בארץ

ביהמ"ש אישר הקמת ועדה בלתי תלויה של בנק לאומי בפרשת החקירה האמריקאית

עם זאת שופט בית המשפט המחוזי חאלד כבוב הבהיר שהחלטות הועדה לא מחייבות אותו ואפילו לא את דירקטוריון לאומי. כבוב הורה על עיכוב של 4 חודשים בבירור התביעות הנגזרות שהוגשו בפרשה

ענת רואה ותומר ורון 13:5711.03.15

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב חאלד כבוב אישר את בקשת בנק לאומי להקים ועדת תביעות בלתי תלויה שתדון בהשלכות פרשת העלמות המס של הלקוחות האמריקאיים, אך הבהיר שהמלצותיה לא יחייבו את בית המשפט.

מטרת הוועדה לפי בנק לאומי היא לבחון את מכלול הדרישות, לרבות אלו שהועלו בתביעות הנגזרות להגיש תביעות נגד נושאי המשרה ורואי החשבון של הבנק, וכן לבחור בדרך הפעולה המשפטית הרצויה בבנק לאור מכלול ההתרחשויות בקשר לפרשה.

 

בנק לאומי בנק לאומי צילום: אוראל כהן

 

בהחלטתו הורה כבוב על עיכוב של 4 חודשים בבירור התביעות הנגזרות שהוגשו בפרשה, וזאת עד לאחר שהוועדה תסיים את דיוניה ותפרסם את המלצותיה. עם זאת, השופט כבוב הבהיר בהחלטתו כי יש לראות בוועדה ככזו המייעצת בלבד לדירקטוריון הבנק, ולא כוועדה שלה הואצלו סמכויות מסמכויות הדירקטוריון.

 

לפי ההחלטה, זאת לאור המגבלות הקיימות בחוק החברות בדבר הסמכויות שניתן להאציל לוועדות הדירקטוריון. כבוב הבהיר כי הקמת ועדת התביעות הבלתי תלויה משמעה שהוועדה תהיה עצמאית וסמכויותיה יקבעו על ידי הגוף שמינה אותה "אך לעולם היא לא תהיה ועדה שיש לה סמכות לקבל החלטה, אלא לכל היותר סמכותה היא להמליץ בפני דירקטוריון החברה על האופן שבו זה ראוי לפעול במסגרת החלטתו בנוגע לתביעה הנגזרת".

 

השופט כבוב הוסיף וכתב כי מכיוון שמדובר בוועדה ממליצה ולא בוועדה בעלת סמכות החלטה, "הרי שגם לאחר שהחליט על הקמת הוועדה על דירקטוריון החברה מוטלת החובה היורידית להפעיל את שיקול דעתו אם לאמץ את מסקנות הוןעדה אם לא. הסמכות והאחריות נתונות לדירקטוריון ולו בלבד, ולא לוועדה עצמה".

 

בהחלטה נכתב עוד כי המלצות הוועדה אינן מחייבות את דירקטוריון החברה ו"מקל וחומר שהמלצות הוועדה וגם החלטת הדירקטוריון בעקבות קבלת המלצותיה, אינן מחייבות את בית המשפט". השופט כבוב הוסיף ופירט כי להמלצות הוועדה אין כל משקל ומעמד עצמאי כל עוד הן לא עברו את מסננת החלטת הדירקטוריון.

 

משמעות הדברים היא שהבנק קיבל את מבוקשו כך שההליכים בתביעות הנגזרת יעוכבו בינתיים ובמקביל ועדת התביעות שהקים תוכל להתחיל לעבוד, אך בסופו של דבר המלצות הוועדה לא יחייבו את בית המשפט וגם דירקטוריון לאומי יצטרך לדון בהן באופן עצמאי ולקבל את החלטותיו בעצמו, תוך הסתייעות בוועדה ולא הסתמכות מוחלטת עליה.

 

הרכב חברי הועדה יהיה בהתאם לבקשה המתוקנת של בנק לאומי, כששניים מחבריה המקוריים פרופ' שרון חנס ועו"ד חיים סאמט לא יכהנו בה, אלא במקומם התמנו ד"ר סאמר חאג' יחיא וד"ר לאה פסרמן יוזפוב. לצידם יכהנו בוועדה נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס אורי גורן, פרופ' ידידיה שטרן והשופטת בדימוס אורית אפעל גבאי.

 

בשולי החלטתו כתב כבוב כי ראה לנכון לציין את נכונות דירקטוריון הבנק "שהצהיר על כוונתו לפרסם את ממצאי בדיקת הוועדה הבלתי תלויה ברבים, כהצהרה שתומכת בהצהרות הקבוצה בדבר כנות צעדיה ורצונה לבחון את התנהלות הממשל התאגידי בעת הרלוונטית, כמו גם את אחריותם לנזק של גורמים שונים בקבוצה".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x