בארץ

מעקב כלכליסט

הפקודה שאוסרת צילום חולי קורונה מופרת, משרד המשפטים שותק

ההגבלות החוקיות לגבי צילום מאושפזים בבתי חולים מופרות כמעט במלואן במקרה של חולי קורונה — אך משרד המשפטים מתעלם. ההגבלות נקבעו ב־2019 כשהותר לראשונה צילום לצורך הגנה על חולים גריאטריים

תומר גנון וענת רואה 07:0124.03.20

נוהל "האח הגדול' שבמסגרתו מצולמים ומוקלטים חולי קורונה שמאושפזים בבתי חולים תוך פגיעה בפרטיותם — מופעל באופן שמנוגד לכאורה לפקודת בריאות העם.

 

 

כך עולה מבדיקת "כלכליסט". לפקודה שנחקקה ב־1940 נוסף רק בשנה שעברה תיקון שהכשיר צילום בחדרי מאושפזים. אמנם מטרת ההוראות שבתיקון היתה להגן על מאושפזים גריאטריים סיעודיים או תשושי נפש מפגיעה של מטפלים, אך ייתכן שניתן היה להשתמש בהן ביחס לחולי קורונה, תוך שינויים מתאימים.

 

המשנה ליועמ"ש רז נזרי
המשנה ליועמ"ש רז נזרי צילום: אוהד צויגנברג

 

מעיון בהוראות עולה בין השאר שיש איסור מוחלט על הקלטת שמע, חובת יידוע מפורטת שלא מולאה כלפי מטופלי קורונה, זכות לסרב לצילום ועוד. על פי ההוראות, הצילום חייב להתבצע תוך שמירה על פרטיות המאושפזים, העובדים והמבקרים בבית החולים.

 

אלא שנראה כי בדיוק חובה זו מופרת כיום בנוגע לחולי הקורונה. אין מחלוקת שיש הצדקה לעשות שימוש במצלמות כדי לצמצם מגע ישיר בין הצוות לחולים ולמנוע הידבקות, אך מנגד ברור שהשימוש במצלמות צריך להיות מידתי ולא לפגוע בכבוד ובפרטיות המאושפזים.

 

גם אם יהיה מי שיטען כי בשעת חירום זו, אין אפשרות להודיע לחולה קורונה שמאושפז בבית החולים 7 ימים מראש על התקנת המצלמות, כפי שנדרש בתיקון לחוק, הרי בפועל היו מטופלים שהתלוננו שכלל לא קיבלו הודעה אפילו בדיעבד. ושגם הסירוב שלהם להפעלת המצלמה לא זכה לכל התייחסות.

 

התנועה לחופש המידע ביקשה באמצעות עו"ד איה מרקביץ לקבל את הנהלים הנוגעים לצילום המטופלים. במקביל פנתה הודיעה העמותה לזכויות המשתמשים ברשת לשר הבריאות כי היא שוקלת לפנות לבג"ץ בעניין.

 

מי שאמורה להיות מאוד מוטרדת מהשימוש שנעשה במצלמות כלפי מאושפזי הקורונה היא הרשות להגנת הפרטיות, יחידה הפועלת תחת משרד המשפטים. ממשרד המשפטים לא התקבלה תגובה. 

x