$
בורסת ת"א

חנן מור תקבל הלוואות בהיקף של עד 120 מיליון שקל מקרנות המנוף KCPS

לקרנות תינתן אופציה לרכוש עד ליום 31 במרץ 2011 בדרך של הקצאה פרטית מניות בחברה עד לסכום של 10 מליון שקל. מחיר המימוש -משקף לחברה שווי של 100 מיליון שקל בדילול מלא

שהם לוי 13:3402.12.09
קבוצת חנן מור מודיעה היום על חתימה עם קרנות המנוף KCPS א' וב' על הסכם עקרונות לפיו זו תעמיד הלוואה בסך שבין 40 מיליון שקל לבין 120 מיליון שקל, אשר יימשכו לשיעורין מעת לעת עד ליום 31 במרץ 2011.
מה דעתך על מניית חנן מור:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

תקופת ההלוואה הינה לחמש שנים החל ממועד משיכתה על ידי חנן מור. בנוסף תוכל החברה לבצע פירעון מוקדם כנגד תשלום פיצוי מוסכם לקרנות, או לחלופין לביצוע הארכה של תקופת ההלוואה עד ליום 31 במרץ 2016.

 

סכום ההלוואה שיימשך על ידי החברה ישא ריבית שנתית בשיעור של 8%, אשר תשולם מידי חציון, וכן הפרשי הצמדה (קרן וריבית) לעליית מדד המחירים לצרכן.

 

בנוסף תהיינה הקרנות זכאיות לריבית נוספת בשיעור של עד 4% לשנה, על בסיס רווחיות הפרויקטים אשר ימומנו על ידי הקרנות. בהקשר זה לא פירטה החברה את מדדי הרווחיות המדויקים לריביות הנוספות אותן תשלם.

 

להבטחת התחייבויותיה לפירעון ההלוואה, תרשום חנן מור שעבוד של חשבון עודפים בפרויקטים מסוימים, שעבוד שוטף כללי על חשבונות בנק ספציפיים, שעבוד שלילי בחברה ושעבודים על עודפי פרויקטים שהמימון ישמש להשקעה בהם. בנוסף תתחייב החברה בהתניות פיננסיות מוסכמות.

 

לקרנות המנוף תינתן אופציה לרכוש עד ליום 31 במרץ 2011 בדרך של הקצאה פרטית מניות בחברה עד לסכום של 10 מליון שקל. מחיר המימוש - משקף לחברה שווי של 100 מיליון שקל בדילול מלא.

 

החברה מציינת בהודעה לבורסה כי העמדת ההלוואה תהיה כפופה להשלמת בדיקת נאותות של הקרנות על פעילות החברה, אישור ועדת ההשקעות של הקרנות למתן ההלוואה, חתימה על הסכם ההלוואה סופי ומחייב וקבלת אישור דירקטוריון החברה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x