$
בארץ

תקנות חדשות: חיפושי גז ונפט יכללו סקר סביבתי

התקנות מתייחסות בעיקר לחיפושי נפט ביבשה. הסקר הסביבתי יכלול גם דרכים לצמצום נזקים במקרה של אסון או צורך בשיקום

ליאור גוטמן 21:4328.04.12

שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, חתם בשבוע שחלף על תקנות חדשות שכוללות הליך תכנוני חדש לחיפושי גז ונפט. החידוש העיקרי - אדם או גוף שיבקשו לקבל היתר חיפושים יחויבו להגיש "מסמך סביבתי שיוכן על פי הנחיות משרד האנרגיה והמים ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה", שם יפרטו את "ההשפעות

הסביבתיות, לרבות השפעה על מקורות המים, הקרקע, האוויר, הים ערכי הטבע והנוף" מפעולות החיפוש.

 

המסמך יכלול גם תוצרי פעולות החיפוש ודרכים לצמצום נזקים, אם ייתכנו כאלו, במקרה אסון או צורך בשיקום. ביצוע סקר סביבתי אינו אמור לעכב יזמים מלחפש גז או נפט - מה גם שעלותו זניחה ביחס לכלל העלויות הדרושות לביצוע הפקה מסחרית מלאה.  

 

במשרד האנרגיה מזכירים שטיוטת התקנות פורסמו לשימוע לציבור לפני כשלושה חודשים, ואלו שנחתמו על ידי השר מסדירות נושא שהיה מקובל עד כה מבלי שיהיה לו תוקף מסודר. כל בקשות הקידוחים יובאו בפני הוועדה המחוזית הרלוונטית שתוכל לדרוש הרחבות והסברים מהיזם. התקנות מתייחסות בעיקר לחיפושי נפט ביבשה, שמעטות החברות שהחלו בהם. רוב קידוחי הגז בים כבר הוכרזו כתגלית מסחרית והם פטורים מהתקנות.

  

הוועדה תאשר תוך 45 יום

 

במשרד האנרגיה מסבירים שעד היום אושרו קידוחי נפט ביבשה על פי חוק הנפט מ-1952, כך שהתשריט שמציין את מיקום הקידוח אינו טעון היתר. לעומת זאת, התקנות החדשות מבדילות בין השלב הזמני של קידוחי החיפוש לבין השלב המסחרי של ההפקה. בשלב הזמני, לפני ביצוע קידוחי החיפושים, יגישו היזמים בקשה לוועדה המחוזית שהליך אישורה יכלול דיונים ושימוע התנגדויות הציבור שיידון תוך 45 ימים. הבקשה לא תכלול את שינוי ייעוד הקרקע, מאחר שאין טעם בשינוי שכזה לפני שיימצא בקידוח מאגר נפט או גז טבעי. בשלב המסחרי, בו קיים מאגר אנרגיה מוכח וכלכלי להפקה, חייב בעל הרישיון להגיש לוועדה תוכנית מפורטת שתכלול בקשה לשינוי ייעוד בקרקע ופירוט כלל המערכות שברצונו להקים באתר. היתרי החיפוש לקראת תגלית תקפים ל-12 חודש. תקנות מעבר יבדילו בין בקשות שטרם הוגשו לאלו שכבר הוגשו ונמצאות בהליך מתקדם של אישור.

 

אדם טבע ודין: זהו ספין

 

  התקנות החדשות מחריגות את כל האמור להפקת נפט מפצלי שמן, כגון זאת שמתוכננת בחבל עדולם. על פי התקנות, הבקשה לבצע פעולות חיפוש תידון תוך 90 יום בשיתוף נציג המשרד להגנת הסביבה. הבדל נוסף שניכר הוא שהאישור הסביבתי יהיה תקף לשלוש שנים.

  

בארגון אדם טבע ודין (אט"ד), שכבר התריעו בעבר מיישום התקנות, תקפו קשות את החלטת השר וטענו שהם מאפשרות ליזמים להפוך את שפלת יהודה לאזור תעשיה כימי להפקת נפט מזהם ומסוכן לבריאות. "הניסיון של לנדאו למכור לציבור את התקנות כעניין סביבתי הוא ניסיון לספין תקשורתי, שהרי לנדאו מבין היטב שהתקנות יאפשרו פגיעה הרסנית בסביבה ובבריאות הציבור". באט"ד מאשימים את לנדאו בניסיון לעקוף את חוק התכנון והבנייה ומאיימים לפנות לבג"ץ אם השר לא יבטל את התקנות שזה עתה חתם עליהם.  

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x