מימין: ציון בלס, אלי גידור ואיל מליס
הון אנושי
 
 
 
 
איור: אסף חנוכה, איור: אסף חנוכה