$
משפט

מפרק קלע ורוביקון: ברמלי נתן לאנסקי בטחונות גבוהים מהשקעתה ערב הקריסה

לטענת עו"ד ארז חבר אנסקי השקיעה 800 אלף שקלים בפרויקט באשקלון, אך ברמלי העניק לה שיעבוד על סך 1.37 מיליון שקלים, וזאת כ-3 שבועות בלבד לפני קריסת החברות. חבר: "החברה גזלה מיתר משקיעה אחד מנכסי הליבה בחוסר תום לב"

תומר גנון 11:3503.12.15

בעל השליטה בקרן קלע ורוביקון, אמיר ברמלי, נתן לגסטרונומית מיכל אנסקי שיעבוד על זכויות בפרויקט נדל"ן באשקלון הגבוהים בכ-570 אלף שקל מהשקעתה, וזאת כשלושה שבועות בלבד לפני קריסת החברות. כך טוען המפרק הזמני של רוביקון וקלע, עו"ד ארז חבר, במסגרת בקשה שהגיש היום לבית המשפט המחוזי בת"א. עו"ד חבר מבקש לבטל חלק מהשיעבודים שנתן ברמלי למשקיעים שונים ובהם אנסקי בשני פרויקטים – 'גלים גלים' באשקלון ו'עמוס' בת"א – משום שלדבריו "בעצם איגוח הזכויות (בפרויקט, ת.ג) ערב הקריסה הכלכלית ולאור המצוקה התזרימית אליה נקלעה, גזלה החברה מיתר משקיעה אחד מנכסי הליבה וזאת בחוסר תום לב ותוך הפרת חובת נאמנות".

 

לגבי השיעבוד שניתן לאנסקי על זכויות הנדל"ן באשקלון כתב חבר כי "בהסכם מה-7.10.15 צורפה המשקיעה לבטוחה שנתנה למשקיעי 'גלים גלים' בגין השקעתה בקרן קלע. אולם סך הכספים אשר הושקעו והופקדו על ידי המשקיעה בקרן קלע עומד על 800 אלף שקלים בלבד, חרף קבלת אג"ח על סך 1.37 מיליון שקלים".

 

ההשקעה לכאורה של אנסקי בקלע והשיעבוד התמוהה שניתן לה נחשפו ב"כלכליסט". אנסקי מסרה אז בתגובה באמצעות בא כוחה עו"ד גוטפריד כי: "השקעות פרטיות של אנסקי הן עניינה הפרטי. יש להדגיש כי כל השקעותיה של מיכל אנסקי בקלע וכל הבטוחות שניתנו לה בוצעו כדין".

 

ברמלי. המפרק הזמני מבקש לבטל חלק מהשיעבודים שניתנו לאנסקי ברמלי. המפרק הזמני מבקש לבטל חלק מהשיעבודים שניתנו לאנסקי צילום: יובל חן

 

חבר מוסיף לגבי אנסקי כי "לא הופקדו כספים 'חדשים' בגין קבלת האג"ח הנטען. נרשם לזכות המשקיעה סך גבוה מסך השקעתה הכוללת אשר מקורו ב'רווח רעיוני מעורך מראש' במסגרת השקעה נפרדת, וכן היא אינה מופיעה ברישומי החברה הנוגעים לאג"ח אשקלון".

 

"מבדיקות ובירורים", כותב חבר לגבי הבטוחה הגבוהה לכאורה שנתנה לאנסקי, "מקורו של הפער הנו בשערוך הכספים, במסגרת הסכם שאינו רשמי, בין אנסקי לבין ברמלי. לפי הסכם זה, סך של 800 אלף שקל 'הועבר' לכאורה מהשקעה בקרן קלע לטובת השקעה בפרויקט אקוויטי, וזאת לצורך יצירת רווח אשר יוערך מראש על ידי ברמלי".

 

חבר הוסיף: "יודגש כי כספים אלה לא הועברו בפועל, ואף לא נרשמה העברה רעיונות ברישומי החברה הפנימיים, אלא הכל בין ברמלי לבין אנסקי בלבד. לאחר ההשקעה הלכאורית בפרויקט אקוויטי, 'הוחזרו' כספים לקרן קלע בצירוף הרווח הרעיוני המוערך לפי ברמלי בגין ההשקעה בפרויקט אקוויטי העומד על סך של 570 אלף שקלים. משכך, השקעת הנ"ל בקרן עומדת לכאורה כל סך של 1.37 מיליון שקלים (800 אלף שקלים השקעה בפועל בצירוף רווח רעיוני)".

 

חבר סבור כי מדובר במצג שווא על כספים שכלל לא הושקעו. לדבריו, "יצוין כי עיון באסמכתאות המצורפות מעלה כי מהסכום מיום 7.10.15, המצרף את אנסקי לבטוחות מסלול השקעה אג"ח אשקלון בסך הכולל רווח רעיוני מוערך מראש, נחתם אף הסכם על סך השקעה של 490 אלף שקל והונפקו קבלות על סך 80 אלף שקל ו-490 אלף שקל (אשר מאוחר יותר בוטלו) בגין רווח רעיוני בלבד. לאור כל האמור ברי כי אסמכתאות אלה מציגות מצג שווא לפיו אכן הושקעו כספים בפועל".

 

על פי הבקשה שהגיש חבר, אנסקי קיבלה גם שיעבוד נוסף בגין השקעה של 250 אלף שקל על זכויות בפרויקט נדל"ן ברחוב עמוס ת"א. עם זאת חבר כותב כי הוא מצא שתי קבלות על תשלומים בסך כולל של 600 אלף שקלים שהעבירה אנסקי להשקעה בפרויקט. כלומר תשלום גבוה ב-350 אלף שקלים מהבטוחה. אלא שלגבי הקבלה על השקעה בסך 350 אלף שקל שניתנה לאנסקי מציין חבר כי היא "מיום 10.9.15 בתנאי פירעון מיוחדים, לפיהם ההלוואה תיפרע כעבור חודשיים בלבד. יושם לב כי הן ברישומי החברה והן באסמכתאות לא מצויים הסכמים התואמים את השקעתה הנ"ל בסך 350 אלף שקלים".

 

תגובתו של ברמלי לא התקבלה.

 

מעו"ד ערן גוטפריד, המייצג את מיכל אנסקי, נמסר: "הטענות בתגובת המפרק ביחס להשקעתה של מיכל אנסקי בקרן קלע אינן נכונות. הקבלות אשר הוא ציין הן קבלות חלקיות והדבר נובע ככל הנראה מאי סדרים ברישומים של קרן קלע. הבטחונות שניתנו למיכל הן כנגד סכומים שהועברו על ידה בפועל. המפרק טרם בדק טענות אלו מול מרשתי. בימים הקרובים תוגש תשובה לבית המשפט אשר תבהיר כי בידי מרשתי מלוא האסמכתאות לגבי העברת כספים כאמור".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x