גולן פרידנפלד - כל הטורים
(138 מאמרים בטור של גולן פרידנפלד)
גולן פרידנפלד
גולן פרידנפלד
סגן עורכת "כלכליסט"