$
בארץ

הקלה לחברות הפירמידה: בעל שליטה לא יאבד רוב בדירקטוריון

כך עולה מתקנות לחוק הריכוזיות שפרסם משרד המשפטים. התקנות קובעות בנוסף שחברות הנפקה של תאגידים בנקאיים או חברות ביטוח לא ייחשבו כחברת שכבה שלישית

תומר גנון 16:5324.02.14

משרד המשפטים פרסם היום (ב') לשימוע ציבורי טיוטת תקנות לפרק הפירמידות בחוק הריכוזיות, שמטרתן למנוע מצבים שבהם בעל השליטה יאבד את הרוב בדירקטוריון בחברת שכבה שלישית ומעלה. בנוסף, התקנות יצמצמו את מספר החברות שיוגדרו כחברות שכבה שלישית ומעלה.

הנושא הראשון המטופל בתקנות מתייחס למספר הדירקטורים החיצוניים בחברות בשכבה שלישית ואילך בפירמידות הקיימות. חוק הריכוזיות קובע כי על הפירמידות הקיימות להצטמצם למבנה של שתי שכבות לכל היותר בתוך ארבע עד שש שנים. במהלך תקופת המעבר, כך קובע החוק, הדירקטוריון יורכב מרוב של דירקטורים שממנה בעל השליטה אך אינם קשורים אליו ("דירקטורים בלתי תלויים"). בנוסף קובע החוק כי חצי מהדירקטורים - פחות אחד, יהיו דירקטורים חיצוניים שמינוים טעון רוב מקרב המיעוט באסיפה הכללית. כלומר, המינוי שלהם מאושר על ידי הציבור ולא על ידי בעל השליטה.

 

מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר. הדירקטורים מתמנים מקרב העובדים על פי הסכם קיבוצי מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר. הדירקטורים מתמנים מקרב העובדים על פי הסכם קיבוצי צילום: בועז אופנהיים

 

ההסדר נועד לעצב בתקופת הביניים עד לפירוק הפירמידות דירקטוריון עצמאי ככל הניתן, מבלי לגרום לבעל השליטה לאבד את הרוב בדירקטוריון. כך, למשל, בחברה בה מכהנים תשעה דירקטורים, יש למנות ארבעה דירקטורים חיצוניים ועוד דירקטור אחד בלתי תלוי. בחברה בה מכהנים 12 דירקטורים, יש למנות חמישה דירקטורים חיצוניים ועוד שני דירקטורים בלתי תלויים.

 

ההקלה המוצעת בעניין מספר הדירקטורים החיצוניים מתייחסת לשני מצבים שבהם קיים חשש שאם תיושמנה הוראות החוק כלשונן, יאבד בעל השליטה את הרוב בדירקטוריון. מדובר על חברות שבהן מתמנים דירקטורים מקרב העובדים על פי הסכם קיבוצי (למשל בזק), או מקרים בהם מתמנים בחברה גם דירקטורים מטעם בעל עניין בחברה על פי הסכם עם בעל השליטה. על פי התקנות, במצבים אלה מומלץ שיקבע כי מספר הדירקטורים החיצוניים יפחת כמספר הדירקטורים המתמנים שלא על ידי בעל השליטה. זאת בלבד שמספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת משליש מחברי הדירקטוריון.

 

הנושא השני המטופל בטיוטת התקנות הוא הקלות בסיווג חברה כחברת שכבה. מוצע כי מנפיקים של תעודות סל ("מוצרי מדדים") ומנפיקים של סטרקצ'רים ("מוצרים מובנים") לא ייחשבו לחברת שכבה. חברות אלה אינן מקיימות פעילות עסקית, אינן מעסיקות עובדים, וכל פעילותן היא החזקת הנכסים בהם מושקעים כספי הציבור. סוג נוסף של חברות להן מומלץ להעניק הקלה הן חברות הנפקה בבעלות מלאה של תאגיד בנקאי או מבטח (למשל פועלים הנפקות) המשמשות לצורך מיוחד ומכונות "חברות צינור". חברות אלה מגייסות הון עבור הבנק או המבטח, למשל לצורך עמידה בדרישות הלימות הון של המפקחים.

 

מי לא תיחשב כחברת שכבה שלישית?

 

1. מנפיקת מוצרי מדדים.

 

2. מנפיקת מוצרים מובנים.

 

3. חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח.

 

היכן יופחת מספר הדח"צים לשליש מחברי הדירקטוריון?

 

1. אם מכהן בדירקטוריון דירקטור מטעם בעל מניות מיעוט (קרי לא חלק מקבוצתה השליטה) מכוח הסכם בין בעל המניות לבין בעל השליטה.

 

2. אם מכהן בדירקטוריון דירקטור המתמנה לפי הצעת ארגון עובדים יציג בחברה, על פי הסכם קיבוצי.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x