$
דעות

חתמת על הכתוּבה - שילמת!

למרות העידן המודרני, הכתוּבה היא עדיין מסמך משפטי מחייב, שיש לנהוג בחתימה עליו בשיקול הדעת הראוי

שרון פרילינג 08:0825.03.16

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין הרבני בחיפה, נפסקו לאישה מלוא דמי כתוּבתה, 300 אלף שקל, ובכך הזכיר לזוגות הנישאים, בעיקר לגברים – כי למרות העידן המודרני, הכתוּבה היא עדיין מסמך משפטי מחייב, שיש לנהוג בחתימה עליו בשיקול הדעת הראוי.

 

הכתוּבה היא "הסכם הממון" הקדום ביותר בין בעל לאשה והיא כוללת את התחייבויותיו של הבעל כלפי האישה, עם הנישואים. בין היתר, מתחייב הבעל לדאוג לפרנסתה של האשה ולסיפוק כל צרכיה. בנוסף, בכתוּבה מצוין סכום כספי, אותו תהא האשה זכאית לקבל מהבעל, אם וכאשר בני הזוג יתגרשו. מטרת הכתוּבה, לפחות בתקופה קדומה יותר, היתה להרתיע את הבעל מלגרש את האשה ללא שיקול דעת מעמיק.

 

מתי תהיה האשה זכאית לקבל את כתוּבה?

 

המקרה המובהק שבו תזכה האשה לקבל את כתוּבתה, הוא במצב שבו יוזם הגירושים הוא הבעל, המעוניין לסיים את קשר הנישואים בלי שיש בידו עילת גירושים נגד האישה. כלומר, כאשר באשה אין דופי בכל הנוגע לסיבה לגירושים: היא אינה מורדת, לא בגדה בבעל וכדומה'. יחד עם זאת, קיימים מצבים שבהם האשה תוכל לזכות בכתוּבתה אפילו כשהיא זו שיוזמת את הגירושים. מדובר במצבים בהם היה הבעל אלים או בוגדני במשך שנות הנישואין, או במצבים שבהם הבעל עקר ולצדדים אין סיכוי להביא ילדים לעולם. כמו כן, בעל שעזב את הבית עלול להיות מחויב גם כן בתשלום הכתוּבה. צריך לציין, כי כאשר קיים דופי בהתנהלות האישה בחיי הנישואין, לדוגמה, כאשר היא מורדת בבעלה, עוזבת את הבית ללא סיבה, או בוגדת בבעל - היא מפסידה את סכום הכתוּבה.

 

כיצד מתייחסים בתי הדין הרבניים לסכום כתוּבה הנחשב ל"מוגזם"?

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: shutterstock

 

לעיתים הסכום שמצוין על ידי הבעל בשטר הכתוּבה הינו גבוה מאוד ומוגזם, כך שנראה על פניו כי לא תיאר לעצמו שיבוא יום והוא ייתבע לשלם לאשה את הסכום בו נקב. בתי הדין הרבניים התייחסו במספר פסקי דין שניתנו בנושא הכתוּבה למצבים שבהם סכום הכתוּבה מוגזם ובלתי הגיוני בעליל.

 

למשל, בפסק דין שניתן על ידי בית הדין הרבני הגדול בירושלים, צוין כי סכום כתוּבה מוגזם יוצר בעיה, כיוון שבמצב החוקי הקיים כיום, לפיו האשה זכאית לקבל מחצית מכלל הרכוש והנכסים שנצברו במהלך הנישואים, משמעות הכתוּבה המוגזמת היא שהבעל עלול להישאר בחוסר כל.

 

בנוסף יש לזכור, כי על הבעל מוטלת התחייבות כספית נוספת - לשלם את מזונות ילדיו עד הגיעם לבגרות. בית הדין הרבני הגדול סבר שיש לקבוע סכומי מינימום ומקסימום לכתוּבה, כשהסכום המינימלי שנקבע עומד על 48-36 אלף שקל והסכום המקסימלי על סך של 120 אלף שקל. עם זאת, עמדתו אינה בבחינת הלכה מחייבת, ובתי הדין האזוריים רשאים לפסוק על פי תפיסתם וגישתם.

  

בהתאם לכך, לצד פסיקה זו, קיימים פסקי דין אחרים של בתי הדין הרבניים, שאינם מוצאים כל פסול בכתוּבה הכוללת התחייבות כספית גבוהה במיוחד של הבעל. לדוגמה, בפסק דין שניתן על ידי בית דין הרבני האזורי בנתניה, חויב בעל בתשלום כתוּבה בסך של מיליון שקל. הנימוק שניתן לפרעון כתוּבה גבוהה זו היה, כי הכתוּבה מוגזמת רק במצבים שבהם הסכום צפוי להיות בלתי מושג באופן סביר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג.

  

ונחזור לפסק הדין עמו התחלנו - באותו מקרה, דובר בבני זוג שהיו נשואים זה לזה כשבע שנים, במהלכן בגד הבעל באישה. בית הדין הרבני השתכנע בכך ולכן חייב אותו לשלם לאשתו את מלוא סכום הכתוּבה. מדובר בסכום גבוה בכל נורמה של פסיקה. כמו כן, במקרה זה, האישה קיבלה את הכתוּבה בנוסף למחצית הרכוש המשותף שנצבר בתקופת הנישואין.

 

במובן זה, הכתוּבה בהחלט משמשת כלי לאכיפת אמות מידה מוסריות, שכן בית הדין הרבני יכול באמצעותה להעניק או לשלול, לשבח או להעניש, כדי שלהתנהגותם של בני הזוג יהא תוקף לא רק מוסרי אלא גם כלכלי.

  

הכותבת היא מומחית לדיני משפחה וירושה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x