$
בורסת ת"א

שלמה אליהו: אין לצרף מועמדים חדשים לתפקיד דירקטור בלאומי

איזי תפוחי, עמוס ספיר ורוברט צנטלר הגישו את מועמדותם לתפקיד - לאחר שנקבע סדר היום של האסיפה הכללית; אליהו: "הוספת נושאים לסדר יומה של האסיפה תשבש באופן חמור את דרך ההתנהלות שנקבעה בדין"

תומר זלצר 18:2609.02.10

המירוץ לתפקיד יו"ר בנק לאומימסתבך: היום נודע כי בעל המניות שלמה אליהו מתנגד לבצע שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק שזומנה ל-11 במרץ.

 

אליהו מתנגד לצירופם של מועמדים חדשים לתפקיד דירקטורים מעבר לחמשת המועמדים של ועדת המניות (גליה מאור, יעקב גולדמן,

משה וידמן, נורית סגל ומשה דברת) ולמועמד שלו, נגיד בנק ישראל לשעבר ד"ר דוד קליין. עד כה נרשמו שלוש מועמדויות לתפקיד מתוקף סעיף 87 בתקנון בנק לאומי המאפשר לבעל מניות של הבנק להציע מועמד לדירקטור: איזי תפוחי, עמוס ספיר ורוברט צנטלר.

  

במקביל למועמדותה דרך ועדת המניות, מאור מתמודדת לתפקיד דירקטורית גם במסלול הפרטי דרך הסעיף התקנוני - אך היא הספיקה להכניס את מועמדותה בטרם זומנה האסיפה הכללית, ולכן מועמדותה מופיעה בסדר היום של האסיפה ואליהו אינו מתנגד לה.

  

"כידוע, הדין (חוק החברות, ת"ז) קובע כללים מחייבים - לרבות משטר זמנים קפדני - בכל הנוגע להודעה על זימון אסיפה; לקביעת סדר היום לה; ולפרסום מראש (ובמועדים שנקבעו בדין) של הנושאים שיעמדו על סדר היום ושל כתבי הצבעה שיאפשרו להצביע באותם נושאים. כללים אלה נועדו להגשים מטרות מהותיות חשובות - הן בהגנה על זכויותיהם של ציבור בעלי המניות והן בהתנהלותו התקינה של הבנק ומוסדותיו. כללים אלה שבדין הינם קוגנטיים וגוברים, כמובן, על כל הוראה בתקנון של חברה ציבורית, ככל שהיא סותרת אותם", כותבים עורכי הדין ברק טל, שירי שחם ויובל שלהבת ממשרד עורכי הדין יגאל ארנון במכתב ששלחו בשמו של אליהו לבנק לאומי.

 

לדברי פרקליטיו של אליהו, "הוספת נושאים לסדר יומה של האסיפה - אם אכן זו משמעות בקשתם של המועמדים החדשים - תשבש באופן חמור את דרך ההתנהלות שנקבעה בדין ואת המטרות החשובות העומדות בבסיסה. טרם שדירקטוריון הבנק נועד על מנת להחליט בפנייה האמורה (או בפניות אחרות, אם תהיינה), מצאנו להקדים ולהבהיר כי על פי הדין לא ניתן לבצע כל שינוי בסדר היום שנקבע לאסיפה או במועדה. כל שינוי כזה, אם ייעשה, יהיה בניגוד גמור להוראות הדין ותוך פגיעה במטרותיו ומרשנו לא ישלים עמו".  

 

בנק לאומי פנה לרשות ניירות ערך וביקש ממנה הבהרות לגבי האפשרות לפתוח את סדר יומה של האסיפה הכללית. מבנק לאומי נמסר בתגובה כי "כל הסוגיות המשפטיות נבחנות בימים אלה ובימים הקרובים נפרסם את ההחלטות".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x