סגור

ביהמ"ש מחק את תביעת העתק שהגישו מפרקי אגרקסקו נגד משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר

התביעה על סך 150 מיליון שקל הוגשה לפני כשנתיים בטענה למחדלים של משרד רו"ח במילוי תפקידו כמבקר של החברה שקרסה ב-2011 והותירה חובות עתק לנושיה. השופט:"המקרה חריג ומצדיק את סילוק התביעה על הסף"

כשנתיים לאחר שהוגשה, בית המשפט המחוזי תל אביב סילק על הסף תביעה בסך 150 מיליון שקל שהגישו מפרקי חברת אגרקסקו נגד משרד רואי החשבון מהגדולים בישראל, קוסט פורר גבאי את קסירר. זאת, בטענה למחדלים כביכול של המשרד בעת במילוי תפקידו כרו"ח המבקר של החברה לפני שנים רבות. המשמעות המעשית של החלטת בית המשפט היא כי תביעת העתק שהוגשה נגד משרד רו"ח נמחקה.
השופט מגן אלטוביה קבע בפסק הדין כי "על פניו לא ניתן למצוא בכתב התביעה נזק שנגרם לאגרקסקו ובהתחשב בשיהוי הניכר של המפרקים בנקיטת ההליכים נגד המבקשת (פירמת רו"ח -ל.ד) , נראה כי המקרה כאן נופל בגדרם של אותם מקרים חריגים המצדיקים את סילוק התביעה על הסף".
אגרקסקו הוקמה בשנת 1956, ובמשך למעלה מיובל שימשה לייצוא ושיווק תוצרת חקלאית ישראלית לחו"ל. אגרקסקו נשלטה על ידי מדינת ישראל, ופעלה באופן מוצהר לקידום מטרותיה הלאומיות של המדינה, לרבות סיוע לאוכלוסיות מגדלי התוצרת החקלאית. במסגרת התביעה נטען על ידי המפרקים (עו"ד ורו"ח אלי שפלר וד"ר שלמה נס) כי במחצית 2011, כשבועיים בלבד לאחר פרסום דוחותיה הכספיים השנתיים, הוגשה מטעם אגרקסקו בקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים, שסופה בקריסתה של החברה תוך הותרת חובות שאין כנגדם נכסים לסילוקם בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
1 צפייה בגלריה
עו"ד ירון קוסטליץ
עו"ד ירון קוסטליץ
עו"ד ירון קוסטליץ
(צילום: עמית שעל)
מנגד, טען משרד קוסט פורר גבאי את קסירר באמצעות עו"ד ירון קוסטליץ ויואב סגל ממשרד קוסטליץ כי התביעה התיישנה והוגשה בשיהוי ניכר המצדיק את סילוקה על הסף. השופט קיבל את בקשת משרד רו"ח לסלק התביעה נגדו על הסף. בין השאר קבע כי "עם כל הכבוד, העובדה שהדוחות הכספיים המתוקנים של אגרקסקו לשנים 2010-2008 הצביעו על הפסדים של החברה שבסופו של דבר גרמו לקריסתה, אינם בבחינת נזק שנגרם לחברה בשל האופן בו ביקרה המבקשת (פירמת רו"ח-ל.ד) את הדוחות הכספיים המקורים, אלא ביטוי לתוצאות הכספיות האמיתיות של אגרקסקו בשנים הרלוונטיות", נקבע.
המפרקים מסרו בתגובה באמצעות בא כוחם: "אנו סבורים כי פסק הדין שגוי מיסודו ובכוונתנו לערער עליו לבית המשפט העליון".