$
בורסת ת"א

כלל פיננסים הפסידה 2.4 מיליון שקל ברבעון הראשון

זאת לעומת הפסד של 12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. חברת החיתום של כלל פיננסים הפסידה 9.8 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה להפסד של כמיליון שקל ברבעון המקביל

הדר רז 10:0412.05.09

בית ההשקעות כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי מסכם את הרבעון הראשון של 2009 בהפסד (המיוחס לבעלי המניות של החברה) של 2.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בשיפור משמעותי לעומת תוצאות החברה בשנת 2008.

 

הכנסות בית ההשקעות ברבעון

הסתכמו בכ-132.1 מיליון שקל לעומת כ-125.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מניהול תיקים, שמקורה בגידול משמעותי בהכנסות מניהול תיקים בחו"ל.

 

במגזר ניהול תיקי ההשקעות בישראל, עקב ירידה בדמי הניהול הנגבים, ההכנסות ברבעון הראשון של 2009 צנחו ב-46% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-6.8 מיליון שקל, כאשר ההפסד התפעולי הסתכם ב-8.6 מיליון שקל. מנגד, ההכנסות מניהול תיקי השקעות בחו"ל הסתכמו בכ-20.4 מיליון שקל - צמיחה של 137% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר השינוי המשמעותי בהכנסות מהפעילות בחו"ל נובע מרכישות ומיזוגים שביצעה החברה במהלך שנת 2008.

 

העלייה בהכנסות בית ההשקעות מושפעת גם מעלייה בהכנסות ממגזר ניהול השקעות עצמיות (נוסטרו), שהסתכמו בכ-42.6 מיליון שקל. ההכנסות מדמי הניהול קרנות נאמנות התכווצו ב-50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-20.4 מיליון שקל.

 

ההפסד ברבעון נובע בעיקר כתוצאה משערוך IFRS של תעודות התחייבות גלבוע בסך של כ- 21.3 מיליון שקל, הוצאה בגין תיקון דו"חות מבט, חברת תעודות הסל של כלל פיננסים, בהיקף של כ- 5.3 מיליון שקל והפסד של 3.3 מיליון שקל הנובע מעסקת המכר של כלל חיתום לצחי סולטן, מייסד החברה (בעקבות המכירה הפסיקה לאחד כלל פיננסים הדו"חות את כלל פיננסים חיתום). תוצאות החברה ברבעון הראשון הושפעו בעיקר מאירועים חד פעמיים, ובית ההשקעות מציין כי בנטרול מרכיבים אלו, היה מסתכם הרווח הנקי הרבעוני בכ- 6.6 מיליון שקל.

 

ההפסד התפעולי של בית ההשקעות ברבעון הראשון של 2009 הסתכם בכ-9 מיליון שקל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אז הסתכם ב-7 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של בית ההשקעות (המיוחס לבעלי מניות החברה) מסתכם בכ-411 מיליון שקל נכון לסוף מרץ, לעומת הון עצמי של 392 מיליון שקל בסוף שנת 2008. העליה נובעת מהפרשי תרגום חיוביים המגדילים את ההון העצמי בהיקף של כ-19 מיליון שקל וגידול בזכויות המיעוט בהיקף של כ-14 מיליון שקל.

 

כלל פיננסים צירפה לדו"חות את הדו"חות הרבעוניים של כלל פיננסים חיתום שחושפים הפסד רבעוני של 9.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2009, בהשוואה להפסד של כמיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של חברת החיתום מסתכם בכ-32.9 מיליון שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x