$
בורסת ת"א

אופטימיות קוסמית: הערכת שווי למיטב צופה זינוק בהכנסות

לאחר המיזוג עם ישיר קובעת הערכת השווי כי ההכנסות ב־2010 יזנקו ב־130%. בית ההשקעות הפרטי סיים את 2009 עם רווח של 2.9 מיליון שקל

רחלי בינדמן ונעמה סיקולר 14:1131.03.10

הרבה תלאות עברו ב־2009 על בית ההשקעות הפרטי מיטב שייסדו צבי סטפק ושלמה סימנובסקי. במהלך שנה זו הספיקו המייסדים לסגור עסקת מיזוג עם בית ההשקעות גאון, שבשליטת משפחת גאון, ואף לחתום על עסקת מיזוג עם ישיר בית ההשקעות שמקבוצת ביטוח ישיר. שלל ההתרחשויות מקשה על השוואה נאמנה של התוצאות של בית ההשקעות הממוזג עם תוצאות השנה הקודמת.

 

עליית ערך של ני"ע

 

מפרסום דו"חות החברה־האם גאון אחזקות עולה כי בית ההשקעות הממוזג סגר את 2009 (עדיין ללא איחוד עם תוצאות ישיר בית השקעות) עם רווח נקי של 2.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של 9.2 מיליון שקל ב־2008. הרווח הכולל של בית ההשקעות, שכולל עליית ערך של ניירות ערך שטרם מומשו - שבאה לידי ביטוי בהון העצמי של מיטב, הסתכם ב־12.4 מיליון שקל.

 

תחום קרנות הנאמנות, קופות הגמל, קרן הפנסיה וניהול התיקים של בית ההשקעות הממוזג רשם ב־2009 הכנסות של 115.3 מיליון שקל. סך ההכנסות של בית ההשקעות עמד על 145.2 מיליון שקל. ב־2009 נרשמו גידול בהכנסות מניהול קופות גמל בהיקף של 8 מיליון שקל וכן גידול במספר קופות הגמל המנוהלות על ידי מיטב עקב המיזוג. כמו כן נרשמה עלייה ברווח מניירות ערך סחירים ומעסקאות פיננסיות בהיקף של 35 מיליון שקל שקוזזו על ידי ירידה בהכנסות מייעוץ (בעיקר ניהול סיכונים) בהיקף של 26 מיליון שקל. הערכת השווי שהונפקה לביטוח ישיר במסגרת עסקת המיזוג בין בין ישיר בית השקעות שבבעלותו לבין מיטב, שמשקללת את השווי של מיטב, גאון וישיר יחדיו, קובעת כי שוויו של בית ההשקעות הממוזג נע בין 709 מיליון שקל ל־750 מיליון שקל.

 

בהערכת השווי צופים כי בית ההשקעות הממוזג ירשום בשנת 2010 הכנסות של 331.7 מיליון שקל, כלומר זינוק של כ־130% לעומת ההכנסות טרם המיזוג עם ישיר. בשורה התחתונה הרווח לפני מס הצפוי לפי הערכת השווי בשנת 2010 יעמוד על 68.9 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של 9.1 מיליון שקל ב־2009.

 

מה דעתך על מניית גאון אחזקות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

דו"חות מיטב חושפים כי להלוואה שלקח בית ההשקעות מבנק שיתרתה נכון לסוף 2009 עמדה על 50 מיליון שקל נקבעו אמות מידה פיננסיות שעל בית ההשקעות לעמוד בהן. כך נדרש כי ההון העצמי שלו לא יפחת מ־90 מיליון שקל, ושיעור ההון העצמי מסך המאזן לא יפחת מ־25%. לאחר המיזוג עם גאון, בית ההשקעות עומד בדרישות ללא בעיה, לאחר שההון העצמי של בית ההשקעות גדל ב־90 מיליון שקל והוא מסתכם נכון לסוף 2009 ב־142.1 מיליון שקל.

 

גאון אחזקות משעבדת

 

עוד חושפים דו"חות גאון אחזקות כי לפני 3 שבועות לקחה החברה־הבת גאון אגרו (הזרוע התעשייתית של הקבוצה) הלוואה של 70 מיליון שקל מבנק מסחרי. לתקופה של 10 שנים בריבית של פריים פלוס 2.2%. כנגד ההלוואה יצרה גאון אגרו לטובת הבנק משכון על כלל אחזקותיה בחברה־הבת (51%) צינורות המזרח התיכון.

 

מדובר בשעבוד האחזקה בעלת השווי הסחיר הגבוה ביותר מבין כלל החברות הנסחרות בקבוצה: צינורות המזרח התיכון נסחרת לפי שווי של כ־240 מיליון שקל, גאון אגרו לפי שווי של 103 מיליון שקל, גאון אחזקות לפי שווי של 180 מיליון שקל וגאון נכסים סביב שווי של 70 מיליון שקל. במסגרת ההלוואה התחייבה גאון אגרו לאמות מידה פיננסיות וכן להמשיך ולהחזיק בשליטה בצינורות המזרח התיכון.

 

עסקת גאון מיטב העבירה את גאון אחזקות לרווח. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ב־2009 הסתכם ב־27.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 4.6 מיליון שקל אשתקד.

 

למרות המעבר לרווח נקי, תזרים המזומנים של הקבוצה ממשיך להיות שלילי בסכום 56 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של 60 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x