$
משפט

לקוחות של ענבל אור מבקשים למנות משקיף: "היא פועלת למכירת חיסול של נכסיה"

לטענתם, אם יינתן צו להקפאת הליכים וימונה משקיף, הוא יוכל לבחון את מצבה הכלכלי האמיתי של חברת אור סיטי נדל"ן ולהגיש דו"ח על מצבת החובות כלפי הרוכשים

זוהר שחר לוי 19:1910.03.16

לקוחות של חברת אור סיטי נדל"ן בבעלות ענבל אור, שהצטרפו להליך הפירוק של החברה, מבקשים היום (ה') כי בית המשפט ימנה משקיף שיבחן את חובותיה. "ענבל אור פועלת ל'מכירת חיסול' של נכסיה, באופן אשר יגרום כי נשיית החברה בה תעמוד על כרעי תרנגולת ללא יכולת גביית המגיע ממנה לחברה", נכתב בבקשה.

 

 

בימים האחרונים פנה מגיש הבקשה המקורית לפירוקה של החברה, אברהם וולך, פעם נוספת לבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקש להמשיך בהליך הפירוק לאחר שכספים שהובטחו לו, לטענתו, לא שולמו. לגרסת וולך, המיוצג על ידי עו"ד אלעד עפארי, החברה הודתה כי הינה חדלת פירעון וכי אם תשלם לו את כספו היא תבצע העדפת נושים.

 

מספר לקוחות שהצטרפו בשבוע שעבר להליך הפירוק, בטרם קבע השופט איתן אורנשטיין כי אין מקום למנות מפרק זמני לחברה, טוענים כעת כי אין מקום להורות על מתן צו לפירוקה הזמני של החברה אלא יש להורות על מינויו של נאמן או משקיף מלווה להקפאת הליכים כנגד החברה.

 

"למינוי מפרק זמני לעסקי החברה", כך לפי בקשתם שהוגשה לבית המשפט, "תהיה השלכה קשה על נושיה הלא מובטחים של החברה שכן, בדרך זו תיווצר לקהילה שלמה של רוכשי דירות, של מבטלי עסקאות, של עובדיה של החברה, של ספקים ונותני שירותים ואחרים נזק כלכלי כבד".

 

"עננה כבדה מרחפת מעל החברה"

 

לשיטתם של הלקוחות, ככל שיינתן צו לפירוק החברה יועברו כלל נכסיה וזכויותיה של החברה לנושים בדין קדימה, נושים המחזיקים ערבויות כמו הבנקים ואילו אם יינתן צו להקפאת הליכים כנגד החברה וימונה לה משקיף – יוכל בעל התפקיד לגרום לבחינת מצבה הכלכלי האמיתי של החברה ולהגיש דו"ח שממנו ניתן יהיה להבין מה מצבת החובות כלפי הרוכשים ולאן פניה של החברה.

ענבל אור ענבל אור צילום: אוהד צויגנברג

 

"עננה כבדה", אומרים הרוכשים, מרחפת מעל החברה ו"ספק אם ניתן יהיה להמשיך ולנהל את החברה כאשר תלוי ועומד חרב פירוק מעל לראשה". נציין כי בבית המשפט עדיין תלויה ועומדת בקשה לפירוק קבוע של החברה והיא קבועה לדיון בעוד כחודשיים.

 

"ברור", נכתב עוד לבית המשפט, "כי יקומו עשרות (אם לא לומר מאות) מרוכשי הדירות החוששים לכספם, יפנו לחברה, יבטלו עסקאות ובכך ייווצר כאוס אשר רק הסרת הלוט מעל מצבה הכלכלי של החברה – יוכל למנוע זאת".

 

לפי הבקשה, במידה והמשקיף יקבע בסופה של הבדיקה כי החברה אינה חדלת פירעון ויכולה לעמוד בהתחייבויותיה יהיה ניתן אז לבטל את בקשת הפירוק וניתן יהיה להשיב את החברה "לאחר הזעזוע הקשה שעברה", לבעלת מניותיה, ענבל אור וכך יוחזר אמון הציבור ואמון הנושים בחברה.

 

"נשיית החברה בה תעמוד על כרעי תרנגולת"

 

בא כוחם של הרוכשים, עו"ד שוקי שועלי, טוען בפני בית המשפט כי מינוי משקיף או נאמן הכרחיים כדי למנוע גם הברחת נכסים מהחברה. לדבריו, ממאזן הבוחן של החברות שהוצג בפני בית המשפט, עולה כי אור חייבת כ-8.5 מיליון שקלים לחברה. לפי המסמך שהוגש לבית המשפט, הגיע לידי הרוכשים מידע ולפיו אור, החתומה בערבות אישית לשירות מלקוחות החברה "פועלת ל'מכירת חיסול' של נכסיה, באופן אשר יגרום כי נשיית החברה בה תעמוד על כרעי תרנגולת ללא יכולת גביית המגיע ממנה לחברה".

 

בבקשה מפורט כי לזכותה של אור רשומות זכויות בשתי דירות ברחוב שר בגבעתיים אולם בסמוך להגשת בקשת הפירוק על ידי אברהם וולך, מכרה אור את אחת מדירותיה בפרויקט ונרשמה אזהרה על הדירה. עוד נודע, כך נטען, כי אור בימים האחרונים חתמה אור על עסקה נוספת למכירת הדירה השנייה. "נראה", נכתב עוד, "כי מנהלת החברה מבקשת לממש את כלל נכסיה ולמלט את כספה בלא שתפרע את שחבה לחברה.. מן הראוי שימונה בעל תפקיד אחראי אשר יפעל ל'עשיית סדר' בחברה, יפעל לגביית הכספים המגיעים ממנהלת החברה וימנע ממנה להבריח נכסים אישיים באשר יתרת חובה לחברה עומדת על 8.5 מיליון שקלים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x