$
בארץ

נבחרו עמותות להפעלת קרנות יוזמה חברתית: קרן דואליס ורשת הון סיכוי לישראל

הסכום הכולל שגייסו הקרנות ממקורות פילנתרופיים ועסקיים עומד על 30 מיליון שקל, בנוסף ל-20 מיליון שקל שהממשלה הקצתה באמצעות משרד האוצר וקרנות הביטוח הלאומי

עמרי מילמן 11:3515.03.15

ועדת מכרזים בינמשרדית בחרה היום את הזוכים במכרז להקמה והפעלת קרנות יוזמה חברתית. שתי העמותות שזכו במכרז הן עמותת קרן דואליס להשקעות חברתיות, שחברה לקרן הישראלית להשקעות חברתיות בע"מ ועמותת רשת הון סיכוי לישראל- Israel Venture Network. העמותות יקימו ויתפעלו קרנות להשקעה בעסקים חברתיים בישראל, שיתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. הקרנות יתחילו לפעול במחצית שנת 2015.

 

הסכום הכולל שגייסו הקרנות ממקורות פילנתרופיים ועסקיים עומד על כ-30 מיליון שקל, בנוסף ל-20 מיליון שקל שהממשלה הקצתה באמצעות משרד האוצר וקרנות הביטוח הלאומי.

 

תקופת ההשקעה של כל קרן תעמוד על שלוש שנים מיום החתימה על ההסכם. תקופת ההסכם כולה, כולל תקופת הליווי, תהיה 10 שנים. במסגרת הצעותיהם ובהתאם לתנאי המכרז, הציגו הזוכים מודלים פיננסיים שיאפשרו לקרן לאחר תום תקופת ההסכם להמשיך לפעול באופן עצמאי, ללא מעורבות המדינה. במהלך תקופת ההסכם תוקם ועדת מעקב מטעם משרד האוצר, משרד ראש הממשלה וקרנות הביטוח הלאומי, שתלווה את פעילות הקרנות ותפקח על פעילותן. בכדי לסייע לקרנות לגייס מקורות פילנתרופיים ניתנה החלטה מקדמית של רשות המיסים לגבי יכולתן של הקרנות לקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, באופן שיעניק לתורמים להם הטבת מס.

 

מוריס דורפמן, סגן יו"ר המועצה לכלכלה וחבר בוועדה מוריס דורפמן, סגן יו"ר המועצה לכלכלה וחבר בוועדה צילום: עומר מסינגר

 

באוצר מסבירים כי "המודל החדשני של הקרנות מאפשר ל'משקיעים חברתיים' להעניק הלוואה נושאת ריבית לטובת קידום מטרות חברתיות, ולהגדיל בצורה משמעותית את היקף הכספים המושקעים בעסקים חברתיים".

 

בראש הוועדה הבינמשרדית שהייתה בהובלת משרד האוצר עומד סגן בכיר לחשבת הכללית נחמיה קינד, וזו נעשתה בשיתוף עם המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, שמטעמה היה חבר בוועדה סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מוריס דורפמן והמוסד לביטוח לאומי שהחבר מטעמו היה מנהל קרנות הביטוח הלאומי, עו"ד יצחק סבטו.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x