צילום: עומר מסינגר
יוסי זעירא
פרופ' זעירא עמד בראש הצוות הכלכלי של ועדת המומחים האלטרנטיבית