$
בורסת ת"א

רבעון ראשון לאחר המיזוג: הכנסות מיטב הסתכמו ב-52.5 מיליון שקל

דו"חות מיטב פורסמו במסגרת דו"חות גאון אחזקות וחושפים פרטים מההסכם של מיטב עם אליאב בר דוד, מנכ"ל חברת החיתום ואסף דגן, סמנכ"ל בחברת החיתום, שזכאים לקבל כ-35% מהרווח במיטב הנפקות

הדר רז 14:1030.11.09

בית ההשקעות מיטב שבשליטת מייסדי מיטב - צבי סטפק ושלמה סימנובסקי, וקבוצת גאון, מציג ברבעון השלישי של 2009 רווח נקי של כ-1.2 מיליון שקל ורווח כולל (לאחר התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה) המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-5 מיליון שקל. זהו הרבעון הראשון שתוצאות המיזוג עם גאון שהושלם בסוף יוני השנה נכללות בדו"חות בית ההשקעות באופן מלא.  

 

מה דעתך על מניית גאון אחזקות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
הדו"חות נחשפים במסגרת דו"חות גאון אחזקות שהציגה רווח נקי (המיוחס לבעלי מניות החברה) של 2.4 מיליון שקל ברבעון השלישי, בהשוואה להפסד של 18.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ורווח נקי של כ-37.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2009, בהשוואה להפסד נקי של 23.5 מיליון שקל. דירקטוריון גאון אחזקות החליט על חלוקת דיבידנד של 10 מליון שקל. 

 

נדיבים לחתמים

 

ההכנסות של בית ההשקעות מיטב ברבעון השלישי הסתכמו בכ-52.5 מיליון שקל, בעוד ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, שלא כללו את מיזוג גאון, הסתכמו בכ-23.3 מיליון שקל. הכנסות אלו כוללות רווחים של כ-3.4 מיליון שקל מניירות ערך סחירים ועסקאות פיננסיות, בהשוואה להפסד של כ-5.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההכנסות מניהול תיקים, קרנות נאמנות וקופות גמל הסתכמו ברבעון השלישי בכ-39.2 מיליון שקל, בעוד ההכנסות משירותי בורסה (כולל מסחר מקוון) הסתכמו בכ-7.1 מיליון שקל. אשר לתחום זה מציינים בדו"חות כי הרבעון הרביעי של 2008 הביא לגידול במחזורים, אולם במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2009 היתה ירידה במחזורים ורמת ההכנסות ירדה בשיעור מועט. 

 

הדו"חות חושפים פרטים מההסכם של מיטב עם אליאב בר דוד, מנכ"ל חברת החיתום שלה ואסף דגן, סמנכ"ל בחברה, שכן בדו"חות מציינים כי "מנהלים במיטב הנפקות זכאים לקבל כ-35% מהרווח במיטב הנפקות החל מיולי 2009 ובכוונת מיטב להקצות להם מניות בחברה בסכום שטרם נקבע סופית".

 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2009 מיטב רשם רווח נקי של כ-2.5 מיליון שקל ורווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-10.7 מיליון שקל. כאמור, תקופה זו אינה כוללת במלואה את תוצאות גאון וכוללת הוצאות חד פעמיות שנוצרו כתוצאה מהמיזוג בין גאון ומיטב.

 

בנובמבר 2009 חתם בית ההשקעות על מיזוג נוסף עם ישיר בית השקעות, שהשלמתו תלויה בקבלת האישורים הרגולטורים. בנוסף, רכש מיטב את אפריקה בית השקעות בתמורה ל-11.5 מיליון שקל, בכפוף להתאמות.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x