$
בורסת ת"א

מחזיקי יחידות השתתפות בגבעות מנסים להשתלט על החברה

הקבוצה, המחזיקה 10% מיחידות ההשתתפות, מבקשת למנות דירקטור מטעמה, להפחית את דמי הניהול שמשלמת גבעות וכן למנות עו"ד חיצוני

גיל קליאן 09:2310.02.10

ניסיון השתלטות על גבעות? קבוצה המחזיקה כ-10% מיחידות ההשתתפות של החברה, הגישה היום (ד') מכתב לחברה, בו היא מציעה שורה של החלטות לאסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של החברה. ניתן להשתלט על החברה בעזרת אחזקה קטנה זו - בעלי העניין בחברה מחזיקים בה כ-4.4% בלבד מיחידות ההשתתפות.

מה דעתך על מניית גבעות יהש:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

עורכי הדין איתי ברפמן וזאב הולנדר, שהגישו את הבקשה, מבקשים להוסיף את הנושאים הבאים לסדר יומה של האסיפה:

 

"החלטה בדבר מינוי עו"ד חיצוני, שזהותו תקבע על ידי אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, אשר ייצג את בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות מול השותף הכללי. השותפות תישא בשכר טרחתו של עו"ד כאמור. מרשינו מציעים את משרד הח"מ כעו"ד החיצוני.

 

"החלטה בדבר תיקון הסכם השותפות המוגבלת באופן ששיעור תמלוג העל וסכומים אחרים המושלמים על ידי השותפות לשותף הכללי ו/או עובדיו, יופחתו לשיעורים וסכומים המקובלים בשותפויות אחרות הפועלות בתחום עיסוקה של השותפות, כפי שיקבע במשא ומתן.

 

"החלטה בדבר החלפת המפקח על ידי מפקח חדש אשר זהותו תקבע על ידי אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות.

 

"החלטה בדבר מינוי דירקטור מטעם בעלי יחידות ההשתתפות, אשר זהותו תקבע על ידי אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות, כדירקטור נוסף בשותף המוגבל (הנאמן). לחילופין, הנכם מתבקשים לבטל את האסיפה הכללית ולזמן בדחיפות אסיפה כללית במקומה, אשר בסדר יומה ייכללו ההחלטות כאמור". 

 

כיום מנוהלת שותפות חיפושי הנפט על ידי טוביה לוסקין, מייסד החברה ודירקטור בה.

 

מניית גבעות הניבה למשקיעים תשואה של כ-118% ב-12 החודשים האחרונים. מהלך העליות המשמעותי של המניה החל עם גילוי סימני הנפט בקידוח מגד 5 שמפעילה החברה באזור ראש העין. מאז הודיעה החברה כי תמשיך לביצוע מבחני הפקה בקידוח.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x