$
משפט

החיות דורשות מומחה חיצוני

החלטת בית המשפט לעצור בנייה של 460 דירות סמוך לגן החיות התנ"כי משקפת החמרה בהגנה על רווחתם של בעלי החיים וספקנות בנוגע להליכי התכנון המזורזים בוד"לים

משה גורלי 09:0801.12.14

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה במגורים, הידוע בשם העממי חוק הוד"לים, נועד לשמש נתיב מהיר לאישור תוכניות בנייה לדיור. ואולם, לפעמים יש פקקים גם בנתיבים מהירים. דרי גן החיות התנ"כי בירושלים, מרחק יריקה מפרויקט הולילנד, הצליחו לעכב בנייה של 460 דירות מדרום לשכונת גבעת משואה הגובלת בגן החיות.

 

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים ארנון דראל לא הסתפק בהגנה על בעלי החיים שהציעה הווטרינרית של הגן, ד"ר נילי אבני־מגן, וקיבל את עמדת עמותת תנו לחיות לחיות באמצעות עו"ד יוסי וולפסון, שביקשה לחייב את הגוף המאשר, הוועדה לדיור לאומי, בחוות דעת חיצונית של מומחה.

המגנים על זכויות בעלי החיים טענו שעבודות הבנייה ייצרו רעשים בעוצמות ניכרות כמו גם תנודות קרקעיות ותת־קרקעיות משמעותיות וזיהום אוויר. כל אלה צפויים להסב פגיעה אנושה בחיות. גם לאחר תום הבנייה ואכלוס השכונה החדשה, נטען, צפויים זיהומי אוויר ומפגעי ריח ורעש ניכרים. עוד צוין כי תושבי השכונה החדשה עלולים להלין על פעילות הגן, להביא לצמצומה ולפגוע בבעלי החיים שבו, וייתכן שהדבר אף יאלץ את הגן להעתיק את מקומו, צעד שעלול לגרום לחיות סבל רב.

 

עו"ד ברנע. "שיקול כלכלי" עו"ד ברנע. "שיקול כלכלי" צילום: מיקי אלון

 

מסמך הווטרינרית קיבל גיבוי בוד"ל

 

גן החיות, באמצעות הווטרינרית ד"ר אבני־מגן, הציג רשימה של תנאים שקיומם עשוי למזער ואף לנטרל כמעט את פוטנציאל הנזקים: איסור השמעת פיצוצים בתקופת הבנייה; איסור הקמת מגרסה בקרבת גן החיות; מניעת כל אפשרות למפולת אבנים לכיוון גדר גן החיות; הרטבת הדרכים ושטחי העבודה בזמן העבודות כדי למנוע מטרדי אבק.

 

כמו כן תבעה ד"ר אבני־מגן מעקב אחר התנהגות חריגה של החיות ומדידה של רמת הורמוני העקה (סטרס) בקרב אלה שמצויות סמוך לאזור הבנייה. אם יתקבלו במדידות נתונים חריגים המלמדים על פגיעה בבעלי החיים, לפי הצעת הווטרינרית, תהיה למפקח מטעם גן החיות סמכות להורות על עצירת העבודות.

 

אלא שהמומחים מטעם עמותת תנו לחיות לחיות, ד"ר תמר רון וד"ר חגי אלמגור, טענו שתנאים אלה אינם מספקים מול הנזקים הצפויים ויש בהם הערכת חסר של השפעת הבנייה, אשר עלולה להיות הרסנית ממש עבור בעלי החיים.

 

פיל בגן החיות התנכ"י. מעקב התנהגותי לבחינת השלכות הבנייה פיל בגן החיות התנכ"י. מעקב התנהגותי לבחינת השלכות הבנייה צילום: עמית שאבי

 

להתנגדות הצטרפו תושבי שכונת גבעת משואה באמצעות עו"ד גלעד ברנע, שהעלו בדיון את החשש שגן החיות נמנע מלהביע התנגדות לתוכנית כיוון שלפני כשנה קיבל ממינהל מקרקעי ישראל קרקע להרחבת שטחו ובשל כך הוא מצוי בניגוד עניינים.

 

גן החיות, טענה תנו לחיות לחיות, שאמור לשים את רווחתם של בעלי החיים בראש מעייניו, פועל לקידום הגן כאתר תיירות ונופש, ושיקוליו כוללים שיקולים כלכליים. לאחר בחינת הדברים אימצה הוועדה לדיור לאומי את ההנחיות האופרטיביות שהופיעו במכתבה של הווטרינרית במסגרת ישיבה שקיימה במאי 2012, ואישרה את התוכנית.

 

בשבוע שעבר קיבל השופט דראל את ההתנגדויות ופסל את הסתמכות הוועדה על עמדת הווטרינרית.

 

השופט דראל מצא פגם מינהלי בעובדה שהוועדה הסתפקה בעמדה זו ולא בחוות דעת מקצועית של מומחה כפי שהיא עצמה קבעה שיש להגיש בנפרד מעמדת הגן.

 

השופט דראל. "פגם מהותי" השופט דראל. "פגם מהותי"

 

"על אילו מחקרים הסתמכה הווטרינרית?"

השופט דראל אף מתח ביקורת על המסמך שהגישה הווטרינרית. "אין במסמך כל פירוט על ניסיונה של ד"ר אבני־מגן בעניינים הנידונים, לא כל שכן בדבר הבדיקות או המידע שנצבר בגני חיות בארץ ובעולם. ד"ר אבני־מגן לא ציינה את המחקרים שעליהם נשענה המלצתה, ואף אין במסמך כל השוואה לגני חיות אחרים המצויים בסביבה אורבנית בארץ ובעולם שהתמודדו עם השלכות של עבודות בנייה סמוך אליהם".

 

בכל אלה מצא השופט דראל "פגם מהותי" שמחייב את החזרת הבדיקה של רווחת החיות לוועדה לדיור לאומי. התוצאה של החלטת בית המשפט המחוזי היא שהנתיב לאישור מואץ של תוכניות בנייה נחסם זמנית, עד שיידונו בכובד הראש הראוי שלומם ורווחתם של הנשר המקראי, הצבי הארץ־ישראלי, תנין היאור ושאר דייריו של גן החיות התנ"כי.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x