$
דעות

דרוש תיקון לחוק מיסוי חברות הארנק

החקיקה הותירה מספר בעיות משמעותיות הדורשות תיקון בהקדם, כמו ה החרגה המשמעותית היוצרת אפליה לטובת נושאי משרה או נותני שירותי ניהול או אלו שמבצעים פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו

איריס שטרק 07:5911.10.17

חוקים המתקבלים בחיפזון ובמהירות במסגרת חוק ההסדרים, ברוב המקרים אינם לוקחים בחשבון את התמונה הכוללת, ומשאירים מקום לפרצות בחוק וסימני שאלה, לגבי הרציונל שלהם כמו גם פגיעה בעקרון השוויוניות בחקיקה.

 

החוק החדש של מיסוי חברות הארנק, שאושר במסגרת חוק ההסדרים בדצמבר האחרון, חוקק במטרה לעשות סדר בנושא, מתוך ראייה שעל כולם לשאת בנטל המס באופן שווה, כולל בעלי תפקידים בכירים - נושאי משרה ונותני שירותי ניהול, אשר נדרשים מעתה לשלם את תשלומי המסים במלואם מידי חודש בחודשו בכל מסגרת שהיא, כפי שמשלם כל שכיר.

 

בשנים האחרונות התרחבה תופעה של עובדים שכירים בחברות, בעיקר ברמות השכר הגבוהות, המפסיקים את עבודתם כשכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת להן את אותם שירותים באמצעות חברה בשליטתם. תופעה זו קיימת גם לגבי נושאי משרה בחברות, אשר נבחרו לתפקיד בשל כישוריהם האישיים ונושאים באחריות אישית, ומעניקים את אותם שירותים באמצעות חברות בשליטתם, ולא ישירות על ידם.

 

היתרונות של חברות הארנק, שהוקמו בארץ החל משנת 2002, הוא במודל הדו שלבי המעניק יתרונות מיסוי לבעליהן בהפחתת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי. התמריץ הראשוני להקמתן, היה ביטול תקרת התשלום לביטוח לאומי.

 

הקמת החברות ואגירת הרווחים בהן, איפשרו דחיית תשלומי המס עד לחלוקת דיבידנד ופטרו את תשלומי הביטוח הלאומי למעט על משכורות שנמשכו בהיקפים קטנים. כאשר מדובר ברמות שכר גבוהות, ניתן להימנע מתשלום המס על פי מדרגות המס הגבוהות המוטלות על יחידים ולהסתפק בתשלום מס חברות בעת חלוקת הדיבידנד. רק אז ישולם המס הנוסף, אך לא ישולם ביטוח לאומי כלל.

 

נוספת לכך האפשרות לנכות הוצאות בייצור הכנסה שאינה אפשרית לשכירים. התמריץ לפעול באמצעות חברות ארנק גדל עוד יותר, לאור הקטנת שיעור מס החברות מ-25% בשנת 2016, לשיעור של 23%, בשתי פעימות עד ל 2018.

  

שלטונות המס שואפים לפירוק כלל חברות הארנק, ובכך ישיגו תשלומי מס וביטוח לאומי מיידים ומירביים.

 

נדרש תיקון בהקדם

 

אלא שלמרות השינוי, נותרו מספר בעיות משמעותיות הדורשות תיקון בהקדם. בכלל זה נותרה החרגה משמעותית היוצרת אפליה לטובת נושאי משרה או נותני שירותי ניהול או אלו שמבצעים פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, שהם בעלי מניות מהותיים, החל מ-10% במסגרת חברת ארנק, ובמקביל הם בעלי מניות מהותיים בחברה המעסיקה אותם בין אם היא חברה פרטית או ציבורית.

 

במצב זה יכול בעל המניות בחברה המעסיקה, להמשיך ולקבל את הגמול באמצעות חברת ארנק בבעלותו, בלי שהמיסוי החדש של חברות הארנק יחול עליו.

 

ההחרגה בחקיקה החדשה מוצדקת כאשר יש זהות בין בעלי השליטה בחברת הארנק לחברה המעסיקה, כי אז למעשה יש ליחיד שליטה מלאה בשני הגופים, והוא ממילא יכול לצבור את כל הרווחים ולדחות את חלוקת הדיבידנד. אבל לגבי אלה, אין הדעת נותנת שתהיה החרגה היוצרת אפליה לטובתם שמקנה לאלו הטבות מס משמעותיות לעומת כל השאר. מצב זה יוביל ל"משחקים" בהחזקת המניות בחברות המעסיקות כדי להיכנס למסלול ה"בריחה" מחבות המס שיצר החוק.

 

גם שלטונות המס מבינים כעת כי מתן הטבה זו לגבי בעלי מניות מהותיים המחזיקים באחוז נמוך במניות החברה המעסיקה - מהווה טעות, וזו לא היתה כוונת המחוקק. לכן, יש לפעול בהקדם לתיקון המצב.

 

ארכיון ארכיון צילום: אלכס קומולויסקי

 

עיוות חמור נוסף בחוק: החוק מכניס למסגרתו גם מי שפועל במסגרת חברת ארנק, שנותן שירותים לגוף אחר שאין לו כל בעלות בו, אבל במידה שלפחות 70% ממקורות ההכנסה נובעים מהגוף האחר והוא מעסיק עד ארבעה עובדים, אזי יראו בכך פעולות שכיר ויחול מס מירבי.

 

יש לפתור נושא זה של בעלי תפקידים כמו רופאים וסוכני ביטוח. אין סיבה לפרק אלפי חברות מסוג זה, מדובר באובדן השקעות גדול למשק. לא ייתכן שהאוצר מקדם הורדת מס חברות מצד אחד, ומנגד מס הכנסה מוביל מדיניות לפירוק חברות לגיטימיות.

 

בעיה נוספת היא בכך שמס הכנסה משאיר את בעלי חברות הארנק חשופים לאי כיסוי ביטוח לאומי.

 

המטרה הראויה בעיני היא לפרק חברות ארנק שלא שיקפו פעילות ממשית, אלא משמשות כהסוואה ליחסי עבודה, אך אין סיבה לפגוע בחברות פרודוקטיביות ולגרום לפירוקן של אלפי חברות או לחשוף את מנהליהם לסיכונים. 

 

הכותבת היא שותפה מנהלת בפירמת שטרק את שטרק רואי חשבון וסגנית נשיא לשכת רואי חשבון

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x