$
פרסום ושיווק

מגה: הפסד תפעולי של 16 מיליון שקל בחודשיים האחרונים

לפיה הנאמנים, הם לא הצליחו להגיע ליעד המכירות בגובה 50 מיליון שקל בחודש ועמדו בחודשי ההפעלה הראשונים על כ-43 מיליון שקל בממוצע בשבוע בלבד

נורית קדוש 14:0128.03.16

בהמשך להחלטתם לעצור את הליך המכירה של מגה, הגישו נאמני הרשת לבית המשפט המחוזי בלוד דו״ח בו הם מנמקים את החלטתם.

 

 

הדו"ח מאשר את חשיפת "כלכליסט" לפיה הנאמנים לא הצליחו להגיע ליעד המכירות בגובה 50 מיליון שקל בחודש ועמדו בחודשי ההפעלה הראשונים על כ-43 מיליון שקל בממוצע בשבוע בלבד. עוד מאשרים הנאמנים - גבי טרבלסי, אהוד גינדס ואמיר בר טוב - כי תחת ניהולם, הרשת ממשיכה לרשום הפסד תפעולי שהסתכם בחודשיים הראשונים להקפאת ההליכים ב-16 מיליון שקל.

 

עד למועד שבו הודיעו הנאמנים על הפסקת הליכי המכר היו בידי הנאמנים שתי הצעות רכישה תקפות, נתמכות בערבות בנקאית. כולם הציעו הצעות לרכישת הרשת כמקשה אחת, לכולם נכונות לנהל מו"מ עם ההסתדרות על מנת להסדיר את זכויות העובדים בהסכם קיבוצי וחלקן הגיעו, במסגרת תהליך המשא עם המתן עם המציעים, להיקף כספי כולל של כ- 330 מיליון שקל (כולל מלאי בשווי של כ- 130 מיליון שקל, שיספר במועד הרכישה). אלא שהנאמנים סבורים שההצעות הנ"ל אינן מספקות בשים לב לערכה של מגה. כמו כן, ההצעות הנ"ל לוו בתנאים מתלים אשר לא היה ניתן לקבלם.

 

 

מגה בעיר (ארכיון) מגה בעיר (ארכיון) צילום: יריב כץ

 

לנאמני מגה ביקורת על רשות ההגבלים שאישרה לקבוצת הרשתות הקטנות להתאגד לצורך הגשת הצעה משותפת לרכישת מגה ״הנאמנים הקפידו מאד על הוראות הממונה על ההגבלים העסקייםבקשר עם חשיפת מידע מסחרי של מגה למתחרים ענפיים. ברם, דווקא הממונה מצא לנכון לאפשר לעשרות בעלי סופרמרקטים להתאגד לצורך הצעת רכישה, ולהיחשף לחדר המידע ולסודותהמסחריים של מגה. האישור שנתן הממונה בעניין זה הסב למגה ולהליך המכירה נזק חמור. עשרות קמעונאיים נכנסו לחדרהמידע, ככל הנראה, רק על מנת לאסוף מידע מסחרי רגיש, וכצפוי - איש מהם לא הגיש הצעת רכישה. התארגנותם הקולנית קבעה סכום רכישה נמוך לכל סניף וסניף, ובכך איששה אתסברתם של הנאמנים, שמכירה בחלקים תניב תמורה נמוכה בלבד. המציעים בקבוצת הרכישה ניסו לנצל את חולשתה של מגה על מנת לפוררה לפירורים ולהשתלט עליה בנזיד עדשים, והיו אדישים לנזק שגרמו בהילוכם זה למגה, לעובדים, ולהליך המכר.למרבה הצער, דווקא הממונה פרץ את הסכר בעניין זה״.

 

גם על התנהלותו של מוטי בן משה מתחו הנאמנים ביקורת חריפה. "חלק מהמציעים הודיעולנאמנים, כי בן משה פנה אליהם, ככל הנראה, בניסיון להניא אותםמהגשת הצעת רכישה וזאת תוך ניצול שליטתו העתידית האפשרית ברבוע נדל"ן".

 

במסגרת חקירת הסיבות לקריסת מגה וסוגיית קיום התחייבויות רבוע כחול כלפי מגה, טוענים המאמנים כי מתגלה תמונה חמורה ועגומה בקשר למארג היחסים שבין מגה לבין חברות בקבוצת אלון ולפיה לרבוע כחול היה אינטרס "לשלוח" את מגה להקפאת הליכים ובדרך זו להשתחרר ולחמוק מהתחייבויותיה ואחריותה כלפי מגה.

 

לדברי הנאמנים בדו"ח, "יש חשש כבד, שמגה נחלבה מנכסיה, תוךסיכון הנושים והעובדים באופן בלתי סביר. נראה, כי גם לאחר אישור הסדר הנושים, בעלי השליטה לא ניצלו את ההזדמנות, שנתן להם בית המשפט, לשקם את מגה, בכך שהיססו בלקיחת אחריות על מגה ובמתן התמיכה שהתחייבו לה במסגרת ההסדר אלא המשיכו לנהלה במימון דק, כשאין לה הון או נכסים מספיקים לכיסוי הפסדים הצפויים מסיכונים עסקיים שהיא מעורבת בהם, בשעה שנמנעו מפרסום תוצאותיה הכספיות של מגה, ובהילוכם זה קיים היבט של ניצול לרעה וחוסר תום לב.

 

"עוד נראה כי לבעלי השליטה ברבוע כחול ובאלון היתה יכולתהשפעה מכרעת על ההחלטות הפנימיות של מגה, והם עשובקבוצה כבתוך שלהם. מרבית נושאי המשרה שימשוכדירקטורים כפולים בשרשרת החברות שבפירמידה. מבנההקבוצה, הדומיננטיות של בעלי השליטה, בשילוב זהותהאורגנים המרכזיים לכל אורך החברות בקבוצה, הביא לכךשלרבוע כחול הייתה יכולת השפעה מכריעה על דירקטוריוןמגה. יכולת זו הביאה, ככל הנראה, לקבלת החלטות המנוגדותלטובתה של מגה. על פני הדברים, הממשל התאגידי בקבוצההיה ירוד ולקה בכשלים אשר הניבו מהלכים פסולים והביאו אתמגה למצבה", נאמר בדו"ח הנאמנים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x