$
פרסום ושיווק

אפקט הקורונה: נטו חתכה את המחיר לאחזקותיה בביכורי שדה דרום ב-28%

החברה שבבעלות דודי עזרא דיווחה לאחרונה על ביטול העסקה למכירת חלקה (50%) בחברת ביכורי שדה דרום לאחים שבע - בעלי חברת ביכורי שדה: בעקבות קורונה צנח שווי ביכורי שדה דרום ונטו אחזקות מוכרת את חלקה עבור 215 מיליון שקל בלבד, במקום 300 מיליון שקל

נורית קדוש 19:2914.05.20

הקורונה חתכה את שווי ביכורי שדה דרום ואילצה את נטו להוריד מחיר. חודש וחצי אחרי שדיווחה על ביטול העסקה למכירת חלקה (50%) בביכורי שדה דרום לאחים אילן וששי שבע, בעלי חברת ביכורי שדה עבור 300 מיליון שקל, חתמה נטו אחזקות על הסכם למכירת חלקה עבור 215 מיליון שקל בלבד.

 

 

דודי עזרא, הבעלים והנשיא של נטו אחזקות, התפשר לא רק על הסכום שיקבל עבור אחזקותיו, אלא גם על קצב העברת התמורה. 15 מיליון שקל שולמו לנטו במועד החתימה והיתרה תשולם ב-36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים ב-3 השנים הקרובות.

מימין: אילן שבע מנכ"ל ביכורי שדה ומבעליה ודודי עזרא בעל השליטה ויו"ר נטו אחזקות מימין: אילן שבע מנכ"ל ביכורי שדה ומבעליה ודודי עזרא בעל השליטה ויו"ר נטו אחזקות

 

העסקה כוללת גם את חלקה (29.97%) של נטו שבשליטת משפחת עזרא בחברת גרין ארק שעוסקת במתן אשראי. עוד הוסכם בין הצדדים, כי עד להשלמת פירעון הלוואת המוכר או עד מועד התרחשות של אירועים מסוימים, החברה תיוותר ערבה ל-50% ממסגרות האשראי של ביכורי השדה בבנקים, בסך כולל שלא יעלה על 100 מיליון שקל.

 

לאחים שבע, הוקנתה אפשרות להאריך את משך הערבויות של החברה לבנקים בעד 12 חודשים נוספים בהתקיים תנאים מסוימים וכנגד התחייבות אישית שלהם לשפות את נטו במקרים של מימוש הערבויות במהלך התקופה המוארכת.

 

במועד החתימה הועברו לידי הרוכש המניות הנמכרות בביכורי השדה ושועבדו לטובת נטו להבטחת פירעון התמורה ובמסגרת העסקה התחייבה נטו לשפות את האחים שבע בגין מחצית מחובות של לקוחות מסוימים במקרה של אירוע תשלום ביטוח אשראי בגינם, וזאת מעבר לסכום ביטוח האשראי עד לסך אשראי של 106 מיליון שקל, כך שסכום השיפוי יגיע לכל היותר לסך של 53 מיליון שקל במידה ולא יהיה לאשראי כיסוי ביטוחי כלל.

 

להערכת נטו, כתוצאה מהמכירה צפויה החברה לרשום רווח בסך של כ-67 מיליון שקל לפני מס. ברקע הדברים, סכסוך עסקי בין עזרא לשבע, שנחשף לפני כחצי שנה, כששלחה נטו לפני חצי מכתב לאחים שבע בעלי ביכורי שדה אחזקות, המחזיקים 50% מביכורי דרום ומכהנים בה כמנכ״ל וכסמנכ״ל תפעול, עם טענות להפרת הסכמים ומחלוקות שהביאו את ביכורי השדה למבוי סתום.

 

כרגע ההנפקה ירדה מהפרק

 

נטו בראשות דודי עזרא העבירה דרך המכתב לאחים שבע מסר לפיו ״בטרם תפנה למיצוי זכויותיה בערכאות משפטיות, היא מבקשת להפנות את המחלוקת לגישור, על מנת למנוע פגיעה בפעילותה של ביכורי שדה" של האחים, שעמדה באותם ימים לקראת הנפקה.

 

האיום המרומז בפגיעה בהנפקה הצפויה של ביכורי שדה, הוביל לכך שבתוך שבועיים, נחתם בין הצדדים שהסדיר את פירוק השותפות ולפיו, נטו אחזקות תמכור את מלוא החזקותיה (50%) בביכורי השדה דרום ובגרין ארק לאחים שבע, תמורת 300 מיליון שקל.

 

לפני חודשיים, לאחר פרוץ משבר הקורונה והירידות בשווקים על רקע הבהלה מהנגיף, וכן בעקבות דרישת המשקיעים הפוטנציאליים להוריד את שווי החברה בהנפקה מ-600 מיליון שקל לכ-500 מיליון שקל, דחו האחים שבע את הנפקת ביכורי שדה למועד לא ידוע והצדדים חתמו על הסכם, שלא משנה את גובה התמורה, אך מייצר מתווה תשלומים שונה.

 

חודש לאחר מכן, בוטלה העסקה, שכעת נחתמה שוב, במחיר נמוך משמעותית. זאת בין היתר, על רקע המצב בשוק, כמו גם הירידה במכירות ביכורי שדה, המשווקת תוצרת חקלאית לרשתות בתי המלון הגדולים שנסגרו לפני חודשיים ואין צפי לשובם לפעילות סדירה. על רקע זה, אין בכוונת האחים שבע להנפיק את החברה בטווח הנראה לעין.

x