$
בורסת ת"א

אושר הסדר האג"ח באסים אחרי הסכמתם של מחזיקי אג"ח ב'

ההישג הבולט לבעלי האג"ח: מינוי דירקטוריון משותף לחברת הבת אסים נדל"ן המורכב מנציגות שווה של שני הצדדים, 2 נציגים לכל צד ונציג חמישי שהוסכם על שני הצדדים

שהם לוי 09:5824.01.10

אסים השקעות הגיעה להבנות עם מחזיקי אג"ח ב' של החברה. הצטרפות מחזיקי אג"ח ב' מאפשרת את המשך פעילות חברת הבת, אסים נדל"ן ויציאתה לדרך חדשה בהתאם להבנות שנקבעו בין הצדדים במסגרת ההסדר. הסדר זה אושר ברוב של 99.77% ממחזיקי אג"ח ב' שהשתתפו בהצבעה.

מה דעתך על מניית חג'ג' נדלן:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

במסגרת ההבנות העקרוניות שהשיגה החברה עם מחזיקי האג"ח מסדרה ב' בוטלה הדרישה לפירעון מידי יחד עם ביטול הקפאת פעילות החברה. בנוסף הצדדים החליטו לפעול להסדרת המסחר של אגרות החוב בבורסה.

 

ההישג הבולט לבעלי האג"ח הוא מינוי דירקטוריון משותף לחברת הבת אסים נדל"ן המורכב מנציגות שווה של שני הצדדים, 2 נציגים לכל צד ונציג חמישי שהוסכם על שני הצדדים.

 

אסים השקעות מצידה תמנה מנכ"ל לאסים נדל"ן, שיפעל, בחסות הדירקטוריון, להשבחת נכסי החברה ולמכירתם. לאורך תקופה של שנתיים מיום אישור מסמך העקרונות, נכסי החברה לא ימכרו בפחות מ-80% מערכם השמאי נכון לשווי ההוגן שלהם בתום הרבעון הראשון של השנה.

 

הישג נוסף שזוקפים לעצמם בעלי האג"ח: ההכנסות שיתקבלו מפעילותה של אסים נדל"ן יועברו תחילה למחזיקי האג"ח. יתרת ההכנסות לאחר תשלום זה תועבר לידי חברת אסים השקעות.

 

לצורך מימון פעילותה של אסים נדל"ן, חברת האם אסים השקעות, תלווה לחברת הבת אסים נדל"ן 2 מיליון שקל.

 

כתנאי להבנות בין הצדדים נקבע כי לוח התשלומים של האג"חים יותאם לתקבולי החברה ממכירת נכסים. יחד עם זאת, סוכם כי מחזיקי האג"ח לא יבואו בדרישה לתשלומים נוספים מעבר לסכומים המתקבלים ממימוש הנכסים.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x