$
בורסת ת"א

אורמת תעשיות צופה הכנסות בטווח של 359-379 מיליון דולר ב-2010

הכנסות החברה הסתכמו ב-431.5 מיליון דולר לעומת 354.4 מיליון דולר ב-2008. "לקראת 2010 נצפית שוב עלייה במחירי חומרי הגלם אשר עלולה להשפיע על עלויות הייצור", נכתב בדו"חות אורמת

שהם לוי 08:0915.03.10

אורמת תעשיות מדווחת על הכנסות של 431.5 מיליון דולר ב-2009 ורווח נקי של 82.6 מיליון דולר, שנת שיא עבור החברה.

 

אורמת תעשיות מדווחת על תוצאות 2009 כשנגד חברת הבת שלה, אורמת טכנולוגיות (סימול: ORA) מוגשות תביעות בארה"ב בגלל שנדרשה לתקן דו"חות כספיים שלא הוצגו על פי דרישות רשות ניירות ערך בארה"ב, ה-SEC.

 

מנכ"ל החברה, יהודית ברוניצקי אמרה בראיון ל"כלכליסט"  כי היא צופה שהרבעון הראשון של אורמת טכנולוגיות יסתיים בהפסד, כך שלא מן הנמנע שגם בשורה התחתונה של החברה אם, אורמת תעשיות יהיה המצב דומה.

 

החברה מיבנה שמפעילה ומפתחת תחנות כוח גיאותרמיות צופה ברבעון הראשון של 2010 הכנסות של עד 65 מיליון דולר. עבור שנת 2010 צופה אורמת תעשיות הכנסות בטווח של 359-379 מיליון דולר, נמוך משמעותית מ-2009. תחזית ההכנסות של החברה בת, אורמת טכנולוגיות נעה בין 275 מיליון דולר ל-285 מיליון דולר, כך שתחזיתה מהווה את מרבית בפעילותה של החברה אם.

 

צבר ההזמנות של אורמת תעשיות במגזר החשמל לשנת 2010 עומד על 82.8 מיליון דולר, בהשוואה לצבר הזמנות של 52.7 מיליון דולר שנזקף לזכות החברה בסוף 2009. 

 

דיבידנד של 10.6 מיליון דולר

 

דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 33 אגורות למניה המהווה סכום של כ-10.6 מיליון דולר. המועד הקובע לזכאות לקבלת הדיבידנד יהיה ביום 21 במרס 2010 ויום התשלום נקבע ל-6 באפריל 2010.

 

תזרימי המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכמו ב-121.3 מיליון דולר לעומת 122.5 מיליון דולר בשנת 2008.

 

"צפויה עלייה בחומרי הגלם"

 

"לקראת 2010 נצפית שוב עלייה במחירי חומרי הגלם אשר עלולה להשפיע על עלויות הייצור", נכתב בדו"חות אורמת.

 

"למרות שהקבוצה אינה צופה כי היקף ההכנסות והרווחיות ממכירות מוצרים ימשיכו באותה רמה בשנת 2010 , השיפור בכלכלה העולמית בשילוב עם מקורות מימון וחקיקה לקבלת הטבות בארה"ב לאנרגיה ממקור גיאותרמי יכול לתרום להכנסות עתידיות ממכירות מוצרים", העריכו באורמת בדו"חות הכספיים.

 

"בשנת 2009 הוונו עלויות אשראי בגין תחנות כוח בהקמה בסך 27.4 מיליון דולר. הקבוצה צופה שסכום זה יקטן משמעותית בשנת 2010 כתוצאה מירידה בתחנות כוח בהקמה וההפעלה המסחרית של תחנת הכח צפון בראולי שבמדינת בקליפורניה, ארה"ב", כך צופים בחברה. 

 

השקעות נוספות ב-2010

 

אחרי שהשקיעה 644 מיליון דולר בפיתוח והקמה של תחנות גיאוטרמיות חדשות ב-2009 מעריכה אורמת את ההשקעה הצפויה בשנת 2010 על סך של כ-275.8 מיליון דולר, כולל השקעה הדרושה לצורך השלמת תחנת הכוח צפון בראולי במדינת קליפורניה, ארה"ב. סך כל ההשקעה המתוכננת לפיתוח שדות גיאותרמיים חדשים בשנת 2010 מוערכת בכ-54.2 מיליון דולר.

 

בנוסף מתוכננת בשנת 2010 השקעה של כ-14.8 מיליון דולר בתחנות כוח קיימות, פעילות חיפוש והערכה של מאגרים גיאותרמיים בסך 15.4 מיליון דולר, וכ-3.6 מיליון דולר במתקני הייצור של הקבוצה.

 

התוצאות העסקיות לשנה ולרבעון שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2008, משקפות שינוי יזום בטיפול החשבונאי בעלויות חיפוש והערכה של מאגרים גיאותרמיים שהוחלט על נטישתם. השפעת שינוי זה הוא קיטון ברווח הנקי לשנת 2008 וגידול בהפסד לרבעון הרביעי של 2008 של 6.2 מיליון דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x