$
משפט

השלטון המקומי על הכוונת של היועמ"ש: מאמץ דו"ח לצמצום השחיתות

ריבוי פרשות השחיתות בהם מעורבים ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות הביא את וינשטיין לאמץ את שורת ההמלצות לחיזוק טוהר המידות. הנושאים לטיפול: תופעת המאכערים, ניגודי עניינים, העסקת מקורבים ועוד

משה גורלי 11:0227.01.16

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את דו"ח הצוות בראשות המשנה ליועץ דינה זילבר שבו שורת המלצות באשר לדרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר - המידות בשלטון המקומי. הצוות מונה לנוכח העדויות שהצטברו לקיומם של דפוסי פעילות מושחתים ברשויות מקומיות בהן פרשת הולילנד, פרשת ישראל ביתנו שעדיין בחקירה ומספר רב של ראשי הערים הנאשמים בעבירות שונות כמו צבי בר, שלומי לחיאני, שמעון גבסו, רוכברגר ועוד.

 

הנחת העבודה של הצוות היא שהרשויות המקומיות, בעיקר בתחומי תכנון, בנייה ומכרזים הן קרקע פורייה לשחיתות. לצוות מונו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי.

 

אחת ההמלצות העיקריות היא קירוב הנורמות החלות על השלטון המקומי בתחום המכרזים לנורמות הקבועות בשלטון המרכזי. הצוות המליץ על שינוי הרכב ועדות המכרזים בשלטון המקומי כך שאלו לא יהיו מורכבות עוד מנבחרי ציבור אלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.

 

עוד ממליץ הדו"ח על שיפור בהליכי מינוי כוח-האדם המועסק ברשויות המקומיות. בין היתר, המליץ הצוות כי בחירת עובדים בכירים שהינם בעלי זיקה לנבחרי ציבור באותה רשות תהיה טעונה אשרור על-ידי ועדה חיצונית שתבחן את שאלת קיומם של כישורים מיוחדים של המועמד למילוי התפקיד וכן כי המגבלות בעניין העסקת קרובי משפחה יחולו גם על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.

 

פרויקט הולילנד שחשף נורמות לקויות בשלטון המקומי פרויקט הולילנד שחשף נורמות לקויות בשלטון המקומי צילום: אלכס קולומויסקי

 

תחום נוסף בו נוגעות ההמלצות הוא חיזוק מעמדם של "שומרי הסף" בשלטון המקומי, ובמיוחד היועץ המשפטי לרשות המקומית, גזבר הרשות ומבקר הפנים. אחת המטות היא לקדם איוש מלא של משרות התביעה והפיקוח ברשויות המקומיות לצורך הבטחת רמת אכיפה סבירה. בין היתר, המליץ הצוות לפעול לגיבוש תקינה מינימלית למערך הפיקוח והתביעה ברשויות וכן לקבוע הנחיה לעניין קיום רוטציות באזורי פיקוח בין הפקחים השונים המועסקים על-ידי רשות פלונית.

 

הצוות ממליץ לשפר את מנגנוני המניעה והטיפול במצבי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות המקומיות. בין היתר, ממליץ הצוות כי ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וכל חברי המועצה, יידרשו להצהיר בסמוך למועד בחירתם אודות תחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתם הציבורית לענייניהם האחרים. בנוסף ממליץ הצוות כי הסדרי ניגודי עניינים של ראשי הרשויות ייערכו על-ידי גוף חיצוני לרשות המקומית.

 

דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש. עמדה בראש הצוות דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש. עמדה בראש הצוות

 

תחום התרומות גם קיבל התייחסות בדו"ח. על פי ההמלצות תרומות יחוייב בחוזר מטעם מנכ"ל משרד הפנים של נוהל שגובש לצורך הסדרת קבלת תרומות על-ידי רשויות מקומיות כנוהל מחייב.

 

הדו"ח מבקש לתקן מספר הסדרים חוקיים העוסקים בהשלכות מינהליות של היבטים פליליים בהתנהלותן של הרשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות להרחיב את סמכות ההשעיה של ראש רשות או חבר מוסד תכנון שהוגש נגדו כתב אישום כך שתחול על כלל חברי מועצת הרשות.

 

הדו"ח מבקש לשכלל את אופן הפעלתו והטמעתו של הדין המשמעתי של עובדי הרשויות המקומיות וקידום גיבושם ואכיפתם של כללי אתיקה שיחולו על כלל נבחרי הציבור ברשויות. בין היתר, המליץ הצוות כי יכונן גוף מרכזי, ארצי ועל-רשותי, אשר יוכל לנקוט באמצעים משמעתיים, ובכללם הליכי חקירה ביחס לעבירות מסוימות, גם כאשר הרשות המקומית נמנעת מלעשות כן.

 

הדו"ח מתייחס גם לריבוי השדלנים ("מאכערים") ברשויות המקומיות ומבקש לצמצם תופעה זו באמצעות שיפור השירות הניתן על-ידי הרשויות לציבור והנגשתו.

 

בתוך כך, חלק מהמלצות הצוות נוגעות להעלאת רמת השקיפות המתחייבת בפעילותן של רשויות מקומיות באמצעות הרחבת סוגי ואופי המידע שלגביו יידרש פרסום יזום על-ידי הרשות - זאת, הן בנוגע לסדר-היום של ישיבות מועצת הרשות, החלטות ועדות מועצת הרשות, עסקאות הצפויות להיעשות במקרקעי הרשות והיבטים שונים הנוגעים למכרזי הרשות.

 

לבסוף הצוות ממליץ גם על שיפור מנגנוני האכיפה הפלילית בתחום השחיתות השלטונית בשלטון המקומי והממשקים בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x