$
פרסום ושיווק

הרשות השנייה מפיקה קו הגנה לקשת ולרשת

דו"ח הביניים של ועדת אייל שמינה שר התקשורת קבע כי אף שקשת ורשת מחויבות לרכוש הפקות ממפיקים חיצוניים הן שולטות בהן בפועל. בתגובה שהגישה לוועדה מעלה הרשות השנייה טענה הפוכה: לא קיים כשל בשוק הפקות המקור בארץ

אופיר דור 09:0815.12.14

הרשות השנייה מערערת על מסקנות הביניים של הוועדה לבחינת הפקות המקור בערוצים המסחריים. בתגובה שהגישה הרשות לדו"ח הביניים שפרסמה הוועדה בסוף ספטמבר, מתנערת הרשות מאחריות למצב הקיים בשוק, שבמסגרתו שולטות הזכייניות בפועל בהפקות שהן אמורות לרכוש ממפיקים חיצוניים.

 

 

 

הוועדה שבראשה עומד ד"ר עדי אייל מונתה על ידי שר התקשורת לשעבר גלעד ארדן בחודש מאי. בדו"ח הביניים תיארה הוועדה את המצב הבעייתי הקיים בשוק הפקות המקור בארץ. לטענת הוועדה, אף שזכייניות ערוץ 2 קשת ורשת מחויבות מבחינה חוקית לרכוש 65% מההפקות הישראליות שלהן מידי מפיקים חיצוניים, בפועל הן שומרות שליטה מלאה על הפקת התכנים כשהמפיקים החיצוניים הופכים לעושי דברן.

 

בין היתר הפנתה הוועדה אצבע מאשימה כלפי הרשות השנייה, שאמורה להיות שומרת הסף שמפקחת על יישום החוק, אולם זו הדפה את הטענות. בתגובה שהעבירה לדו"ח הביניים דחתה הרשות את הטענה כי האכיפה שהיא מפעילה כלפי הזכייניות אינה אפקטיבית, וטענה כי היא מקפידה לדרוש את כל האישורים המתאימים מהזכייניות. עם זאת הודתה הרשות כי "ישנו 'קשר שתיקה' בין המפיק ובעל הזיכיון בדבר אי־עמידה במחויבויות, דבר שמקשה עלינו לבחון את המצב בפועל".

הרשות השנייה הגנה על הזכייניות המסחריות וביקשה לערער על ההנחה, שלפיה החוק דורש כי ההפקות החיצוניות יהיו עצמאיות ונקיות מתכתיבים של הזכייניות. לתפיסת הרשות, "התזה שלפיה ביקש החוק ליתן עצמאות מוחלטת ליוצרי תוכן חיצוניים, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. אין לשכוח כי בעל הזיכיון הנו גוף מסחרי הפועל לשם מטרת רווח, הכפוף לחוקי רגולציה מחמירים שמטילים עליו את האחריות לתוצר הסופי המשודר".

 

כלומר, הרשות גורסת כי אין להטיל מגבלות על מעורבות הגוף המשדר בתכנים שהוא רוכש ממפיקים חיצוניים (התלונות שהגיעו לוועדת אייל היו, בין היתר, כי קשת ורשת דורשות ממפיקים לעבוד עם אנשי צוות וספקים מסוימים, כשבמקרים רבים הזכייניות מקבלות את ההחלטות המשמעותיות עבור המפיק).

 

במסגרת התגובה צירפה הרשות פירוט של יותר מ־80 חברות הפקה פעילות המפיקות תכנים לערוצים 2 ו־10. בכך ניסתה הרשות להראות כי בישראל כבר מתקיים שוק הפקות פעיל ותוסס עם גורמים רבים המעורבים ביצירה, כפי שמבקש להשיג החוק, ולא קיים "כשל שוק" כפי שסבורה ועדת אייל.

 

עדי אייל. ההמלצות הסופיות יתפרסמו בקרוב עדי אייל. ההמלצות הסופיות יתפרסמו בקרוב

 

העמדה המפתיעה ביותר שמשמיעה הרשות השנייה היא בנושא חלוקת זכויות היוצרים בין הגופים המשדרים לבין היוצרים. על פי הדיווחים שהגיעו לוועדה, זכייניות ערוץ 2 ניצלו בשנים האחרונות את כוחן בשוק כדי לדרוש שיעור גדול יותר מזכויות היוצרים: אם בעבר היה מקובל כי הזכיינית והמפיק מתחלקים באופן שווה בזכויות, כיום דורשות הזכייניות 70% ויותר מהזכויות כדי להרוויח יותר ממכירת הפורמט לחו"ל.

 

הרשות השנייה התייחסה להמלצה שנשקלת על ידי ועדת אייל, ונוגעת לחקיקה שתמנע מהגוף המשדר לקחת אליו יותר מ־50% מהזכויות. לדברי הרשות השנייה, חקיקה כזו אינה ראויה מכיוון שלא ניתן להחיל אותו הדין על גוף מסחרי ועל רשות ציבורית (סעיף ברוח זו הוכנס לחוק השידור הציבורי החדש, ואוסר על רשות השידור להחזיק ביותר ממחצית הזכויות על יצירה).

 

בדו"ח הביניים העלתה ועדת אייל כמה אפשרויות לתיקון כשל השוק בהפקות הקנויות. חלק מההצעות מרחיקות לכת,

למשל לאסור על הערוצים המסחריים להפיק בעצמם תכנים, ולחייב אותם לקנות את כל התכנים מגורמים חיצוניים. הוועדה אמורה להגיש את ההמלצות הסופיות שלה בשבועות הקרובים.

 

עיקרי תגובת הרשות השנייה שנמסרה לוועדה

 

  • הזכייניות יכולות להכתיב תכנים

נוסח החוק לא קובע באופן מפורש כי ההפקות יהיו עצמאיות לגמרי ומתיר לזכייניות שליטה בהן

  • אין כשל בשוק הפקות המקור

לטענת הרשות השנייה, מדובר בשוק תוסס עם יותר מ־80 חברות המפיקות תכנים לערוצים 2 ו־10

  • ראוי שהזכייניות ישלטו בזכויות

אין להגביל את שיעור זכויות היוצרים שיקבלו הזכייניות ל־50%

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x