שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בארץ

המלצות הביניים של ועדת קדמי: יש לפקח על מחירי מוצרים של יצרנים בעלי נתח שוק הגדול מ-50%

הוועדה לבחינת התחרותיות והמחירים בענף מוצרי הצריכה הגישה את הדו"ח לשרי האוצר והתמ"ת. בין ההמלצות: הגבלת צמיחה של קמעונאים שנתח השוק שלהם הגיע ל-25%, חיזוק מודעות צרכנית וחיוב ספקים ורשתות המהווים מעל 50% מהשוק לפרסם דוחות כספיים לציבור

טל ליטמן 17:2628.11.11

ועדת קדמי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בענף מוצרי הצריכה, בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי, הגישה אמש את דו"ח הביניים לשרי האוצר והתמ"ת.

 

הוועדה בחנה את הפתרונות הבאים:

 

1. הפרדת פעילויות של יצרנים המפעילים כוח שוק בענף אחד כדי לדחוק מתחרים בענף אחר.

2.

הגבלת צמיחה של קמעונאים שנתח השוק שלהם הגיע ל-25% בשווקים בהם הם פועלים. יש לבחון הגבלת צמיחה לתקופה מוגדרת של רשתות בעלות נתח שוק גדול ברמה הארצית ובנוסף יש לבחון חיוב רשתות למכור פעילות במקומות בהם הן מהוות מונופול אזורי.

3. קביעת הגבלות על רכישות של חברות ייצור על ידי חברות גדולות.

4. ביטול התניות חוזיות קיימות על נדל"ן פוטנציאלי לכניסת מתחרים שנמצא בבעלות קמעונאים והטלת איסור על התניות חוזיות עתידיות דומות.

5. קביעת נוהל המאפשר לרגולטור לדרוש נתונים על מחירים בשרשרת אספקה שיחול על כל הקמעונאים עם מחזור מכירות שנתי של מעל 5 מיליארד שקל.

6. קביעת מחירים מפוקחים על מוצרים של יצרנים דומיננטיים בעלי נתח שוק הגדול מ-50% בקטגורית מוצר מסוימת.

7. עידוד התחרות באמצעות פיתוח חלופות להגברת הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות חבילת מדיניות כוללת.

8. סיוע בהקמת מערכים לשיתוף פעולה בין קמעונאים קטנים ובין ספקים קטנים, בדומה לקיים במדינות האיחוד האירופי.

 

בכל הנוגע לקשרי הגומלין בין מקטע הייצור למקטע ההפצה בוחנת הוועדה:

 

1. הגבלת הפרקטיקה המאפשרת לספקים ליתן תמריצים לקמעונאים על מנת למנוע אפליית ספקים קטנים. בהקשר זה נבחנן איסור מימון של קמעונאי עם נתח שוק הגבוה מ-10%; חיוב מימון לכל פונה.

2. הפחתת ריכוזיות אנכית: במקרים בהם יש קשרים ובעלויות צולבות בין רשתות ומפעלים (לרבות מכוני תערובת), כגון נייר חדרה (חוגלה-קימברלי) ושופרסל, יש לייצר כלי מדיניות להגברת התחרותיות, לרבות בחינת הפרדה מבנית.

3. אי אפליה בהקצאת מדף: לקבוע כי תשתית השיווק הקמעונאית תוגדר כתשתית פתוחה לכלל הספקים בשוק. כמו כן, יש למנוע הפעלת הסדרנים על ידי ספקים, למנוע התערבות של ספקים בשטחי התצוגה ובדוכני המכירה ולקבוע נהלים לעידוד הכנסת ספקים חדשים לרשתות. הדבר מצריך כמובן גם יכולת אכיפה ממשית;

4. בחינת אמצעים שונים לחיזוק הספקים הקטנים. בין היתר תיבחן האפשרות לקבוע כללים לקיצור את ימי אשראי הלקוחות לכלל הספקים.

  

בתחום הצרכנות הוועדה תציע המלצות שיביאו להעצמת הצרכנים ולהגמשת הביקוש למוצרים, בין היתר תוך התייחסות לעקרונות הבאים:

 

1. חיזוק מודעות צרכנית וחינוך לצרכנות מושכלת.

2. פיתוח כלי הנגשת מידע על מנת לצמצם את חוסר הסימטריה בין הקמעונאים לבין הצרכנים, בין היתר באמצעות סקר חודשי של סל מוצרים נבחר לצרכן או חיוב הקמעונאים הגדולים לפרסם את מחיריהם באופן שוטף.

3. העצמת כוחו של הצרכן באמצעות הנגשת מידע לגבי זכויותיו מול העוסק מחד גיסא ובאמצעות הנגשת מידע לצרכן לגבי ההליכים הפתוחים לפניו למימוש זכויותיו מאידך גיסא.

4. איסור כבילת הצרכן לרכישת סל מוצרים על מנת לרכוש מוצר במבצע, על בסיס האיסור הכללי להתניית רכישת מוצר בשירות ורכישת שירות בשירות.

5. שיפור החקיקה, כלי האכיפה הצרכניים וכלי האכיפה של חוק הגנת הצרכן, לרבות באמצעות חיזוק זרועות הביצוע הממשלתיות בתחום הצרכנות.

6. חיוב ספקים ורשתות המהווים מעל 50% מהשוק לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם לציבור.

 

הוועדה הוקמה על ידי שרי האוצר והתמ"ת ביוני 2011, והחל מחודש יולי בחנה ולמדה את מאפייני שווקי המזון ומוצרי הצריכה, פעלה לאתר כשלי שוק וגיבוש המלצות לצורך שיפור רווחת הצרכן, בין היתר, על ידי הגברת התחרותיות.

 

במסגרת דיוני הוועדה, נפגשו חבריה עם נציגי הגורמים השונים בשווקים הרלוונטיים לבחינה (יצרנים מקומיים, יבואנים, רשתות קמעונאיות וארגונים יציגים), שהציגו את עמדותיהם בתחום ואת טענותיהם והצעותיהם לשיפור.

 

בכוונת הצוות להעמיק את הידע ולבחון המלצות נוספות. לצורך זה הצוות מתכוון להתקשר עם חברת ייעוץ ולקבל את הנתונים הנדרשים, ללבן את הסוגיות ולגבש המלצות שיוגשו עד סוף 2011. בנוסף בכוונת הצוות לבחון מסקנות דו"ח ועדה קודמת שהתנהלה באנגליה בשנת 2006 שעסק בנושאים דומים, במטרה לבחון אפשרות ליישום ההמלצות לגבי השוק הישראל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x