון הראשון של השנה, נראה כי הפעילות הלא-סלולרית של החברה קרובה לאיזון כבר ברבעון השלישי של השנה, אך אבנר מסרב להתייחס לתוצאות רבעון זה וחוזה כי בכל מקרה הפעילות תציג רווח לכל המאוחר ברבעון הראשון של שנת 2011.

 

"אנו מזהים סימנים מוקדמים לשינוי בעמדת הרגולטור לגבי פתיחת שוק התקשורת הקווית לתחרות הוגנת", אומר אבנר, הרואה בהכנסות העתידות להגיע מתחום התקשורת הנייחת כאמצעי לאיזון אובדן ההכנסות הצפויות להיגרע מהחברה באם תתעצם התחרות בשוק הסלולר בעקבות פעילות משרד התקשורת בעת האחרונה. כזכור, ועדה שמינו שרי התקשורת והאוצר אמורה לדון השנה בדרכים לישומו של עיקרון "השוק הסיטונאי" במגזר התקשורת הנייח, ולהציג את המלצותיה בעוד מספר חודשים. על פי עיקרון זה, תידרש בזק לאפשר לחברות תקשורת אחרות, בהן גם חברות הסלולר וספקיות האינטרנט, לחכור ממנה מקטעים מרשת התקשורת שלה, על מנת להציע ללקוחותיהן שירותי תקשורת שבעבר רק בזק היתה מורשית להעניק.

על מחליפו בתפקיד, יעקב גלברד, אמר אבנר כי "אני מברך את יעקב גלברד על מינויו למנכ"ל החברה ומאחל לו הצלחה רבה. אני משוכנע שהשילוב בין ניסיונו הניהולי העשיר והמקיף, בייחוד בתחום הטלקום, יחד עם הנכסים שנבנו בפרטנר במהלך השנים, יובילו את פרטנר לגבהים חדשים. בנוסף, ברצוני להודות לאלי גליקמן, עמיתי וחברי, על מנהיגותו ועל הישגיו הראויים לציון כסמנכ"ל חטיבת שירות הלקוחות וכן על תרומתו המשמעותית לחברה כמשנה למנכ"ל".

בואו לדבר על השוק בפורום ספונסר >> 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x